Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Informacijski pooblaščenec pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča, s katero je ustavilo uporabo lovilcev IMSI

+ -
06.01.2023

Ustavno sodišče je razveljavilo več odstavkov 150.a člena Zakona o kazenskem postopku in tako dokončno ustavilo uporabo lovilcev IMSI. Uporabo IMSI lovilcev je že leta 2013 v inšpekcijskem postopku preverjal Informacijski pooblaščenec, saj predstavljajo resen poseg v pravico do varstva osebnih podatkov, ker za njihovo uporabo ni bilo ustrezne pravne podlage obenem pa gre za  tehnično sredstvo, ki deluje po principu lažne bazne postaje mobilne telefonije in tako zajema telefonske številke vseh bližnjih uporabnikov in ne zgolj preiskovanih oseb. Slednje je tudi po odločitvi Ustavnega sodišča ob odsotnosti ustreznega sodnega nadzora pomembna oteževalna lastnost lovilca IMSI  podatkov, s čimer se ta bistveno razlikuje od sicer znanih in urejenih prikritih preiskovalnih ukrepov.

Policija naj bi IMSI lovilce kupila že leta 2004 in 2008 in je sprva njihovo uporabo zanikala ter po inšpekcijskem postopku Informacijskega pooblaščenca prenehala z njihovo uporabo in si prizadevala za ureditev pravne podlage, katero pa je Ustavno sodišče zadržalo leta 2019. Prikrivanj uporabe tako invazivnih ukrepov je bilo deležno številnih očitkov. Ker ni šlo za osamljeni primer netransparentnega uvajanja novih policijskih pooblastil in sredstev je Informacijski pooblaščenec že leta 2014 pripravil smernice za presojo vplivov na zasebnosti ob uvajanju novih policijskih pooblastil in sredstev z namenom, da se izboljša demokratična razprava o sorazmernosti uporabe določenih novih  tehnoloških rešitev.

Informacijski pooblaščenec zato ob zadnji odločbi Ustavnega sodišča poudarja, da bi o sprejemljivosti novih nadzorovalnih tehnologij v demokratični državi moral biti dosežen čim širši družbeni konsenz,  ne pa da je to prepuščeno represivnim organom (samim). Transparentnost uvajanja policijskih pooblastil z omogočanjem javne razprave je bistvena za večjo uravnoteženost policijskih pooblastil in temeljnih človekovih pravic.

Odločitev ustavnega sodišča je dostopna na tej povezavi.