Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Razkritje podatkov v zvezi z licenco zdravnika

+ -
Datum: 09.06.2023
Številka: 07121-1/2023/787
Kategorije: Posredovanje osebnih podatkov, Pravne podlage

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 6. 6. 2023 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko Zdravniška zbornica Slovenije zdravnikovemu delodajalcu posreduje naslednje podatke o zdravnikovi licenci: podatek o veljavnosti, podatek o začetku in koncu veljavnosti licence in podatek o morebitnem podaljšanju licence. Zanima vas, ali je možno tudi te podatke šteti med nevarovane osebne podatke.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov (Splošna uredba), 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20, ZVOPOKD) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Pojasnjujemo še, da se IP lahko dokončno opredeljuje do konkretnih primerov obdelav osebnih podatkov le v nadzornih postopkih, glede javnosti informacij v zvezi s konkretnimi zahtevami prosilcev pa v pritožbenih postopkih po ZDIJZ.

Po mnenju IP je podatek o trenutni veljavnosti, podatek o začetku in koncu veljavnosti ter podatek o podaljšanju zdravniške licence možno šteti za nevarovane osebne podatke. To posledično pomeni, da je do teh podatkov upravičen tudi zdravnikov delodajalec.

O b r a z l o ž i t e v:

Glede javnosti podatkov o licencah se sklicujemo na mnenji IP št. 0712-673/2008/2 in št. 07120-1/2021/591. 

Zgornji mnenji se izrecno ne nanašata na podatek o trenutni veljavnosti, podatek o začetku in koncu veljavnosti ter podatek o podaljšanju zdravniške licence. Toda po mnenju IP so ti podatki neposredno in tesno povezani z golim podatkom o obstoju licence za določeno specialistično področje, zaradi česar jih je možno šteti za nevarovane osebne podatke oziroma posledično, prosto dostopne informacije javnega značaja. Podatek o obstoju licence je namreč neizogibno povezan z njeno veljavnostjo kot tako, ta pa je neizogibno povezana z obdobjem veljavnosti, vključno z morebitnim podaljšanjem. Javnost podatka o zdravniški licenci je smiselna le, če je znano tudi specialistično področje licence in če so znane njene časovne meje.

V odločbi po ZDIJZ št. 090-147/2010/8 je IP izrazil stališče, da so nevarovani tudi »podatki o postopkih v zvezi z licencami«. To sicer ne pomeni, da so javni popolnoma vsi podatki o postopkih, nedvomno pa lahko med javne »postopkovne« podatke spadajo podatki o začetku in koncu veljavnosti ter podaljšanju licence.

 

Pripravil:

dr. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka