Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Delovna skupina po členu 29 za varstvo osebnih podatkov - Priprava letnega skupnega pregleda Ščita zasebnosti EU/ZDA

+ -

Delovna skupina po členu 29 za varstvo osebnih podatkov

Priprava letnega skupnega pregleda Ščita zasebnosti EU/ZDA

 

12. julija 2016 je Evropska Komisija (EK) sprejela Sklep o ustreznosti varstva, ki ga zagotavlja Ščit zasebnosti EU-ZDA (v nadaljevanju Sklep o ustreznosti). Na podlagi pregleda sodne prakse Sodišča EU (SEU), Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), relevantnega zakonodajnega okvira ZDA, kot tudi osnutka predloga in sprejetega Sklepa o ustreznosti, je Delovna skupina po členu 29 (WP 29) izdala več mnenj, v katerih je poudarila svoje skrbi glede Ščita zasebnosti EU-ZDA, do katerih bi se morali opredeliti v okviru letnega skupnega pregleda. Prvi letni skupni pregled bo torej ključni trenutek za WP 29, da oceni zanesljivost in učinkovitost mehanizma Ščita zasebnosti.

 

V skladu s Sklepom o ustreznosti bo EK izvedla pregled v septembru v ZDA. Na sestankih bodo sodelovali tud predstavniki WP 29, ki se na to intenzivno pripravljajo tako z vidika vsebine kot tudi operativnih razsežnosti pregleda. V okviru teh aktivnosti je WP 29 pripravila tudi pismo, naslovljeno na EK,v katerem WP 29 deli svoje poglede ter podaja nekatere predloge.

 

V navedenem pismu WP 29 opozarja, da bo obisk ZDA v prvi vrsti namenjen pridobivanju informacij in potrebnih dokazov za oceno kakovosti varstva, ki jo nudi Ščit zasebnosti. Da bodo lahko ameriške oblasti konstruktivno odgovorile na vse pomisleke o dejanskem izvrševanju sklepa o ustreznosti Ščita zasebnosti, bo WP 29 Evropski komisiji posredovala informacije in pojasnila o ključnih točkah iz svojih preteklih mnenj, tako za komercialni del Ščita zasebnosti, kot tudi za del, ki se nanaša na uporabo podatkov za namene kazenskega pregona in nacionalne varnosti.

           

Glede komercialnega dela se vprašanja WP 29 med drugim nanašajo na obstoj pravnih jamstev v zvezi z avtomatiziranim odločanjem in vsebino morebitnih navodil, ki jih je Ministrstvo za trgovino ZDA glede uporabe načel Ščita zasebnosti že posredovalo organizacijam, ki delujejo kot obdelovalci (posredniki). Vprašanja vključujejo tudi definicijo pojma »podatki o človeških virih«.

 

Na področju uporabe osebnih podatkov za namene kazenskega pregona in nacionalne varnosti WP 29 zanimajo zlasti pojasnila v zvezi z najnovejšimi spremembami ameriške zakonodaje in sodne prakse na področju zasebnosti. WP 29 želi med drugim tudi natančne dokaze, da je v primerih množičnega zbiranja podatkov takšno zbiranje dejansko »usmerjeno, kolikor je to mogoče«, obdelava pa omejena in sorazmerna. Poleg tega WP 29 poudarja, da je treba pridobiti tudi informacije v zvezi z imenovanjem štirih manjkajočih članov Nadzornega odbora za zasebnost in državljanske svoboščine (ang. Privacy and Civil Liberties Oversight Board - PCLOB) kot tudi v zvezi z imenovanjem varuha pravic v okviru Ščita zasebnosti in glede postopkov, ki urejajo mehanizem delovanja varuha, saj so to ključni elementi nadzornega mehanizma nad izvajanjem Ščita zasebnosti.

 

WP 29 še poudarja, da so navedena vprašanja srž fokusa WP 29, vendar pa je zelo verjetno, da se bodo bodisi med pripravami bodisi tekom izvajanja skupnega pregleda pojavila dodatna vprašanja, ki jih bo tudi treba razčistiti. Na skupnem pregledu bo sodelovalo 8 predstavnikov WP 29, tako pooblaščencev kot tudi strokovnjakov iz vrst nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov. WP 29 ugotavlja, da je treba za ustrezno izvedbo pregleda v ZDA nameniti dovolj časa, vsaj 2-3 dni.

 

WP 29 je predlagala tudi seznam ameriških oblastnih organov, ki bi morali sodelovati pri skupnem pregledu (tako na strani komercialnih institucij, kot tudi na strani organov pregona in nacionalne varnosti). WP 29 prav tako predlaga, da se k sodelovanju pozove tudi predstavnike interesnih skupin civilne družbe iz EU in iz ZDA.

 

WP 29 pričakuje, da bo po izvedbi pregleda Evropska komisija WP 29 dala možnost za predložitev pripomb h končnemu poročilu o pregledu. Ne glede na to, pa si WP 29 pridržuje pravico do objave lastnega poročila o skupnem pregledu, ki bo temeljilo na ugotovitvah predstavnikov WP 29, ki bodo sodelovali pri pregledu.