Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Informacijski pooblaščenec v inšpekcijskem postopku ni ugotovil kršitev s strani Pošte Slovenije

+ -

Sporočio za javnost

 

Informacijski pooblaščenec (IP) je na podlagi več pobud  izvedel inšpekcijski postopek o  zakonitosti obdelave osebnih podatkov Pošte Slovenije d.o.o. pri opravljanju storitev dostave paketa in plačila po povzetju do 1.000 EUR s plačilnim nalogom ali plačilu položnice v vrednosti do 1.000 EUR.  Pošta Slovenije  je pogodbeni obdelovalec NKBM d.d. pri  opravljanju teh storitev in ne krši določb ZVOP-1, saj ima za takšno obdelavo osebnih podatkov podlago v predpisu Evropske unije – konkretno v prvem odstavku 4. člena Uredbe 2015/847.


26. junija 2017 se je začela uporabljati Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 (Uredba 2015/847). Ta določa pravila o informacijah o plačnikih in prejemnikih plačil (razen v primerih dopustnih odstopanj), ki jih morajo ponudniki plačilnih storitev (npr. banke) priložiti k informacijam o prenosu sredstev, ne glede na valuto, za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja pranja denarja in financiranja terorizma, kadar ima vsaj eden od ponudnikov plačilnih storitev, udeležen v prenosu sredstev, sedež v Evropski uniji (EU).

 

Nova KBM d.d. kot pravna naslednica predhodne PBS d.d., izvaja tudi plačilne storitve, njen pogodbeni partner pa je Pošta Slovenije d.o.o. Slednja je zgolj pogodbeni obdelovalec, ki prek svojih poštnih okenc po navodilih, v imenu in za račun Nove KBM d.d. opravlja plačilne storitve. Pri tem pa mora banka oz. v njenem imenu Pošta Slovenije d.o.o. zbirati naslednje osebne podatke plačnikov (v skladu s prvim odstavku 4. člena Uredbe 2015/847):

- ime (in priimek) plačnika,

- številko plačilnega računa plačnika,

- naslov plačnika, številko uradnega osebnega dokumenta, identifikacijsko številko stranke ali datum in kraj rojstva.

 

Glede na določbe Uredbe 2015/847 takšna identifikacija plačnika ni potrebna le, kadar stranka izvede plačilo z UPN nalogom, ki ima QR kodo z vsemi ustreznimi podatki (obrazec UPN QR) ali OCR vrstico in zneskom do vključno 1.000 EUR, ne glede na to ali je za plačilo predložila gotovino ali drug plačilni instrument. Prav tako se ne izvaja takšna identifikacije komitentov v primeru plačil na račune proračunskih uporabnikov do vključno 1.000 EUR ter pri pologu gotovine za pravne osebe v dnevno nočni trezor. Ponudnik plačilnih storitev namreč v teh primerih prek prejemnika plačila izsledi prenos sredstev do osebe, ki je s prejemnikom plačila sklenila dogovor o dobavi blaga ali opravljanju storitev.

 

V primeru plačilnih nalogov brez OCR ali QR kode oziroma v primeru, ko  ta ni pravilna, Pošta Slovenije d.o.o. torej mora za plačila do 1.000 EUR zbirati zgoraj navedene podatke plačnika. Te podatke lahko pri plačilu po povzetju pridobivajo zakonito in na podlagi osebne privolitve tudi pismonoše na terenu ob vročitvi pošiljke s storitvijo odkupnine in prevzemu gotovine za plačilo pošiljki priloženega odkupnega plačilnega naloga, saj drugače ne morejo izvesti storitve. Podatke pismonoša vpiše na hrbtno stran plačilnega naloga in so v primerih, ko to zahteva omenjena uredba, podlaga za vnos v računalnik oz. knjiženje vplačila odkupnega plačilnega naloga na pošti. Plačnik pa ima seveda vedno možnost posredovanje osebnih podatkov odkloniti in paket prevzeti na poštnem okencu, kjer poštna uslužbenka preveri pravilnost OCR ali QR kode na plačilnem nalogu za odkupnino za dostavljen paket in potem zgolj v primeru, če ta nista ustrezna, zahteva še posredovanje omenjenih osebnih podatkov. Pismonoše na terenu pa morajo plačnika na to možnost posebej opozoriti.

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
Informacijska pooblaščenka