Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Novice

Dogodek ob svetovnem dnevu pravice vedeti

+ -

Svetovni dan pravice vedeti je Informacijski pooblaščenec letos posvetil transparentnosti porabe javnega denarja. Pravica vedeti je pomembno orodje za dosego odprtega, preglednega in odgovornega delovanja javne uprave. Državljani imajo pravico dobiti informacije o tem, kako in za kakšne namene organi javnega sektorja porabljajo javni denar.

 

Letošnji prejemnik priznanja Ambasador transparentnosti pa je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.


 
Na današnjem posvetu z naslovom » Nadzor nad porabo javnega denarja – imam pravico vedeti« so sodelovali predstavniki tako državnih institucij, kot civilne družbe. Udeležence posveta sta nagovorila predsednik Državnega sveta, Mitja Bervar in informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

 

Informacijska pooblaščenka je izpostavila, da lahko le transparentna družba zagotavlja in podpira človekove pravice. V času, ko se zaradi številnih družbenih in političnih razlogov, pa tudi zaradi hitrega tehnološkega razvoja, krepi potreba po nadzoru, ne smemo pozabiti, da le odprtost in transparentnost, na dolgi rok krepita zaupanje državljanov v javno oblast. In to zaupanje se krepi tudi s tem, da je javnosti dana možnost, da nadzoruje porabo javnega denarja. Svoj nagovor je zaključila z mislijo, da transparentnost podatkov o porabi javnih sredstev ne sme biti sama sebi namen, ampak je predvsem vzvod, s katerim se zmanjšujejo korupcijska tveganja ter aktivira druge družbene vzvode. Na tem področju pa mora tudi javnost prevzeti odgovorno vlogo in to tako, da informacije postavi v pravilen kontekst in preko njih opozori na vprašanja, ki pomembno vplivajo na življenja ljudi. Transparentnost je orodje za dosego cilja – predvsem rasti zaupanja državljanov v javni sektor in možnost sodelovati v družbeno pomembnih odločitvah.

 

V nadaljevanju so svoje poglede in razmišljanja predstavili zanimivi govorci. Predsednika Računskega sodišča Tomaž Vesel je v svojem prispevku z naslovom »Bdimo nad potmi javnega denarja«, predstavil pogled Računskega sodišča na načelo transparentnosti pri nadzoru nad porabo javnega denarja.

 

Urška Ban, poslanka Državnega zbora RS in predsednica Odbora za finance in monetarno politiko ter tudi članica Komisije za nadzor javnih financ se je osredotočila na načelo fiskalne transparentnosti, kot načelo dobrega upravljanja z javnim denarjem in sicer v luči pristojnosti in odgovornosti Državnega zbora.

 

Borut Smrdel, predsednik Državne revizijske komisije se kot predstojnik organa, ki bdi nad pravilnostjo postopkov javnega naročanja, pogosto srečuje z načelom transparentnosti, saj je to načelo pomemben vzvod za zagotavljanje pravilnosti in gospodarnosti v postopkih javnega naročanja. V prispevku z naslovom: »Transparentnost javnega denarja – pogled Državne revizijske komisije« je predstavil elemente transparentnosti javnega naročanja in dileme iz prakse.

 

Mag. Mateja Prešeren vodja Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem na Ministrstvu za javno upravo, je vprašanje nadzora nad porabo javnega denarja predstavila z vidika vse bolj pomembne proaktivne objave informacij.

 

Jure Brankovič, novinar oddaje Tarča na RTV Slovenija, aktiven novinar ter komentator, je v postopkih pred Informacijskim pooblaščencem pogost prosilec za informacije. Pogosto se srečuje z vprašanjem, kako hitro in učinkovito pridobiti informacije, ki omogočajo nadzor nad porabo javnih sredstev. Kot novinar, ki je odprl številne odmevne medijske zgodbe o (ne)transparentni porabi javnega denarja, je svoj novinarsko - kritičen pogled dal v prispevku z naslovom »Kako ustaviti javnost?«

 

Sebastijan Peterka, vodja projektov in raziskovalec pri Transparency International Slovenija sodeluje pri projektih, katerih namen je krepitev preglednosti in transparentnosti delovanja javnega sektorja ter nadzor nad porabo javnega denarja. Svoj prispevek je naslovil »Zapoznelost informacij je enaka zavrnitvi - primer Zavoda RS za blagovne rezerve«.

 

Informacijski pooblaščenec je tudi letos podelil priznanje Ambasador transparentnosti za dobro prakso na področju dostopa do informacij javnega značaja. Tokrat ga je prejela Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki med drugimi opravlja naloge na področjih varstva potrošnikov, varne hrane, varovanja zdravja in dobrobiti živali ter varstva rastlin. Ker gre za področja, ki so za zdravje ljudi še posebej pomembna, sta dobra obveščenost javnosti in hiter dostop do informacij, bistvena. Uprava je v zadnjih letih dokazala, da je pri svojem delu zavezana  transparentnosti, tudi proaktivni. S široko objavo informacij in ugotovitev iz postopkov inšpekcijskih nadzorov - npr. iz nadzorov nad pekarnami, gostinskimi obrati in čebelarji, je lahko za zgled ostalim inšpekcijskim organom. Informacijska pooblaščenka je v obrazložitvi odločitve povedala, da naj nagrajencu priznanje pomeni pohvalo za preteklo delo, pa tudi spodbudo, da bo še naprej odlična v službi informacij željnih državljanov.