Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Nezaželeno oglaševanje

+ -
Datum: 14.09.2023
Številka: 07121-1/2023/1145
Kategorije: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do izbrisa - pozabe

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da vam konkretno podjetje na elektronski naslov pošilja raznovrstno reklamno pošto. Poudarjate, da ste že dvakrat v dveh mesecih pošiljatelja zaprosili,  naj vas odstrani iz vseh baz, vendar brez uspeha. Prosite za navodila, kako lahko zoper podjetje vložite prijavo.

*** 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posredujemo naše nezavezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

1.    Področje neposrednega trženja s sredstvi elektronske komunikacije nadzirata Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) oziroma v določenem delu tudi Tržni inšpektorat RS (v nadaljevanju: TIRS).

2.     Za izbris vašega elektronskega naslova iz baze podatkov pri podjetju lahko uveljavljate pravico do izbrisa. Zahteva za uveljavljanje pravic varstva osebnih podatkov se mora vložiti najprej pri upravljavcu osebnih podatkov. Če upravljavec vašo zahtevo zavrne oz. se na njo v enem mesecu ne odzove, lahko posameznik zoper tako ravnanje upravljavca vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

O b r a z l o ž i t e v:

IP uvodoma poudarja, da področje neposrednega trženja s sredstvi elektronske komunikacije (kamor sodi tudi elektronska pošta) urejata Zakon o elektronskih komunikacijah  (nadaljevanju: ZEKom-1) in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu  (v nadaljevanju: ZEPT), ki ga nadzirata Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) oziroma v določenem delu tudi Tržni inšpektorat RS (v nadaljevanju: TIRS). Iz navedenega razloga IP podaja mnenje zgolj z vidika varstva osebnih podatkov in ob tem informativno opozarja, da je treba za zakonito izvajanje neposrednega trženja zadostiti tudi pogojem navedenih predpisov.

ZEKom-1 v 158. členu, ki govori o neželeni komunikaciji, določa, da je pošiljanje neželenih e-sporočil dovoljeno le v dveh primerih; če je posameznik v to sam privolil, torej na podlagi predhodnega soglasja, ali pa če gre za uporabo e-naslova kupca oz. uporabnika pošiljateljevih izdelkov ali storitev, pri čemer je morala biti takemu kupcu ponujena jasna in izrecna možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega e-naslova že takrat, ko so bili ti podatki pridobljeni in ob vsakem sporočilu v primeru, da kupec ni zavrnil takšne uporabe že na začetku.

V konkretnem primeru gre torej predvsem za vprašanje, ki je urejeno z ZEKom-1, nadzor nad katerim izvršuje AKOS. Predlagamo vam, da se z vašo prijavo spornega ravnanja ponudnika obrnete neposredno na njih.

Za lažjo predstavo pravil na področju neposrednega trženja si sicer lahko dodatno ogledate tudi našo infografiko: https://upravljavec.si/pogosta-vprasanja/komunikacija-b2c-in-b2b/ ter preberete več o neposrednem trženju na spletni strani: https://upravljavec.si/neposredno-trzenje-posameznikom-kaj-je-treba-vedeti/ ter v naših mnenjih na spletni strani: https://www.ip-rs.si/mnenja-zvop-2/ npr. mnenje št. 0712-1/2019/2402.

Dodano pa še pojasnjujemo, da lahko poskusite pri upravljavcu tudi z uveljavljanjem pravice do izbrisa (17. člen Splošne uredbe) vaših osebnih podatkov, to je elektronske pošte iz baze podjetja. Namreč posameznik lahko navedeno pravico uveljavlja med drugim tudi v primeru, ko osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani. Ob tem še pojasnjujemo, da obstajajo določene izjeme, ko izbrisa ni mogoče doseči, te so določene v tretjem odstavku 17. člena Splošne uredbe. Več o pravici do izbrisa si lahko preberete na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/ oz. v naših mnenjih npr. št. 0712-1/2019/1011.

IP v zvezi s postopkom uveljavljanja pravice do izbrisa pojasnjuje, da se mora zahteva za izbris osebnih podatkov vložiti najprej neposredno pri upravljavcu, za katerega posameznik meni, da obdeluje njegove osebne podatke. Upravljavec se mora na podano zahtevo odzvati brez nepotrebnega odlašanja, informacije oziroma zavrnilni odgovor pa mora posredovati najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve.

Če upravljavec na zahtevo za izbris ne odgovori v enomesečnem roku oz. zahtevo zavrne, lahko zoper molk upravljavca ali zavrnitev pravice vložite pritožbo. Po pregledu politike zasebnosti na spletni strani zadevnega podjetja izhaja, da naj bi upravljavec osebnih podatkov v vašem primeru bil ...., na katerega lahko naslovite vašo zahtevo za izbris in sicer na elektronski naslov… oz. fizično na naslov: ….

Glede na to, da gre v vašem konkretnem primeru za ameriško podjetje, ki naj bi v EU imela svoj sedež oz. samostojno ustanovitev, pa je za vodenje čezmejnega nadzornega postopka pristojen tisti nadzorni organ, kjer ima to podjetje registrirano svojo ustanovitev oz. sedež. Iz politike zasebnosti izhaja, da bo najverjetneje vodilni nadzorni organ v tem primeru Deželni nadzorni organ Baden-Württemberg iz Nemčije. Vsekakor lahko vašo morebitno pritožbo zoper takega upravljavca vložite tudi pri nas, mi pa bomo vašo pritožbo odstopili ustreznemu nadzornemu organu, ki je pristojen za odločanje o vaši pritožbi.                                         

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Pripravil:

Grega Rudolf,

asistent svetovalca pri IP          

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka