Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Evropska komisija sprejela sklep o ustreznosti okvira za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA

+ -
11.07.2023

Evropska komisija (EK) je včeraj sprejela sklep o ustreznosti varstva osebnih podatkov na podlagi okvira za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA. Iz sklepa izhaja, da ZDA zagotavljajo ustrezno raven varstva (primerljivo z EU) za tiste osebne podatke, ki se iz EU prenašajo v ameriška podjetja v skladu z novim okvirom.

Na podlagi sklepa o ustreznosti se lahko osebni podatki iz EU varno prenašajo tistim podjetjem iz ZDA, ki sodelujejo v okviru za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA (angl. EU-US Data Privacy Framework (DPF), ob tem pa ni treba uvesti dodatnih zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov v skladu s členom 46 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Ameriška podjetja se bodo lahko pridružila okviru za zasebnost podatkov na podlagi zaveze, da bodo izpolnjevala podroben sklop obveznosti glede varstva zasebnosti, na primer zahtevo po izbrisu osebnih podatkov, ko niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani, in zagotavljanju neprekinjenega varstva, kadar se osebni podatki posredujejo tretjim osebam. Seznam podjetij, ki sodelujejo v okviru, bo javno dostopen na strani ameriškega ministrstva za trgovino.

Posamezniki iz EU bodo imeli v primeru, da bodo ameriška podjetja nepravilno ravnala z njihovimi osebnimi podatki, na voljo več pravnih sredstev, vključno z brezplačnimi neodvisnimi mehanizmi za reševanje sporov. V zvezi z zbiranjem in uporabo njihovih podatkov s strani ameriških obveščevalnih agencij bodo imeli dostop do neodvisnega in nepristranskega mehanizma pravnega varstva, ki vključuje novoustanovljeno sodišče za presojo varstva podatkov (DPRC). Slednje bo neodvisno preiskovalo in reševalo pritožbe, med drugim tudi s sprejemanjem zavezujočih popravnih ukrepov.

Sklep o ustreznosti je začel veljati z dnem njegovega sprejema (10. 7. 2023). Njegova veljavnost časovno ni omejena, EK pa bo skupaj s predstavniki evropskih organov za varstvo podatkov in pristojnimi organi ZDA redno pregledovala delovanje okvira EU-ZDA za varstvo zasebnosti podatkov. Prvi pregled bo opravljen v enem letu od začetka veljavnosti sklepa o ustreznosti z namenom preveritve, ali so bili vsi ustrezni elementi v celoti preneseni v pravni okvir ZDA in učinkovito delujejo v praksi. Po prvem pregledu in glede na njegov rezultat se bo EK po posvetovanju z Evropskim odborom za varstvo podatkov in državami članicami EU odločila o periodičnosti naslednjih pregledov, ki pa bodo v vsakem primeru izvedeni najmanj vsaka štiri leta.

Sklep o ustreznosti je na voljo na spletni strani:

Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework.