Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Zvočno snemanje zbora etažnih lastnikov

+ -
Datum: 08.09.2023
Številka: 07121-1/2023/1120
Kategorije: Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo 6. 9. 2023 prejeli vaše zaprosilo za mnenje glede zvočnega snemanja zbora etažnih lastnikov. Navajate, da je pred začetkom sestanka ena izmed lastnic napovedala, da bo sestanek zvočno snemala. Na upravnikovo vprašanje, če se s tem strinjate, je več kot polovica prisotnih odgovorila pritrdilno, zato se je sestanek nadaljeval kljub nasprotovanju nekaterih lastnikov. Zanima vas, ali lahko oseba, ki je sestanek snemala, posnetek uporabi oziroma ga predvaja tretjim osebam, prav tako se sprašujete, ali se je sestanek lahko nadaljeval.

Zvočno snemanje nedvomno predstavlja poseg v posameznikovo zasebnost in varstvo osebnih podatkov, zato mora za to obstajati ustrezna pravna podlaga. Obdelava je zakonita le, v kolikor obstaja ena izmed pravnih podlag, kot določa 1. odstavek 6. člena Splošne uredbe (recimo privolitev, pogodba, zakon, zakoniti interesi itn.).

Uvodoma vas napotujemo na dve neobvezujoči mnenji, kjer je IP že odgovoril na podobna vprašanja:

-       Snemanje zbora etažnih lastnikov, št. 07121-1/2022/1109 z dne 17. 10. 2022: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/snemanje-zbora-eta%C5%BEnih-lastnikov-1666075575,

-       Snemanje zbora lastnikov s strani upravnika, št. 07121-1/2021/1753 z dne 14. 9. 2021: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/snemanje-zbora-lastnikov-s-strani-upravnika.

IP nadalje povzema, da bi v konkretnem primeru najbolj ustrezno pravno podlago za snemanje najverjetneje predstavljala predhodna privolitev vsakega etažnega lastnika v snemanje, torej točka a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Poleg privolitve bi lahko snemanje lastnikov eventualno temeljilo tudi na zakonitih interesih, za katere si prizadeva upravljavec, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznikov (točka (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). IP poudarja, da mora v tem primeru upravljavec izkazati in argumentirati, da je snemanje zbora potrebno in zakaj.

Predlagamo vam tudi, da si preberete že objavljena mnenja na temo snemanja zbora etažnih lastnikov, in sicer na naši spletni strani pod kategorijo »Stanovanjsko in nepremičninsko pravo«: https://www.ip-rs.si/mnenja-zvop-2/.

V upanju, da smo vam pomagali, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka