Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Dogodek Informacijskega pooblaščenca ob Svetovnem dneva pravice vedeti

+ -
28.09.2021

V zadnjem tednu septembra po vsem svetu potekajo aktivnosti, ki zaznamujejo Svetovni dan pravice vedeti (28. september). Ta dan so leta 2002 razglasile nevladne organizacije, povezane v mrežo Freedom of Information Advokates Network (FOIAnet), leta 2015 pa ga je za Svetovni dan dostopa do informacij izglasovala še Generalna konferenca UNESCA.

 

V okviru teh dogodkov je Informacijski pooblaščenec 28. 9. 2021 organiziral okroglo mizo z naslovom "Dostop do informacij v času epidemije - vloga medijev in civilne družbe". Zaradi trenutnih epidemioloških razmer je dogodek potekal online. Otvorila ga je informacijska pooblaščenka, ga. Mojca Prelesnik, z uvodnim nagovorom in predstavitvijo dela Informacijskega pooblaščenca na tem področju. Opozorila je na pomembno vlogo, ki jo imajo mediji pri dostopu do informacij. Tako Evropsko sodišče za človekove pravice kot Ustavno sodišče RS sta namreč medijem priznala posebno vlogo »javnih psov čuvajev«. Za demokratičen dialog je bistven hiter in celovit dostop javnosti do informacij, pri tem pa je vloga medijev ključna. To še zlasti velja za poročanje o temah, pri katerih je podan javni interes. Zaradi posebne družbene vloge medijev, bi moralo biti njihovo delovanje v času epidemije okrepljeno, pogoji za njihovo delovanje pa lažji. Žal pa statistika pritožbenih postopkov pred Informacijskim pooblaščencem kaže ravno obraten trend - od začetka epidemije v letu 2020 do danes se je povečalo tako število pritožb v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja kot število pritožb po Zakonu o medijih. 

 

Sledila je okrogla miza, ki jo je povezovala mag. Kristina Kotnik Šumah, namestnica informacijske pooblaščenke, ob sodelovanju naslednjih gostov (po abecednem vrstnem redu):

- Tina Brecelj, vodja Službe za odnose z javnostmi na Vrhovnem sodišču RS,

- Primož Cirman, novinar in odgovorni urednik Necenzurirano.si,

- dr. Marko Milosavljević, profesor na Fakulteti za družbene vede,

- dr. Alma Sedlar, predsednica Transparency International Slovenija,

- Špela Stare, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije.

K sodelovanju je bil vabljen tudi Urad Vlade RS za komuniciranje, ki pa se vabilu ni odzval.

 

Udeleženci okrogle mize so razpravljali o vlogi medijev in civilne družbe pri dostopu do informacij. Strinjali so se, da se ta vloga s časom spreminja, na kar med drugim vplivajo razvoj sodobnih tehnologij, hiter tempo življenja in tudi delovanje v posebnih družbenih razmerah, kot je npr. epidemija. Predstavili so svoje izkušnje pri dostopu do informacij v času epidemije in opozorili na številne izzive, s katerimi se v teh razmerah srečujejo tako mediji kot nevladne organizacije. Zaključili so, da veljavna zakonodaja že sedaj omogoča širok dostop do informacij, težave pa nastajajo v praksi. Ker dostop do informacij povečuje razumevanje aktualnih vsebin v javni razpravi in prispeva k odgovornejšemu delu javnega sektorja, so zavezance pozvali, naj tudi v praksi zagotovijo čim hitrejši dostop do informacij.

 

 

 

Informacijski pooblaščenec