Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Informacijski pooblaščenec pozdravlja ratifikacijo Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov

+ -
25.01.2023

Državni zbor je na 6. seji 24. 1. 2023 sprejel Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov, s katerim je Republika Slovenija ratificirala Konvencijo Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentom (TromsØ konvencija). Slovenija je po večletni stagnaciji tako 14. država, ki je to konvencijo ratificirala, kar je vsekakor dobro sporočilo Vlade Republike Slovenije in Državnega zbora. 

Informacijski pooblaščenec ratifikacijo te konvencije pozdravlja, saj gre za prvi zavezujoči mednarodni instrument, ki vsakomur priznava pravico dostopa do uradnih dokumentov, ki jih hranijo javni organi. Konvencija temelji na ugotovitvah, da uresničevanje pravice dostopa do uradnih dokumentov zagotavlja javnosti vir informacij, ji pomaga, da si ustvari mnenje o stanju družbe in javnih organih ter krepi integriteto, učinkovitost, uspešnost in odgovornost javnih organov ter s tem pomaga utrjevati njihovo legitimnost. Upošteva tudi, da so vsi uradni dokumenti načeloma javni in da se od tega lahko odstopi samo zaradi varovanja drugih pravic in legitimnih interesov.

Čeprav ratifikacija konvencije ne pomeni novih zavez za Slovenijo, ki ima to področje že urejeno v veljavnem Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, pa za Slovenijo pomeni dolgoročno zavezo k prizadevanju za bolj odprto in pregledno delovanje javnega sektorja.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka