Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Metapodatki

+ -

Register zbirk osebnih podatkov

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Register zbirk osebnih podatkov
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Register vsebuje podatke o zbirkah osebnih podatkov, ki jih vodijo upravljavci osebnih podatkov (naziv zbirke; podatke o upravljavcu; kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki; vrste osebnih podatkov v zbirki; namen obdelave; uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov; dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravno podlago iznosa; splošen opis zavarovanja osebnih podatkov; podatke o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ter podatke o zastopniku upravljavca iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1)
5. Pravne podlage Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) SOP: 2004-01-3836  www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede osebni podatki, zbirke osebnih podatkov, pravna podlaga, upravljavci, namen obdelave, uporabniki zbirk, iznos podatkov v tretje države, zavarovanje osebnih podatkov, povezane zbirke
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost podatki so na voljo kot odprti podatki
9. Licenca Podatki niso avtorskopravno varovani in so na voljo brezplačno, obvezna je navedba vira: Informacijski pooblaščenec
10. Zaračunljivost Brezplačno
11. Vpogled https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/
12. Naslov https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/
13. Nastanek 1.1.2006
14. Osveževanje dnevno
15. Oblika html
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Matjaž Drev

Seznam tretjih držav, za katere je Informacijski pooblaščenec ugotovil, da imajo zagotovljeno raven varstva osebnih podatkov

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Seznam tretjih držav, za katere je Informacijski pooblaščenec ugotovil, da imajo zagotovljeno raven varstva osebnih podatkov
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Pred iznosom v tretje države mora tisti, ki želi takšne podatke iznositi, dobiti odločbo državnega nadzornega organa, da država, v katero se podatki iznašajo, zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Pridobitev takšne odločbe ni potrebna v nekaterih zakonsko določenih primerih. Gre za trenuten spisek držav, za katere je Informacijski pooblaščenec ugotovil, da zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov.
5. Pravne podlage Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) SOP: 2004-01-3836  www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede varstvo osebnih podatkov, iznos v tretje države, odločba IP
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so objavljeni kot odprti podatki
9. Licenca Podatki niso avtorskopravno varovani in so na voljo brezplačno, obvezna je navedba vira: Informacijski pooblaščenec
10. Zaračunljivost Brezplačno
11. Vpogled www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/iznos-osebnih-podatkov-v-tretje-drzave/seznam-tretjih-drzav-66-clen-zvop-1/
12. Naslov www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/iznos-osebnih-podatkov-v-tretje-drzave/seznam-tretjih-drzav-66-clen-zvop-1/
13. Nastanek 1.1.2006
14. Osveževanje po potrebi
15. Oblika html
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Matjaž Drev

Seznam izdanih odločb o povezljivosti zbirk osebnih podatkov

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Seznam izdanih odločb o povezljivosti zbirk osebnih podatkov
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Gre za odločbe IP o povezljivosti zbirk osebnih podatkov. Če vsaj ena zbirka osebnih podatkov, ki jih želijo upravljavci zbirk med seboj povezati, vsebuje občutljive podatke, ali če bi povezovanje imelo za posledico razkritje občutljivih podatkov ali je za izvedbo povezovanja potrebna uporaba istega povezovalnega znaka, povezovanje ni dovoljeno brez predhodnega dovoljenja IP. Seznam vsebuje odločbe, s katerimi je IP odločil o tovrstnem povezaovanju zbirk.
5. Pravne podlage Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)   SOP: 2004-01-3836 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa;
6. Ključne besede varstvo osebnih podatkov, zbirke osebnih podatkov, povezovanje zbirk, povezljivost zbirk, odločba o povezovanju zbirk
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so objavljeni kot odprti podatki
9. Licenca Podatki niso avtorskopravno varovani in so na voljo brezplačno, obvezna je navedba vira: Informacijski pooblaščenec
10. Zaračunljivost Brezplačno
11. Vpogled www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/seznam-izdanih-odlocb-o-povezljivosti-zbirk-osebnih-podatkov/
12. Naslov www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/seznam-izdanih-odlocb-o-povezljivosti-zbirk-osebnih-podatkov/
13. Nastanek 1.1.2006
14. Osveževanje po potrebi
15. Oblika html
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Matjaž Drev

Seznam pisnih obvestil o povezavi zbirk osebnih podatkov

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Seznam pisnih obvestil o povezavi zbirk osebnih podatkov
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Gre za obvestila upravljavcev o povezovanju zbirk osebnih podatkov. Upravljavci osebnih podatkov, ki povezuje dve ali več zbirk osebnih podatkov, ki se vodijo za različne namene, so dolžni o tem predhodno pisno obvestiti IP. Evidenca vsebuje seznam teh obvestil.
5. Pravne podlage Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)   SOP: 2004-01-3836 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa;
6. Ključne besede varstvo osebnih podatkov, zbirke osebnih podatkov, povezovanje zbirk, povezljivost, obvestilo o povezovanju
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Licenca Podatki niso avtorskopravno varovani in so na voljo brezplačno, obvezna je navedba vira: Informacijski pooblaščenec
10. Zaračunljivost Brezplačno
11. Vpogled www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/seznam-pisnih-obvestil-o-povezavi-zbirk-osebnih-podatkov/
12. Naslov www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/seznam-pisnih-obvestil-o-povezavi-zbirk-osebnih-podatkov/
13. Nastanek 1.1.2006
14. Osveževanje po potrebi
15. Oblika html
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Matjaž Drev

Iskalnik po odločbah o dostopu in ponovni uporabi informacij javnega značaja ter odločb o dostopu do informacij za medije

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Iskalnik po odločbah o dostopu in ponovni uporabi informacij javnega značaja ter odločb o dostopu do informacij za medije
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Iskalnik po odločbah Informacijskega pooblaščenca o pritožbah zoper odločbe, s katerimi so organi zavrgli ali zavrnili zahtevo ali drugače kršili pravico do dostopa oz. ponovne uporabe informacije javnega značaja. Vsebuje tudi odločbe Informacijskega pooblaščenca o pritožbah medijev zoper zavrnilne ali delno zavrnilne odgovore organov na njihova vprašanja.
5. Pravne podlage Zakon o informacijskem pooblaščencu (ZInfP)  SOP: 2005-01-5005 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa Zakon o informacijah javnega značaja (ZDIJZ)  SOP: 2003-01-0900 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa Zakon o medijih (ZMed)  SOP: 2001-01-2043 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede informacije javnega značaja, dostop do informacij, ponovna uporaba informacij, mediji
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so objavljeni kot odprti podatki
9. Licenca Podatki niso avtorskopravno varovani in so na voljo brezplačno, obvezna je navedba vira: Informacijski pooblaščenec
10. Zaračunljivost Brezplačno
11. Vpogled www.ip-rs.si/ijz/
12. Naslov https://www.ip-rs.si/ijz/
13. Nastanek 23.9.2003
14. Osveževanje tedensko
15. Oblika html
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Matjaž Drev

Seznam sodb Upravnega sodišča

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Seznam sodb Upravnega sodišča
3. Področje Vlada in javni sektor/ Pravosodje
4. Opis Seznam sodb, ki jih je izdalo upravno sodišče na podlagi tožb, vloženih zoper odločbe Informacijskega pooblaščenca o pravici do dostopa oz. ponovne uporabe informacij javnega značaja.
5. Pravne podlage /
6. Ključne besede sodbe upravnega sodišča, odločbe Informacijskega pooblaščenca, informacije javnega značaja, dostop do informacij, ponovna uporaba informacij, informacije za medije
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Licenca Podatki niso avtorskopravno varovani in so na voljo brezplačno, obvezna je navedba vira: Informacijski pooblaščenec
10. Zaračunljivost Brezplačno
11. Vpogled www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/sodbe-upravnega-sodisca/
12. Naslov /
13. Nastanek 21.4.2004
14. Osveževanje po potrebi
15. Oblika html (zbirka), PDF (sodbe), html (odločbe IP)
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost Iskalnik po odločbah o dostopu in ponovni uporabi informacij javnega značaja ter odločb o dostopu do informacij za medije www.ip-rs.si/ijz/
18. Skrbnik

Matjaž Drev

Seznam sodb Vrhovnega sodišča

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Seznam sodb Vrhovnega sodišča
3. Področje Vlada in javni sektor/ Pravosodje
4. Opis Seznam sodb, ki jih je izdalo Vrhovno sodišče RS na podlagi pritožb zoper sodbe, s katerimi je upravno sodišče odločilo o tožbah zoper odločbe Informacijskega pooblaščenca.
5. Pravne podlage /
6. Ključne besede sodbe Vrhovnega sodišča RS; sodbe upravnega sodišča, odločbe Informacijskega pooblaščenca, dostop do informacij, ponovna uporaba informacij, informacije za medije
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Licenca Podatki niso avtorskopravno varovani in so na voljo brezplačno, obvezna je navedba vira: Informacijski pooblaščenec
10. Zaračunljivost Brezplačno
11. Vpogled www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/sodbe-vrhovnega-sodisca/
12. Naslov /
13. Nastanek 25.4.2007
14. Osveževanje po potrebi
15. Oblika html (zbirka), PDF (sodbe), html (odločbe IP)
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost Iskalnik po odločbah o dostopu in ponovni uporabi informacij javnega značaja ter odločb o dostopu do informacij za medije www.ip-rs.si/ijz/
18. Skrbnik Matjaž Drev

Iskalnik po odločbah in mnenjih o varstvu osebnih podatkov

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Iskalnik po odločbah in mnenjih o varstvu osebnih podatkov
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Iskalnik po inšpekcijskih odločbah in nezavezujočih mnenjih Informacijskega pooblaščenca s področja varstva osebnih podatkov. 
5. Pravne podlage Zakon o informacijskem pooblaščencu (ZInfP)  SOP: 2005-01-5005 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)   SOP: 2004-01-3836 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa;
6. Ključne besede varstvo osebnih podatkov, inšpekcijski postopek
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so objavljeni kot odprti podatki
9. Licenca Podatki niso avtorskopravno varovani in so na voljo brezplačno, obvezna je navedba vira: Informacijski pooblaščenec
10. Zaračunljivost Brezplačno
11. Vpogled www.ip-rs.si/vop/
12. Naslov www.ip-rs.si/vop/
13. Nastanek 5.10.2004
14. Osveževanje tedensko
15. Oblika html
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Matjaž Drev

Seznam sodb upravnega sodišča ZVOP

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Seznam sodb upravnega sodišča ZVOP
3. Področje Vlada in javni sektor/ Pravosodje
4. Opis Seznam sodb, ki jih je izdalo upravno sodišče na podlagi tožb, vloženih zoper odločbe Informacijskega pooblaščenca s področja varstva osebnih podatkov.
5. Pravne podlage /
6. Ključne besede sodbe upravnega sodišča, odločbe Informacijskega pooblaščenca, varstvo osebnih podatkov
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Licenca Podatki niso avtorskopravno varovani in so na voljo brezplačno, obvezna je navedba vira: Informacijski pooblaščenec
10. Zaračunljivost Brezplačno
11. Vpogled www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/sodbe-upravnega-sodisca/
12. Naslov /
13. Nastanek 9.11.2005
14. Osveževanje po potrebi
15. Oblika html (zbirka), PDF (odločbe), tif (odločbe)
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Matjaž Drev

Pripombe IP na predloge predpisov

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Pripombe IP na predloge predpisov
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Seznam pripomb, ki jih je Informacijski pooblaščenec dal na posamezne predloge predpisov oz. sprememb predpisov.
5. Pravne podlage /
6. Ključne besede pripombe, stališča, predlogi predpisov
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Licenca Podatki niso avtorskopravno varovani in so na voljo brezplačno, obvezna je navedba vira: Informacijski pooblaščenec
10. Zaračunljivost Brezplačno
11. Vpogled https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2016/
12. Naslov /
13. Nastanek 19.1.2017
14. Osveževanje tedensko
15. Oblika html (zbirka), PDF (odločbe)
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Matjaž Drev

Letna poročila Informacijskega pooblaščenca

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Letna poročila Informacijskega pooblaščenca
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Letna poročila o delu Informacijskega pooblaščenca. Vsebujejo povzetke pomembnejših primerov, statistične podatke o delu IP in o organizaciji IP.
5. Pravne podlage /
6. Ključne besede letna poročila, delo IP
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Licenca Podatki niso avtorskopravno varovani in so na voljo brezplačno, obvezna je navedba vira: Informacijski pooblaščenec
10. Zaračunljivost Brezplačno
11. Vpogled www.ip-rs.si/publikacije/letna-porocila/
12. Naslov /
13. Nastanek maj 2007
13a Datum osvežitve maj 2016
14. Osveževanje Letno
15. Oblika Pdf
16. Jezik Slovenščina (slv), angleščina (ang)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Matjaž Drev

Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Evidenca zadev, ki jih obravnava IP, v katerih se izda odločba o prekršku. Namen je učinkovito vodenje postopkov, statistično poročanje in evidenca zadev. Evidenca vsebuje naslednje podatke: Osebno ime, EMŠO (če je storilec tujec, namesto EMŠO njegovi rojstni podatki), naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, državljanstvo, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo, prekršek, ki ga je storil storilec (pravna opredelitev), številka in datum izdanega plačilnega naloga, izrečena sankcija, številka zadeve.
5. Pravne podlage Zakon o informacijskem pooblaščencu (ZInfP)  SOP: 2005-01-5005 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa Zakon o prekrških (ZP-1) SOP: 2003-01-0238 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede varstvo osebnih podatkov, prekršek, odločba o prekršku
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek 24.10.2008
14. Osveževanje tedensko
15. Oblika Excel (.xls)
16. Jezik Slovenščina
17. Povezanost /
18. Skrbnik Jože Bogataj

Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Evidenca zadev, ki jih obravnava IP, v katerih se izda plačilni nalog. Namen je učinkovito vodenje postopkov, statistično poročanje in evidenca zadev. Evidenca vsebuje naslednje podatke: Osebno ime, EMŠO (če je storilec tujec, namesto EMŠO njegovi rojstni podatki), naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, državljanstvo, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo, prekršek, ki ga je storil storilec (pravna opredelitev), številka in datum izdanega plačilnega naloga, izrečena sankcija, številka zadeve.
5. Pravne podlage Zakon o informacijskem pooblaščencu (ZInfP)  SOP: 2005-01-5005 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa Zakon o prekrških (ZP-1) SOP: 2003-01-0238 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede varstvo osebnih podatkov, prekršek, plačilni nalog
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek 24.10.2008
14. Osveževanje tedensko
15. Oblika Excel (.xls)
16. Jezik Slovenščina
17. Povezanost /
18. Skrbnik Jože Bogataj

Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Evidenca odločb IP o prekrških, ki so postale pravnomočne. Vodi se zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku in za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške. Evidenca vsebuje naslednje podatke: osebno ime, EMŠO (če je storilec tujec, namesto EMŠO njegovi rojstni podatki), naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo, pravna opredelitev prekrška, številka in datum izdane odločbe o prekršku, izrečena sankcija in datum pravnomočne odločbe.
5. Pravne podlage Zakon o informacijskem pooblaščencu (ZInfP)  SOP: 2005-01-5005 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa Zakon o prekrških (ZP-1) SOP: 2003-01-0238 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede varstvo osebnih podatkov, prekršek, pravnomočna odločba
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek 3.9.2009
14. Osveževanje tedensko
15. Oblika Excel (.xls)
16. Jezik Slovenščina
17. Povezanost /
18. Skrbnik Jože Bogataj

Evidenca zapadlih in neplačanih glob

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Evidenca zapadlih in neplačanih glob
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Evidenca vsebuje naslednje podatke: osebno ime, številka zadeve, višina globe in sodne takse.
5. Pravne podlage Zakon o informacijskem pooblaščencu (ZInfP)  SOP: 2005-01-5005 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa Zakon o prekrških (ZP-1) SOP: 2003-01-0238 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede varstvo osebnih podatkov, prekršek, globa
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek 31. 12. 2005
14. Osveževanje dnevno
15. Oblika Excel (.xls)
16. Jezik Slovenščina
17. Povezanost /
18. Skrbnik Jože Bogataj

Evidenca videonadzora

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Evidenca videonadzora
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Evidenca se vodi zaradi varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov. Vsebuje posnetek posameznika (zaposleni in obiskovalci prostorov), datum in čas vstopa v uradne prostore.
5. Pravne podlage Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) SOP:2004-01-3836 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede videonadzor, posnetek, vstop, izstop
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek 31.7.2006
14. Osveževanje stalno
15. Oblika .AVI (avdio video format)
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Informacijski pooblaščenec, Mojca Prelesnik

Evidenca zadev

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Evidenca zadev
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Evidenca se vodi zaradi izvrševanja zakonitih pristojnosti Informacijskega pooblaščenca. Vsebuje osebne podatke strank in stranskih udeležencev ter pobudnikov nadzora nad varstvom osebnih podatkov.
5. Pravne podlage Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP) SOP: 2005-01-5005 pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede zadeve v obravnavi, zaključene zadeve, postopki
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek 20.12.2005
14. Osveževanje stalno
15. Oblika strukturirana, .nsf podatkovna baza
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Informacijski pooblaščenec, Mojca Prelesnik

Evidenca poslane in prejete elektronske pošte

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Evidenca poslane in prejete elektronske pošte
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Evidenca se vodi zaradi izvrševanja zakonitih pristojnosti Informacijskega pooblaščenca. Vsebuje elektronski naslov zaposlenega in pošiljatelja, datum in čas prejema elektronske pošte, velikost poslane/prejete elektronske pošte, naziv poslane/prejete elektronske pošte.
5. Pravne podlage Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) SOP:2004-01-3836 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede prejeta pošta, poslana pošta, elektronska pošta
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek 20.12.2005
14. Osveževanje stalno
15. Oblika strukturirana, .nsf podatkovna baza
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost SVN imenik javnih uslužbencev
18. Skrbnik Informacijski pooblaščenec, Andrej Tomšič

Evidenca prejemnikov obvestil in novic s področja varstva osebnih podatkov na e-pošto

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Evidenca prejemnikov obvestil in novic s področja varstva osebnih podatkov na e-pošto
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Evidenca se vodi zaradi obveščanja naročnikov o novostih s področja, ki ga naročnik izbere. Vsebuje podatke o IP številki in elektronskem naslovu.
5. Pravne podlage privolitev
6. Ključne besede e-novice, e-pošta, prejemniki novic
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek 21.9.2007
14. Osveževanje Stalno
15. Oblika Shranjeni v strukturirani obliki (SQL), izvoz mogoč v CSV
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Informacijski pooblaščenec, Matjaž Drev

Evidenca prejemnikov obvestil in novic s področjadostopa do informacij javnega značaja na e-pošto

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Evidenca prejemnikov obvestil in novic s področjadostopa do informacij javnega značaja na e-pošto
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Evidenca se vodi zaradi obveščanja naročnikov o novostih s področja, ki ga naročnik izbere. Vsebuje podatke o IP številki in elektronskem naslovu.
5. Pravne podlage privolitev
6. Ključne besede e-novice, e-pošta, prejemniki novic
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek 21.9.2007
14. Osveževanje Stalno
15. Oblika Shranjeni v strukturirani obliki (SQL), izvoz mogoč v CSV
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Informacijski pooblaščenec, Matjaž Drev

Evidenca o izrabi delovnega časa

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Evidenca o izrabi delovnega časa
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Evidenca vsebuje podatke o prihodih in odhodih z dela, vrstah odsotnosti, dopustih, službenih poteh. Namen je urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega razmerja. Evidenca vsebuje naslednje podatke:  ime in priimek, datum prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan, vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni: koriščenje dopusta, bolniška odsotnost, službena pot, starševski dopust (dopust na nego in varstvo otroka/porodniški/očetovski dopust).
5. Pravne podlage Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)  SOP: 2006-01-1768 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede delovni čas, prihodi, odhodi, izhodi, odsotnost z dela, dopust, bolniška, službena pot, javni uslužbenci
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek 1.1.2006
14. Osveževanje stalno
15. Oblika Podatki shranjeni v strukturirani obliki (SQL)
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Sanja Vraber

Evidenca vstopov in izstopov iz uradnih prostorov organa

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Evidenca vstopov in izstopov iz uradnih prostorov organa
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Evidenca se vodi zaradi varovanja premoženja, življenja ali telesa posameznikov in reda v prostorih organa. Vsebuje podatke nenajavljenih obiskovalcev: ime in priimek, vrsta osebnega dokumenta, številka osebnega dokumenta, namen obiska, datum in ura prihoda, datum in ura odhoda.
5. Pravne podlage Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) SOP:2004-01-3836 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede obiskovalci, vstopi in izstopi
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek 9. 1. 2012
14. Osveževanje stalno
15. Oblika Excel (.xls)
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Informacijski pooblaščenec, Sanja Vraber

Evidenca o stroških dela (MFERAC)

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Evidenca o stroških dela (MFERAC)
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Evidenca o stroških dela javnih uslužbencev, zaposlenih pri IP, ter posameznikov, ki pri IP opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela. Namen je urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega razmerja ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialne varnosti.  Evidenca vsebuje naslednje podatke: Za zaposlene pri Informacijskem pooblaščencu: 1. identifikacijski podatki o delavcu (ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO)), 2. številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; 3. podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: • plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; • zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; • izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; • neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; 4. podatki o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; 5. podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: • prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; • prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje. Za posameznike, ki pri Informacijskem pooblaščencu opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela: naslov prebivališča, davčna številka, številka transakcijskega računa.
5. Pravne podlage Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)  SOP: 2006-01-1768 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede stroški dela, plača, izplačila, javni uslužbenci
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek  
14. Osveževanje po potrebi
15. Oblika  
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost Evidenca o stroških dela (MFERAC) je povezana s Centralnim registrom prebivalstva (CRP)
18. Skrbnik Sanja Vraber

Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape)

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape)
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Evidenca vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in vključitvi v KAD, podatki o vzdrževanih družinskih članih, podatki o zavarovanih družinskih članih, podatki o številu otrok do 10. leta otrokove starosti, zaradi pravice do letnega dopusta, podatki o plači in drugih osebnih prejemkih, podatki o doseženi stopnji izobrazbe, podatki o opravljenih izpitih na podlagi pogodb o izobraževanju, podatki o službenih in diplomatskih potnih listih, podatki o višini letnega dopusta, podatki zaradi odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe ali nege družinskega člana, podatki o razporeditvi na delovno dolžnost.
5. Pravne podlage Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)  SOP: 2006-01-1768 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede osebni podatki zaposlenih, izobrazba zaposlenih, plače, odsotnosti
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek  1.1.2006
14. Osveževanje po potrebi
15. Oblika  .nsf
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost /
18. Skrbnik Sanja Vraber

Evidenca o zaposlenih (MFERAC)

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Evidenca o zaposlenih (MFERAC)
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis V centralni kadrovski evidenci se za javnega uslužbenca pri Informacijskem pooblaščencu vodijo: 1. identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO); 2. podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja - za določen ali za nedoločen čas; datum sklenitve delovnega razmerja); 3. podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju in o prejšnjih delovnih mestih oziroma položajih v organih; 4. podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu; 5. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti; 6. podatki o izkušnjah na področju evropskih zadev; 7. podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski dobi in službeni dobi; 8. podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektnih skupinah in o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca; 9. podatki o letnih ocenah; 10. podatki o priznanjih in nagradah; 11. podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti; 12. podatki o dokončni ugotovitvi nesposobnosti; 13. podatki o prenehanju delovnega razmerja; 14. kratek življenjepis, če tako želi oziroma s tem soglaša javni uslužbenec; 15. podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov; 16. podatki, potrebni za obračun plače, in 17. drugi podatki v skladu z zakonom.
5. Pravne podlage Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)  SOP: 2006-01-1768 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede seznam zaposlenih, delovno mesto, napredovanja, stopnja izobrazbe, letne ocene, nagrade in priznanja, disciplinska odgovornost, prenehanje delovnega razmerja
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek  
14. Osveževanje po potrebi
15. Oblika  
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost Evidenca o zaposlenih delavcih (MFERAC) je povezana s centralnim registrom prebivalstva (CRP).
18. Skrbnik Sanja Vraber

Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Evidenca se vodi zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. Vsebuje osebno ime in datume opravljenih zdravstvenih pregledov.
5. Pravne podlage Zakon o varnosti in zdravju  pri delu (ZVZD-1)  SOP: 2011-01-2039 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede zdravstveni pregledi zaposlenih, medicina dela
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek  
14. Osveževanje po potrebi
15. Oblika  
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost
18. Skrbnik Sanja Vraber

Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

1. Institucija Informacijski pooblaščenec
2. Naziv Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
3. Področje Vlada in javni sektor
4. Opis Evidenca se vodi zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Vsebuje osebno ime in datume opravljenih usposabljanj. 
5. Pravne podlage Zakon o varnosti in zdravju  pri delu (ZVZD-1)  SOP: 2011-01-2039 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa
6. Ključne besede usposabljanje za varno delo, varnost pri delu, zdravje pri delu, obvezno usposabljanje
7. Območje Republika Slovenija
8. Dostopnost Podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
10. Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. Vpogled /
12. Naslov /
13. Nastanek ?
14. Osveževanje po potrebi
15. Oblika Excel (.xls)
16. Jezik Slovenščina (slv)
17. Povezanost
18. Skrbnik Sanja Vraber