Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Napoved dogodka ob Svetovnem dnevu pravice vedeti

+ -
21.09.2020

V zadnjem tednu septembra po vsem svetu potekajo aktivnosti, ki zaznamujejo Svetovni dan pravice vedeti (28.
september). Ta dan so leta 2002 razglasile nevladne organizacije, povezane v mrežo Freedom of Information
Advokates Network (FOIAnet), leta 2015 pa ga je za Svetovni dan dostopa do informacij izglasovala še
Generalna konferenca UNESCA.


V okviru dogodkov ob Svetovnem dnevu pravice vedeti, Informacijski pooblaščenec letos skupaj z Ministrstvom
za javno upravo, Tehnološkim parkom Ljubljana d.o.o. in Gospodarsko zbornico Slovenije, dne 29. 9. 2020
organizira dogodek z nazivom »Etika pri ponovni uporabi podatkov v digitalni družbi«.


Podatki so osnova razvoja digitalne družbe: so osnova za številne nove izdelke in storitve, ki povečujejo
produktivnost in učinkovitost virov v vseh gospodarskih panogah, omogočajo bolj prilagojene izdelke in storitve
ter omogočajo boljše oblikovanje politik in nadgradnjo državnih storitev. Poleg tega je omogočanje dostopnosti
do podatkov in izboljšanje njihove uporabe bistveno za reševanje družbenih, podnebnih in okoljskih izzivov ter
prispeva k bolj zdravi, uspešni in trajnostni družbi.


V okviru dogodka bo uvodni nagovor, skupaj z ministrom za javno upravo, Boštjanom Koritnikom, podala
informacijska pooblaščenka, Mojca Prelesnik. Sledila bo predstavitev smernic EU, nato pa okrogla miza, na
kateri bodo sodelovali dr. Olga Markič (profesorica na oddelku za filozofijo na Filozofski fakulteti), Nika Mahnič
(Researcher in Data Ethics and Politic), dr. Aleš Završnik (izr. prof. dr. Aleš Završnik, znanstveni svetnik, Inštitut
za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), mag. Andrej Tomšič (namestnik Informacijske pooblaščenke),
Lenart Kučić (novinar neodvisnega medija podcrto.si) in akad. prof. dr. Ivan Bratko (predstojnik laboratorija za
Umetno inteligenco na Fakulteti za računalništvo in informatiko). Moderator okrogle mize, ki bo potekala v dveh
tematskih krogih, s sodelovanjem občinstva, bo Jaka Repanšek.


Dogodek lahko spremljate preko on – line video povezave, prijave zbiramo tukaj:
https://www.eventbrite.com/e/etika-pri-ponovni-uporabi-podatkov-v-digitalni-druzbi-tickets-120025660983