Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Delovni dokument IWGDPT o pametnih mestih

+ -
12.09.2023

Mednarodna delovna skupina za varstvo podatkov in tehnologijo (IWGDPT, t.i. Berlinska skupina), katere član je tudi Informacijski pooblaščenec,  je na zadnjem zasedanju sprejela delovni dokument o pametnih mestih.

Pametna mesta predstavljajo trend, ki se pojavlja po celem svetu in ki želi izkoristiti možnosti digitalizacije za boljše upravljanje mest z naprednimi storitvami, kot so inteligentni transportni sistemi, boljše upravljanje s parkirnimi površinami ter odpadki, zagotavljanje varnosti, učinkovitejšo izrabo energije in drugimi. Pametna mesta temeljijo na obsežnem zbiranju in analizi podatkov, med katerimi so pogosto tudi osebni podatki, zato je nujno, da se že pri oblikovanju naprednih rešitev upoštevajo vsa temeljna načela varstva osebnih podatkov, kar je ključno za doseganje zaupanja v nove storitve.

Mednarodna delovna skupina IWGDPT zato v svojem dokumentu poziva vse deležnike k upoštevanju načel vgrajenega in privzetega varstva podatkov ter implementacije skladno s priporočili, ki jih podaja.

Delovni dokument IWGDPT o pametnih mestih je na voljo na spletnem mestu delovne skupine www.iwgdpt.org oz. na povezavi: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/Berlin-Group/20230608_WP-Smart-Cities.

****

O Mednarodni delovni skupini za varstvo podatkov in tehnologijo (IWGDPT)

V Mednarodni delovni skupini za varstvo podatkov in tehnologijo (angl. International Working Group on Data Protection in Technology, IWGDPT) - poznani tudi kot Berlinska skupina - ki je bila ustanovljena leta 1983, in je s tem ena od mednarodnih skupin z najdaljšo tradicijo na tem področju, se srečujejo predstavniki organov in organizacij, ki se ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov in zasebnostjo s celega sveta, kot tudi predstavniki industrije in drugi strokovnjaki za zasebnost in sodobne tehnologije. V prvi polovici svojega delovanja se je predvsem posvečala vprašanjem varstva osebnih podatkov in zasebnosti v telekomunikacijah, sčasoma pa se je njen domet razširil tudi na druge sodobne tehnologije, kot so internet stvari, pametna omrežja in sistemi, zasebnost na spletu in številna druga. Sekretariat delovne skupine zagotavlja nemški zvezni informacijski pooblaščenec (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit; BfDI), v letu 2019 pa je njeno zasedanje gostil tudi Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Delovna skupina na svojih srečanjih, ki potekajo dvakrat letno, udeležuje pa se jih med 40 do 60 strokovnjakov za varstvo osebnih podatkov s celega sveta, oblikuje skupna stališča in priporočila o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti. Delovna skupina sprejema stališča in priporočila, ki so praviloma usmerjena k upravljavcem osebnih podatkov, ponudnikom IKT opreme in storitev, zakonodajalcem ter posameznikom. Stališča delovne skupine redno upošteva tudi Svetovna skupščina za zasebnost (Global Privacy Assembly; GPA).

Sprejeti dokumenti so na voljo v angleškem in nemškem jeziku na spletni strani delovne skupine: www.iwgdpt.org.