Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Aplikacija PCT: IP bo prekinil inšpekcijski postopek in vprašanje ustreznosti odloka PCT, s katerim Vlada določa obdelavo osebnih podatkov, prepustil v presojo Ustavnemu sodišču

+ -
05.08.2021

Vlada Republike Slovenije je včeraj sprejela Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z boleznijo COVID-19, ki določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev PCT. Informacijski pooblaščenec (IP) vsekakor razume epidemiološko situacijo v Sloveniji in nujnost sprejemanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa ter izraža skrb za javno zdravje, a obenem poudarja, da lahko po določbi 38. člena slovenske Ustave obdelavo osebnih podatkov določa le zakon. Ker vsaka obdelava podatkov pomeni poseg v z ustavo zagotovljeno človekovo pravico, v Sloveniji obdelav podatkov zaradi zagotavljanja pravne varnosti državljanov ni dopustno urejati z vladnimi odloki – pri sprejemanju slednjih namreč ni mogoče dosegati take stopnje demokratičnega procesa odločanja, kot v Državnem zboru, saj odražajo le odločitev vsakokratne izvršilne veje oblasti. Ustava torej zasleduje to, da se glede posegov v zasebnost zagotovi čim širša splošna in strokovna razprava ter doseže čim širši družbeni konsenz sprejetega zakona, česar pa po naravi stvari izvršilna veja oblasti sama ne more zagotavljati.  

Ker je obdelava osebnih podatkov pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev PCT od danes določena z odlokom Vlade, bo IP skladno s svojo zakonsko pristojnostjo, ki jo ima v primerih nastanka vprašanja ustavnosti ali zakonitosti v odprtem inšpekcijskem postopku, tega prekinil in odlok v presojo dal Ustavnemu sodišču. Ugotovitev ustavnosti odloka je še toliko bolj pomembna, saj gre pri obdelavi podatkov v okviru ugotavljanja izpolnjevanja pogojev PCT za množično obdelavo in obdelavo podatkov v zvezi z zdravjem. 

Nedvomna pravna podlaga za uporabo EU COVID potrdil trenutno obstaja le za namene prehajanja meje. 

Uredba (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o digitalnem COVID potrdilu EU za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 namreč jasno določa, da morajo države članice, če tega želijo uporabljati tudi za druge namene, sprejeti ustrezno nacionalno pravno podlago, ki mora biti skladna s pravom EU o varstvu podatkov ter z načeli učinkovitosti, nujnosti in sorazmernosti ter mora vsebovati določbe, s katerimi jasno določa področje uporabe, obseg in namen obdelave, kdo lahko preverja potrdilo ter ustrezne zaščitne ukrepe za preprečevanje diskriminacije in zlorab. Glede na določbe slovenske ustave pa tako ustrezno pravno podlago lahko zagotovi le zakon. V izogib vsakršnim nejasnostim in zaradi zaščite posameznikov bo zato o ustreznosti pravne podlage odločalo Ustavno sodišče.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

Informacijska pooblaščenka