Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Fakulteta za upravo mora razkriti avtorske pogodbe, ki jih je sklenila s profesorji

+ -

Upravno sodišče RS je pritrdilo odločitvi Informacijskega pooblaščenca, da so avtorske pogodbe, ki jih je Fakulteta za upravo sklenila z zaposlenimi, prosto dostopne informacije javnega značaja, saj gre za podatke o porabi javnih sredstev.

 

Informacijski pooblaščenec (IP) je glede pritožbe novinarja STA izdal odločbo, s katero je Fakulteti za upravo naložil posredovanje 433 avtorskih pogodb, sklenjenih s tremi pri njej zaposlenimi profesorji. IP je ugotovil, da so pogodbe povezane z opravljanjem javne službe, zato je zavzel stališče, da pogodbe spadajo v delovno področje organa in so zato informacije javnega značaja.

 

Ker so bile pogodbe sklenjene z javnimi uslužbenci in gre za podatke o porabi javnih sredstev,  podatki o imenu posameznika, prejetem znesku in namenu izplačila, niso varovani.

 

Stališču IP je Upravno sodišče RS v celoti sledilo. V sodbi št. IU 1128/2017-29 je med drugim navedlo, da »iz besedila tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ izhaja, da se dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev, kar pomeni, da čim gre za podatke o porabi javnih sredstev, je potrebno dostop do zahtevane informacije obvezno dovoliti in v tem primeru ni možnosti drugačne odločitve. ZDIJZ namreč v navedenem določilu ne določa, da se dostop »lahko dovoli«. Pri tem ni relevantno to, s kom je zavezanec sklepal pogodbe, torej ni pomembna lastnost subjekta, s katerim je zavezanec pogodbo o porabi javnih sredstev sklepal, kar pomeni, da je tudi nepomembno, na katero obdobje se taka pogodba nanaša in kakšne so osebne lastnosti tistega, ki je ta javna sredstva prejemal.«

 

IP pozdravlja takšno odločitev Upravnega sodišča RS in verjame, da jo bo Fakulteta za upravo spoštovala ter prosilcu avtorske pogodbe nemudoma posredovala.

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka