Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Sodbe mednarodnih sodišč

+ -

Odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice

Odločitve Sodišča Evropske unije

Sodišče (prej Sodišče Evropskih skupnosti)

Splošno sodišče (prej Sodišče 1. stopnje)

Odločitve drugih sodišč

Medameriško sodišče za človekove pravice

  • Prvo sodbo Medameriškega sodišča za človekove pravice iz področja dostopa do informacij javnega značaja v zadevi Marcel Claude Reyes and Others v. Chile ter njen povzetek in obrazložitev lahko najdete tukaj.