Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Informacijski pooblaščenec je Ministrstvo za zdravje in Zdravniško zbornico Slovenije pozval k strokovnem poenotenju medicinske stroke glede dostopov do podatkov v informacijskem sistemu e-Zdravje

+ -

Informacijski pooblaščenec (IP) spremlja komentarje v medijih glede preširoke dostopnosti osebnih podatkov v informacijskem sistemu e-Zdravje in opozarja, da je medicinska stroka tista, ki se mora nujno poenotiti in v sodelovanju določiti nivo dostopov do osebnih podatkov pacientov. Nihče drug namreč ne more prevzeti odgovornosti za zagotavljanje zdravja ljudi, ki mora biti edino vodilo pri določanju dostopnosti do podatkov.

 

IP je zato Ministrstvo za zdravje in zdravniško zbornico Slovenije glede obdelav osebnih podatkov v sistemu e-Zdravje pozval k nujni strokovni razpravi in poenotenju v medicinski stroki – medsebojno očitanje in prelaganje bremena odgovornosti namreč ne koristi nikomur. Zgolj medicinska stroka pa je  tista, ki mora soglasno določiti, kaj in koliko je v interesu pacienta, da vidi posamezen zdravstveni delavec.    

 

Informacijske rešitve eZdravja (npr. eRecept, eNapotnica, eNaročilo, TeleKap, eTriaža, CRPP in interoperabilna hrbtenica) imajo podlago v Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Polemizira se zlasti glede dostopnih pravic, pri čemer pa informacijski sistem eZdravje sam po sebi sploh ni razširil dostopnih (uporabniških) pravic, je pa olajšal dostop pooblaščenih uporabnikov do zdravstvenih podatkov in omogočil sledljivost. Namesto fizične izmenjave osebnih podatkov (prek receptov, delovnih nalogov, napotitev, izmenjave zdravstvenih kartotek, izvidov idr.), kjer je sledljivost in nadzor nad obdelavo bistveno težje ali pogosto celo nemogoče zagotoviti, elektronske rešitve omogočajo, da je vsak trenutek razvidno, kdo je do podatkov dostopal.

 

Sistem zdravstva je zelo kompleksen, zgolj zdravstvena stroka pa zaradi narave dela in vpetosti v delovne procese ve oziroma bi morala vedeti, kakšen dostop potrebuje posamezen zdravstveni delavec. Nihče drug, tudi IP ne, ne sme in ne more vsebinsko določati, do katerih podatkov sme dostopati kateri zdravnik, drug zdravstveni ali strokovni delavec, saj bi s tem bistveno presegel svojo pristojnost. Naloga in dolžnost zdravstvene stroke torej je, da doseže konsenz in jasno določi sistem pravic glede dostopov do občutljivih osebnih podatkov, naloga IP pa, da preverja, ali se nabor pooblastil in pravic dostopov dejansko ujema s shemo, ki jo določi zdravstvena stroka. Žal se zdi – in ravno v tem se kaže srž težav sistema eZdravje - da zdravstvena stroka ni dosegla zadostnega konsenza glede dostopnih pravic zdravstvenega osebja in iz tega se pojavljajo pavšalni očitki v smislu »vsakdo lahko vidi vse«. Prav na pobudo IP, da se čimbolj omeji dostop do občutljivih osebnih podartkov, je Ministrstvo za zdravje sprejelo posebno tabelo (»matriko«) dostopnih pravic, ki po posameznih medicinskih specialnostih omejuje dostope. Pri pripravi tabele dostopnih pravic so sodelovali tudi predstavniki zdravstvene stroke, a žal ne vsi ključni deležniki – med drugim tudi ne Zdravniška zbornica Slovenije.

 

Vsekakor pa iz ugotovitev inšpekcijskih postopkov, ki jih je že izvajal IP, ne izhaja, da bi lahko »vsakdo videl vse«, pač pa so uporabniške pravice omejene glede na zahteve, ki jih je postavila očitno sicer zelo neenotna zdravstvena stroka.

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka