Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Informacijski pooblaščenec že uvedel postopek inšpekcijskega nadzora komercialnih SMS sporočil Hallokupon.si za nakup vinjete po polovični ceni

+ -

Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel številne prijave posameznikov, ki so na svoje mobilne telefonske številke prejeli komercialno SMS sporočilo za naročilo vinjete po polovični ceni s klicem na navedeno premijsko telefonsko številko (skupina 090) ali preko spletne strani www.hallokupon.si/, s plačilom po povzetju.

 

IP je po uradni dolžnosti že uvedel postopek inšpekcijskega nadzora ter o svojih aktivnostih obvestil Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS). IP bo preveril vprašanje zakonitosti obdelave osebnih podatkov (mobilnih telefonskih številk).

 

Vse prejemnike teh SMS sporočil opozarjamo, da gre pri ponudbi najverjetneje za prevaro, zato odsvetujemo klice na v SMS navedeno telefonsko številko, predvsem pa kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov. Iz pogojev poslovanja, dostopnih na spletnem portalu Hallokupon.si namreč izhaja, da vsaka minuta klica stane 2,19 evra, pri čemer pa naročila sploh ni možno oddati, saj se na klicani številki odzove le avtomatski odzivnik.

 

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora IP že razpolaga z zadostnim številom prijav, tako da dodatne prijave za ugotavljanje dejanskega stanja niso potrebne in ne bodo imele dodatnega učinka. Posebej namreč opozarjamo, da vložitev prijave pri IP nima učinka pravnega sredstva ali ugovora zoper sam poziv za plačilo stroškov klicev na premijsko telefonsko številko.

 

Po zaključku inšpekcijskega postopka bomo javnost obvestili o vseh pomembnejših ugotovitvah in ukrepih.

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka