Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Inšpekcijski postopek Informacijskega pooblaščenca pokazal, da policija (zaenkrat) ne uporablja sistemov za avtomatsko branje registrskih tablic (ANPR)

+ -
18.03.2021

Zaradi poročanja medijev, da so na nekaterih policijskih vozilih opažene kamere, ki so del sistema za avtomatsko branje registrskih tablic (ANPR), se je pojavilo vprašanje, ali policija te sisteme uporablja kljub odločbi Ustavnega sodišča iz leta 2019, s katero je to razveljavilo določbe Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki so dovoljevale uporabo ANPR sistemov.

 

Informacijski pooblaščenec (IP) je v inšpekcijskem postopku preverjal, ali policija te sisteme res uporablja in na podlagi pridobljene dokumentacije in izvedenih inšpekcijskih ogledov ugotovil, da ANPR sistemi niso v uporabi. Generalna policijska uprava je namreč policijskim upravam takoj po prejemu odločbe Ustavnega sodišča (leta 2019) odredila demontažo sistemov in zahtevala ustavitev vseh postopkov ter hrambo sistemov do morebitnega sprejema nove zakonske podlage. Kljub temu so na policijskih vozilih še vedno ostale kamere, a zaradi demontaže procesorske enote niso delujoče. 

 

Ponovno so se potrdila opozorila IP, da:

  • mora imeti taka uvedba tehnologije ustrezno podlago v zakonu, ki mora biti jasen in določen, šele nato naj sledi nakup naprav,
  • zaradi neustrezne pravne podlage tako pridobljeni dokazi v postopkih nimajo teže, povzročajo pa se nepotrebni stroški.

 

IP opozarja, da je pred uvedbo tovrstnih sistemov nujna izvedba predhodne ocene učinka glede varstva osebnih podatkov, pravne podlage pa bi ob pogoju uspešno izvedenega testa sorazmernosti, nujnosti in primernosti morale predvideti potrebne varovalke - predvsem natančno opredelitev zbirk podatkov s katerimi bi se sistem povezoval ter prepoved vsakršne hrambe podatkov o vozilih in lastnikih vozil, pri katerih niso bile ugotovljene kršitve.

 

Ker je bilo v medijih omenjeno,  da naj bi se pripravljala ponovna sprememba zakona za potrebe uvedbe ANPR, IP poziva predlagatelja zakona na pravočasno vključenost strokovne in splošne javnosti pri pripravi besedila predloga zakona.

 

 

 

Mojca Prelesnik,

Informacijska pooblaščenka