Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Dopolnitev sporočila za javnost z dne 15. 11. 2018

+ -

V zvezi s sporočilom za javnost, ki ga je Informacijski pooblaščenec (IP) objavil dne 15. 11. 2018 in se nanaša na sodbo Upravnega sodišča št. IU 1128/2017-29, IP v izogib nadaljnjemu napačnemu povzemanju in razumevanju pojasnjuje, da je s to sodbo sodišče odločilo le o tožbi enega izmed profesorjev. Sodišče je njegovo tožbo zavrnilo in potrdilo odločitev IP.

 

Na podlagi te sodbe bo torej prosilcu in javnosti dostopnih le del avtorskih pogodb, in sicer le del tistih, ki se nanašajo na konkretnega profesorja. V preostalem delu sodišče o zadevi še ni odločilo.

 

 

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka