Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Blokada uporabniškega računa

+ -
Datum: 23.01.2023
Številka: 07121-1/2023/66
Kategorije: Definicija OP, Svetovni splet

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede onemogočenega osebnega računa na družbenem omrežju.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, 177/20, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Pravni objekt varstva osebnih podatkov je lahko le posameznik, torej fizična oseba, ne pa pravna oseba.

Podatki o poslovnih subjektih in drugih pravnih osebah ne predstavljajo osebnih podatkov in v primeru njihove obdelave ne gre za obdelavo osebnih podatkov.

O b r a z l o ž i t e v:

IP uvodoma poudarja, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne sme pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov preverjati primernosti izbrane pravne podlage ali namenov oziroma obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru.

IP pojasnjuje, da osebni podatki skladno s prvo točko 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov predstavljajo katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Osebni podatki so torej vsi podatki, ki posredno ali neposredno kažejo na posameznike. Skladno z navedeno definicijo je pravni objekt varstva osebnih podatkov lahko le posameznik, torej fizična oseba, ne pa pravna oseba. V skladu z navedenimi kriteriji podatki o poslovnih subjektih in drugih pravnih osebah (npr. skupni oziroma splošni elektronski naslovi podjetij), ne predstavljajo osebnih podatkov in v primeru njihove obdelave ne gre za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da za njihovo obdelavo ne veljajo pravila varstva osebnih podatkov. Gre namreč za podatke o pravnih osebah, ki načeloma ne uživajo nobenega posebnega zakonskega varstva.

IP nadalje pojasnjuje, da se ne more opredeljevati do vprašanj, ki niso povezana s samim varstvom osebnih podatkov (npr. blokada uporabniškega računa). Ob tem dodaja, da ste se z družbo Facebook oziroma sedanjo krovno družbo Meta Platforms Inc ob odprtju svojega uporabniškega računa strinjali z njenimi splošnimi pogoji poslovanja. Iz teh med drugim izhaja tudi, da družba v primeru določenih kršitev uporabnikom onemogoči uporabo določenih storitev ali celo uporabniških profilov. IP nadalje ne more komentirati konkretnih pogojev uporabe platform družbenih omrežij, saj to presega njegove pristojnosti, svetuje pa vam, da se obrnete neposredno na družbo.

 

S spoštovanjem.

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                   

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka