Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Neposredno trženje na objavljene e-naslove

+ -
Datum: 23.12.2021
Številka: 07121-1/2021/2584
Kategorije: Elektronska pošta, Neposredno trženje, nagradne igre

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem vas zanima, ali lahko pošiljate oglasno vsebino na javno objavljene e-naslove podjetij.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP je na podobna vprašanja vašega že odgovoril v več mnenjih, ki so objavljena na naši spletni strani in jih lahko poiščete prek iskalnika mnenj https://www.ip-rs.si/vop. IP vas v nadaljevanju napotuje na mnenji, kjer boste lahko našli odgovor na svoje vprašanje:

Kakor sami ugotavljate, podatki o podjetju (npr. e-naslov: info@podjetje.si) niso “osebni podatki”. Po definiciji iz Splošne uredbe “osebni podatek” pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Ker torej ti podatki niso osebni podatki, zanje ne veljajo pravila varstva osebnih podatkov, prav tako se za trženje na te elektronske naslove ne uporabljajo pravila neposrednega trženja, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov. Za podrobnejšo razlago pa si preberite zgoraj navedeni mnenji.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                                informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP