Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Dopolnjene smernice o ocenah učinka

+ -

Informacijski pooblaščenec je dopolnil smernice o ocenah učinka. Dobro sprejete smernice podajajo opis ocen učinkov v zvezi z varstvom (osebnih) podatkov (DPIA) kot orodja za pravočasno identifikacijo in upravljanje tveganj v povezavi z osebnimi podatki. Smernice pojasnjujejo zakonske določbe in dajejo odgovore kdo, kdaj, zakaj in kako naj izvede DPIA.

 

Na podlagi odzivov upravljavcev smo v poglavje z analizo tveganja dodali še element glede ravni tveganja po izvedenih ukrepih, saj je priporočljivo raven tveganja oceniti tako pred izvedenimi kot po izvedenih ukrepih. V smernice smo dodali še Seznam dejanj obdelav osebnih podatkov, za katere velja zahteva po izvedbi ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov po 4. odstavku člena 35 Uredbe (EU) 2016/679 za primere čezmejnih obdelav (Priloga 4), poleg že objavljenega seznama, ki se nanaša na nacionalne obdelave (Priloga 3). Seznam je bil potrjen s strani Evropskega odbora za varstvo podatkov, v smernicah pa se nahaja v slovenski in angleški različici.

 

Smernice so na voljo na povezavi:

 

https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/ocene-ucinkov-na-varstvo-podatkov/

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka