Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Tuje odločbe

+ -

Odločbe Evropskega Ombudsmana

Odločbe evropskega varuha človekovih pravic s področja dostopa do informacij.

Odločbe tujih Pooblaščencev

Odločbe tujih sodišč