Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Evropski nadzornik za varstvo podatkov opozarja na pravico do zasebnosti in varovanja osebnih podatkov pri preverjanju statusa posameznikov ob vračanju na delovno mesto

+ -
15.09.2021

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je 9. avgusta 2021 sprejel »Smernice Evropskega nadzornika za varstvo podatkov glede vračanja na delovno mesto in preverjanja statusa prebolelosti ali okužbe s strani evropskih institucij, organov in agencij«.

Nekateri delodajalci v okviru vračanja zaposlenih na delovna mesta preučujejo možnosti glede preverjanja statusa posameznikov v zvezi z okužbo oziroma njeno prebolelostjo, da bi zmanjšali možnost prenosa okužbe na delovnem mestu, vključno z uporabo antigenskih testov, beleženjem podatkov o cepljenosti oziroma uporabi digitalnih COVID potrdil EU. Te prakse pa bi lahko predstavljale resen poseg v pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, njihova uporaba bi lahko predstavljala tudi diskriminacijo. Tako Evropski nadzornik za varstvo podatkov poudarja, da terja obdelava posebnih vrst osebnih podatkov pozorno oceno, da se zagotovi njihova zakonitost in se zmanjša njihov vpliv na pravice in svoboščine posameznikov. Ocena naj vključuje širšo oceno delovnega okolja, npr. oceno epidemiološke slike, podatke v zvezi s cepljenji in stopnjo imunitete, veljavno relevantno zakonodajo in usmeritve.

Upoštevajoč prostovoljno naravo cepljenja v EU (z izjemo določenih sektorjev in brez poseganja v Uredbo (EU) 2021/953), Evropski nadzornik za varstvo podatkov kot alternativo beleženju podatkov posameznikov o cepljenju, delodajalcem priporoča zbiranje agregatnih, anonimiziranih podatkov o cepljenju zaposlenih, npr. podatek o odstotku zaposlenih, ki so bili (oziroma niso bili) cepljeni zoper COVID-19 v določenem časovnem obdobju. Podatki naj bodo anonimizirani tako, da na njegovi podlagi ni mogoče določiti posameznika. Izpostavljena pa je tudi možnost izvajanja anket, ki pa morajo prav tako biti prostovoljne in anonimne.

V zvezi z antigenskimi testi je v smernicah izpostavljeno, da preverjanje podatkov rezultata testa, brez odčitavanja z napravami ali npr. skeniranjem QR kod, oziroma ne da bi pri tem nastajala zbirka osebnih podatkov, ne predstavlja obdelave osebnih podatkov. Vendar pa se je tudi v tem primeru treba zavedati, da takšna zahteva po testiranju vpliva na zasebnost posameznika in jo je treba oceniti skladno s členom 52 (1) Listine EU o temeljnih pravicah. Kadar gre za obdelavo osebnih podatkov pa je potrebna primerna pravna podlaga, ob tem pa naj delodajalec izvede analizo nujnosti in sorazmernosti z namenom tehtanja, ali je poseg v zasebnost posameznika in varstvo podatkov upravičen. Obdelava podatkov v zvezi z antigenskimi testi je lahko opravičljiva zgolj v specifičnih delovnih okoljih, kjer se izkaže, da je tveganje izpostavljenosti okužbe zelo visoko in je v delovnem okolju nemogoče uvesti manj omejujoče ukrepe.

Glede uporabe digitalnega COVID potrdila EU na delovnem mestu, Evropski nadzornik za varstvo podatkov opozarja, da mora nacionalno pravo izrecno določati pravno podlago za njihovo uporabo za druge namene kot je določena v Uredbi (EU) 2021/953 in je lahko sprejemljiva zgolj tedaj, ko ni druge z vidika zasebnosti manj vsiljive možnosti (zbiranje agregatnih podatkov, oziroma sprejem drugih organizacijskih oziroma sanitarnih ukrepov). Uporaba naj traja zgolj dokler obstajajo izjemne okoliščine in je njeno upravičenost treba redno ponovno preverjati.

Organom se priporoča tudi, naj ne preverjajo zahtevanih podatkov na način, da jih beležijo oziroma shranjujejo, razen če je to nujno potrebno in določeno z zakonom. Obvezno preverjanje potrdil za namen vstopa na delovno mesto naj ne temelji izključno na avtomatizirani obdelavi (vključuje naj tudi preverjanje s strani konkretne osebe). V pravu EU namreč ne obstaja pravna podlaga, ki bi omogočala preveritev zdravstvenega stanja izključno na podlagi avtomatizirane obdelave podatkov oziroma na podlagi katere bi se dovolilo ali zavrnilo dostop do določenih prostorov zaradi zdravstvenih ali varnostnih razlogov.

Smernice so dosegljive na: https://edps.europa.eu/system/files/2021-08/21-08-09_guidance_return_workplace_en_0.pdf