Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Sodbe Vrhovnega sodišča

+ -

Datum

Sodba Vrhovnega sodišča

Sodba upravnega sodišča

Odločba IP

Opombe

11.01.2023 X DoR 293/2022-6 I U 1828/2019-28 090-194/2019 prosilec - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
27.5.2020 X Ips 4/2020 I U 2751/2017-13 090-232/2017/6 prosilka - Vrhovno državno tožilstvo
28.11.2018 X Ips 312/2015 II U 317/2014-12 0902-9/2014/9

novinarka Katja Svenšek, Dnevnik - Nova KBM

18. 4. 2018 X Ips 114-2016 II U 392/2014-16 090-85/2013/20

A-PROJEKT d.o.o. - Slovenska akreditacija

7. 2. 2018 X Ips 338/2016 I U 630/2016-24 090-293/2015/8

Prosilec - Državni izpitni center

21.6.2017 X Ips 49/2016 I U 932/2015-10 0902-5/2015/6 novinarka Suzana Perman, POP TV - Telekom Slovenije d.d.
24.5.2017 X Ips 70/2016 I U 1132/2015-26 090-117/2015/4 Medisanus d.o.o. - Zavod RS za transfuzijsko medicino
5.4.2017 X Ips 336/2016 I U 2047/2014-11 090-185/2014/19 Prosilka - RTV Slovenija
2. 3. 2016 X Ips 382/2014 II U 469/2013-10 090-155/2013/10 Prosilec - RTV Slovenija
15.6.2015 X Ips 321/2013 I U 695/2012-32 090-227/2011/20 Gozdno gospodarstvo Bled d.o.o. - Zavod za gozdove Slovenije
15.01.2014 X Ips 306/2013 I U 1551/2012-8 090-165/2009/29 Prosilka - Okrajno sodišče v Kočevju
12.12.2013 X Ips 426/2012 I U 1333/2011-22 090-97/2011/7 Mensel d.o.o. - Aerodrom Ljubljana d.d.
04.07.2013 X Ips 152/2013 IU 394/2012-19 090-278/2011/9 Odvetniška zbornica Slovenije - Vrhovno sodišče RS
13.02.2013 I Up 277/2012 I U 2021/2010-30 090-191/2010/5 Prosilka - Okrajno sodišče v Kočevju
11.07.2012 X Ips 287/2012 I U 512/2010-32 090-165/2009/7 Prosilka - Okrajno sodišče v Kočevju
04.07.2012 X Ips 96/2011 I U 369/2010-18 090-12/2010/4 VPK d.o.o. - Filmski studio Viba film Ljubljana
01.09.2011 X Ips 187/2011 I U 1003/2010-43 090-109/2010/4 Prosilka - JZ Lekarne Ljubljana
01.09.2011 X Ips 1613/2011-28 U 1900/2009-12 090-94-2009/4 Praprotnik Rok, novinar Dnevnika - Vrhovno državno tožilstvo RS
06.07.2011 X Ips 318/2010 U 260/2008-11 021-6/2008/1 Prosilec - Študentska organizacija Univerze v Mariboru
22.12.2010 X Ips 340/2010 U 26/2009-8 021-91/2008/11 IZUM - Univerza v Mariboru
30.09.2009 Ips 131/2009 U 1151/2007-15 0900-248/2006/18 Združenje malih delničarjev Mladinske Knjige Založbe d.d. - KAD
27.08.2009 Ips 252/2009 I U 213/2009 021-142/2008/6 Prosilec - Občina Radovljica
01.06.2009 Ips 638/2008 U 165/2006-19 021-90/2005 Sovdat Petra, novinarka Financ - KAD d.d.
12.09.2007 I Up 1126/2006-2 U 167/2006/16 021-79/2005 Sovdat Petra, novinarka Financ - SOD d.d.
25.04.2007 I Up 122/2006-3 U 935/2005-18 020-50/2004/72 Weiss Monika, novinarka Financ - notar Peter Meze