Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Ustanovna konferenca »Iniciative 2020«

+ -
20.10.2020

Na pobudo Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije je 20. oktobra 2020 potekala ustanovna konferenca združenja »Iniciative 2020«, v katero smo se povezali pritožbeni organi s področja dostopa do informacij javnega značaja iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije, Kosova in Severne Makedonije. Namen združenja je sodelovanje in izmenjava dobrih praks pri promociji in varstvu pravice dostopa do informacij javnega značaja. Podobna pobuda v okviru »Iniciative 2017« že deluje na področju varstva osebnih podatkov.

V okviru srečanja, ki je zaradi trenutnih epidemioloških razmer potekalo preko video konference, so udeleženci predstavili organizacije, pravne ureditve in načine delovanja posameznih pritožbenih organov s področja dostopa do informacij javnega značaja. Izpostavljeni so bili problemi in izzivi, s katerimi se srečujemo v praksi (npr. molk organa, uporaba testa interesa javnosti, tehtanje med pravico dostopa do informacij javnega značaja in varstvom osebnih podatkov, izjeme od prosto dostopnih informacij, ....) ter možne rešitve.

Pritožbene organe druži podoben zgodovinski in pravni okvir, praksa pa kaže podobne izzive. Za dobro medsebojno sodelovanje in izmenjavo izkušenj med organi v prihodnje, je bila sprejeta tudi skupna deklaracija o sodelovanju.

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka