Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Dogodek Informacijskega pooblaščenca ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov

+ -
27.01.2023

Ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov, je Informacijski pooblaščenec (IP) danes organiziral dogodek, katerega rdeča nit je bila uveljavitev novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je začel veljati 26. januarja 2023.  Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je predstavila bistvene izzive v času uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) brez ZVOP-2 in z ZVOP-2, sledila pa je okrogla miza s strokovnjaki s področja varstva osebnih podatkov.

V kratkem uvodnem pregledu statistike preteklega leta je bilo poudarjeno, da je bilo v letu 2022 ponovno uvedeno veliko število inšpekcijskih postopkov, in sicer 1030. Prejetih je bilo tudi 160  pritožb zaradi kršitev pravic posameznikov. IP je aktivno sodeloval v 190-ih (leto poprej v 62-ih) postopkih sodelovanja pri čezmejnem nadzoru zoper upravljavce, ki imajo sedež v drugih državah članicah EU, njihove aktivnosti pa zadevajo tudi slovenske državljane. IP vsako leto prejme veliko število zaprosil za mnenje - lani je bilo tako izdanih 876 pisnih mnenj in izvedenih 2303 svetovanj po telefonu.

Sledila je okrogla miza o izzivih, ki jih prinaša ZVOP-2, na kateri so sodelovali:

·   mag. Petra Čas, Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, 
·   Andreja Mrak, Inštitut za organizacijske rešitve,
·   mag. Nina Koželj, Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice,
·   Jernej Lavrenčič, Ustavno sodišče RS, 
·   Alenka Jerše, Informacijski pooblaščenec RS.

Udeleženci so med drugim predstavili svoje poglede na sam postopek sprejema ZVOP-2, posamezne določbe zakona, izrekanje sankcij pred in po sprejemu ZVOP-2 ter bistvene novosti za zavezance, posameznike in nadzorni organ.
 
Tudi letos je IP  podelil priznanja organizacijam, ki so v preteklem letu pridobile certifikat po standardu ISO/IEC 27001:2013 s področja informacijske varnosti, katerega je v preteklem letu pridobilo rekordno število – 30 organizacij. S pridobitvijo certifikata dobitniki izkazujejo veliko stopnjo zavedanja o pomenu varovanja informacij in s tem tudi osebnih podatkov ter sistematično vlagajo v ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti podatkov.

Tradicionalno je bilo podeljeno tudi priznanje Ambasador zasebnosti, ki ga je za leto 2022 prejel izr. prof. dr. Blaž Markelj, predstojnik katedre za informacijsko varnost na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru in sicer za uspešno povezovanje deležnikov, organizacijo aktualnih konferenc in delo z mladimi na področju informacijske varnosti.

 

Informacijski pooblaščenec