Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Vsebina poštnega paketa

+ -
Datum: 09.04.2021
Številka: 07121-1/2021/698
Kategorije:Telekomunikacije in pošta, Uradni postopki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da vas moti, da je potrebno na pošti ob vračilu spletnega naročila poštnemu uslužbencu sporočiti vsebino poštne pošiljke.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. IP uvodoma pojasnjuje, da v okviru neobvezujočega mnenja ne more podajati konkretnih ocen glede zakonitosti obdelave osebnih podatkov, temveč to lahko storili šele v postopku inšpekcijskega nadzora.

 

IP je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ki ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91-I in naslednji; v nadaljevanju Ustava RS). Vaše vprašanje pa se dotika vprašanja širše pravice do zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen Ustave RS). V danem primeru pa je relevanten tudi 37. člen Ustave RS, ki določa, da je zagotovljena tajnost pisem in drugih občil.

 

Ne glede na to pa IP na splošno pojasnjuje, da je poštni promet reguliran, med drugim to pomeni, da je treba v določenih primerih kot na primer za namene carinjenja blaga izpolniti obrazec in podati določene informacije v zvezi s pošiljko. Iz vašega dopisa sicer ne izhaja za kakšne vrste pošiljko gre in kam je namenjena, tako da vam IP v zvezi s tem ne more podati več informacij. Poleg tega pa je IP, kakor je bilo že pojasnjeno, pristojen za področje varstva osebnih podatkov, v danem primeru pa gre za vprašanje, ki se nanaša na širšo pravico do zasebnosti, kar presega pristojnosti IP. V primeru posegov v pravico do zasebnosti in kršitev tajnosti pisem in drugih občil imajo posamezniki (v kolikor dejansko pride do nezakonitega posega v pravice posameznika) na voljo kazensko in civilno sodno varstvo.

 

Prijazen pozdrav,

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,         

informacijska pooblaščenka               

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP