Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel mnenje o veljavnosti privolitve, dane v okviru modelov »privoli ali plačaj«

+ -
19.04.2024

Evropski odbor za varstvo podatkov (EOVP) je na plenarnem zasedanju 17. 4. 2024 sprejel zavezujoče mnenje v skladu s 64(2) členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, v katerem je obravnaval vprašanje veljavnosti privolitve za obdelavo osebnih podatkov za namene vedenjskega oglaševanja v okviru modelov "privoli ali plačaj", ki jih uporabljajo velike spletne platforme.

Vedenjsko oglaševanje temelji na opazovanju vedenja posameznika skozi čas, na primer pri obiskovanju spletnih mest, ustvarjanju vsebin ali interakcijah z drugimi uporabniki spleta, na podlagi pridobljenih informacij pa so mu nato prikazani oglasi, ki najbolj ustrezajo njegovim lastnostim, interesom in željam.

V mnenju je EOVP najprej poudaril, da pridobitev veljavne privolitve upravljavca ne odvezuje od spoštovanja vseh načel varstva osebnih podatkov in drugih obveznosti iz Splošne uredbe. Tudi v tem primeru je ključno, da upravljavci spoštujejo načela nujnosti in sorazmernosti, omejitve namena, najmanjšega obsega podatkov in poštenosti.

Velike spletne platforme v večini primerov ne bodo mogle izpolniti zahtev za veljavno privolitev, če bodo uporabnikom ponudile le izbiro med privolitvijo v obdelavo osebnih podatkov za namene vedenjskega oglaševanja in plačilom.

Pri razvoju alternative storitvi z vedenjskim oglaševanjem, bi morale velike spletne platforme preučiti možnost, da posameznikom zagotovijo brezplačno »enakovredno alternativo«. Če se velike spletne platforme vseeno odločijo za zaračunavanje dostopa do »enakovredne alternative«, bi morale preučiti tudi možnost, da bi ponudile dodatno brezplačno alternativo brez vedenjskega oglaševanja, npr. z drugimi oblikami oglaševanja, ki vključujejo obdelavo manjšega obsega osebnih podatkov ali osebnih podatkov sploh ne obdelujejo.

Mnenje pojasnjuje, da "enakovredna alternativa" pomeni alternativno različico storitve, ki jo ponuja isti upravljavec in ki ne vključuje privolitve v obdelavo osebnih podatkov za namene vedenjskega oglaševanja. Poleg tega so v mnenju navedeni elementi, ki lahko pomagajo upravljavcem pri presoji, ali je alternativa resnično enakovredna.

Glede plačila za dostop do storitve je EOVP v mnenju pojasnil, da bi morali upravljavci v vsakem posameznem primeru oceniti, ali je plačilo sploh primerno in kakšen znesek je primeren v danih okoliščinah, pri čemer bi morali upoštevati možne alternative vedenjskemu oglaševanju, ki vključujejo obdelavo manjšega obsega osebnih podatkov, ter stališče posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Plačilo za dostop do storitve posameznikom ne sme preprečiti resnične izbire ob upoštevanju zahtev veljavne privolitve in temeljnih načel varstva osebnih podatkov, zlasti načela poštenosti.