Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Prenosi osebnih podatkov v Združeno kraljestvo lahko še naprej nemoteno potekajo

+ -
07.01.2021

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske in EU sta konec leta 2020, tik pred iztekom t.i. prehodnega obdobja, ko je za Združeno kraljestvo še naprej veljala Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), sklenili Sporazum o trgovini in sodelovanju. Ta med drugim vsebuje tudi t.i. premostitveno klavzulo, ki za obdobje največ šestih mesecev zagotavlja kontinuiteto prenosov osebnih podatkov med EU (tudi EGP) in Združenim kraljestvom. To pomeni, da organizacijam in podjetjem iz EU, ki podatke prenašajo drugim upravljavcem ali obdelovalcem v Združeno kraljestvo, (zaenkrat) ni treba vzpostaviti nobenih dodatnih orodij za prenos osebnih podatkov po V. Poglavju Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Dogovorjeno premostitveno obdobje se bo avtomatično izteklo po poteku šestih mesecev (torej 30.6.2021) oziroma prej, če bo Evropska komisija prej sprejela Sklep o ustreznosti za Združeno kraljestvo po določbi člena 45 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Več praktičnih informacij o prenosu osebnih podatkov v Združeno kraljestvo je na voljo na spletnih straneh nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov Združenega kraljestva glede »Brexita«: https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-and-brexit.  

Organizacijam in podjetjem, ki prenašajo osebne podatke v Združeno kraljestvo, svetujemo pozorno spremljanje novosti na tem področju.