Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Priporočila AKOS: kako do interneta in kaj lahko končni uporabniki storijo ob njegovem nedelovanju?

+ -
17.11.2020

V času epidemije Covid-19 so se povečale potrebe končnih uporabnikov po dostopu do širokopasovnega interneta in nemotenem delovanju storitev zaradi dela in šolanja od doma, zato je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) v okviru svojih možnosti in pristojnosti na tem področju pripravila povzetek orodij in institutov v pomoč uporabnikom pri reševanju njihovih nesoglasij s ponudniki storitev elektronskih komunikacij v primeru, da se operater oz. ponudnik storitve in uporabnik ne morata dogovoriti glede zagotavljanja storitve ustrezne kakovosti oz. zagotavljanja storitve nasploh.

Preberete si lahko:

- informacije glede dostopnosti podatkov o infrastrukturi oz. kakšne so možnosti priklopa,

- kaj storiti, če ni ponudnika, ki bi vam zagotavljal storitev interneta ter telefonije in

- kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko končni uporabnik obrne na AKOS v zvezi z nedoseganjem internetne hitrosti oz. nedelovanja storitve.

Navedena priporočila AKOS so dosegljiva na MIPI portalu na naslednji povezavi:

https://www.mipi.si/teme/informacijska-pismenost/kako-do-interneta-in-kaj-lahko-koncni-uporabniki-storijo-ob-njegovem-nedelovanju