Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Zavrnitev vstopa v kino brez PCT

+ -
Datum: 13.08.2021
Številka: 07121-1/2021/1455
Kategorije: Zdravstveni osebni podatki, Pravne podlage

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem pojasnjujete, da ste kupili karte za kino. V kinodvorano vas niso spustili, saj niste imeli PCT dokazila. Sprva vam denarja niso želeli povrniti, šele naknadno so vam povrnili znesek cene dveh vstopnic, vendar vseeno menite, da se vam je zgodila krivica.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP uvodoma pojasnjuje, da so v kinu ravnali v skladu z Odlokom o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 104/21, 109/21, 114/21, 120/21, 124/21 in 126/21; v nadaljevanju: Odlok), ki v petem odstavku 3. člena jasno določa, da lahko se javne kulturne prireditve (sem se štejejo tudi kinematografske prireditve) udeležijo le končni uporabniki, ki imajo:

  1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali s testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
  2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19,
  3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
  4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali se je v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepila z enim odmerkom cepiva iz 2. točke tega odstavka, kjer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.

Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kulturnih prireditev morajo zagotoviti spoštovanje pogojev petega odstavka 3. člena Odloka, pri čemer se navedeni pogoj preveri že pred vstopom v prostor oziroma na površino, kjer se izvaja javna kulturna prireditev. Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kulturnih prireditev morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti končnega uporabnika, da je izpolnjevanje pogoja iz petega odstavka tega člena obvezno za udeležbo na javni kulturni prireditvi.

 

IP je v več svojih mnenjih in stališčih problematiziral dejstvo, da je obdelava zdravstvenih podatkov (PCT dokazil) urejena z odlokom in torej nima zakonske podlage, kar sicer zahteva Splošna uredba o varstvu podatkov. IP ob tem pojasnjuje, da neobvezna mnenja, ki jih izdaja, sicer niso namenjena presoji zakonitosti posameznih obdelav in ravnanj konkretnih upravljavcev, temveč podaji načelnih in splošnih stališč glede interpretacije določb predpisov, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov. IP posameznih predpisov zato tudi ne sme komentirati z vidika morebitnih posegov v širšo pravico do zasebnosti, svobodo gibanja oziroma drugih pravic in svoboščin, saj to presega njegove pristojnosti. Vas pa v zvezi s tem napotujemo na eno izmed mnenj, kjer boste lahko našli dodatne informacije:

 

Vaše vprašanje se dotika vprašanja glede povrnitve stroškov, ki ste jih imeli zaradi prihoda iz Kočevja v Ljubljano. IP pojasnjuje, da vprašanje presega pristojnosti IP, saj ne gre za vprašanje, ki se tiče obdelave osebnih podatkov. V primeru, da menite, da je prišlo do kršitev vaših človekovih pravic, vas IP napotuje, da se obrnete na Varuha človekovih pravic.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                                informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP