Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Sodbe upravnega sodišča

+ -

Sodbe upravnega sodišča v zvezi z odločbami IP, po letih:

2024

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorije

16.04.2024 I U 757/2019-19 090-280/2016/16 Prosilec - Vrhovno državno tožilstvo Ali gre za zlorabo pravice, Javni uslužbenci in funkcionarji, Odločbe po sodbah Upravnega sodišča
12.04.2024 II U 431/2022-27 090-263/2022 prosilec - Dom starejših občanov Gornja Radgona Ali gre za zlorabo pravice
18.03.2024 I U 761/2021-17 090-117/2021 prosilec - Univerzitetni klinični center Ljubljana Javni uslužbenci in funkcionarji, Osebni podatek
15.03.2024 I U 760/2021-17 090-118/2021 prosilec - Univerzitetni klinični center Ljubljana Osebni podatek, Javni uslužbenci in funkcionarji
12.03.2024 I U 762/2021/28 090-119/2021 prosilec - Univerzitetni klinični center Ljubljana Osebni podatek, Javni uslužbenci in funkcionarji
29.02.2024 I U 1034/2019-24 090-9/2019 prosilec - Slovenski državni holding d.d. Poslovna skrivnost
29.02.2024 I U 1309/2022-18 090-153/2022 prosilec - AKOS Poslovna skrivnost
29.01.2024 I U 735/2022-17 090-88/2022 prosilec - Ljubljanska parkirišča in tržnice Osebni podatek, Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti
26.01.2024 I U 199/2021-18 090-302/2020 prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor Varstvo upravnega postopka
19.01.2024 I U 68/2020-24 0902-10/2019 prosilec - Telekom Slovenije d.d. Ali gre za zlorabo pravice, Poslovna skrivnost, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, Mediji
12.01.2024 I U 178/2022-11 090-375/2021 prosilec - RTV Slovenija Ali gre za delovno področje organa, Osebni podatek

2023

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorije

20.12.2023 IV U 118/2022-34 090-188/2022 prosilec - Občina Rogaška Slatina Osebni podatek, Poslovna skrivnost
06.11.2023 I U 842/2020-38 090-45/2020 prosilec - Banka Slovenije Pravo EU, Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti, Varstvo nadzornega postopka
16.10.2023 I U 1189/2019-19 090-136/2019 prosilec - Študentska Organizacija Slovenije Kršitev postopka, Razno
09.10.2023 I U 1939/2020-16 090-271/2020 prosilec - Upravna enota Grosuplje Razno
05.10.2023 II U 377/2021-18 090-197/2021 prosilec - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Ali dokument obstaja, Avtorsko delo, Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti
25.09.2023 I U 1910/2020-51 090-138/2020 prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor Ostali sodni postopki, Osebni podatek
04.09.2023 I U 652/2019-46 090-256/2018 prosilec - Banka Slovenije Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti
21.08.2023 I U 1870/2020/24 09021-6/2020 prosilec - Telekom Slovenije d.d. Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti
08.08.2023 I U 67/2020-27 0902-5/2019 prosilec - Telekom Slovenije d.d. Poslovna skrivnost, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, Mediji
28.07.2023 II U 157/2021-14 090-149/2021 prosilec - Univerzitetni klinični center Maribor Osebni podatek, Javni uslužbenci in funkcionarji
21.07.2023 I U 1490/2020-22 090-160/2020 prosilec - Državni zbor Ali gre za delovno področje organa, Ali dokument obstaja, Kršitev materialnega prava
29.06.2023 II U 338/2022-27 090-208/2022 prosilec - Občina Ruše Ali dokument obstaja
13.06.2023 I U 751/2020-14 090-258/2019 prosilec - Vrhovno državno tožilstvo Varstvo kazenskega postopka, Javni uslužbenci in funkcionarji, Osebni podatek, Test interesa javnosti
31.05.2023 I U 1080/2018-17 090-32/2018 prosilec - MIZS Osebni podatek, Notranje delovanje organa
31.05.2023 I U 467/2020-25 090-282/2019 prosilec - Vrhovno državno tožilstvo Varstvo kazenskega postopka, Osebni podatek, Javni uslužbenci in funkcionarji
03.05.2023 IV U 186/2021-26 090-303/2021 prosilec - Upravna enota Žalec Ali dokument obstaja, Ni zahtevana informacija
21.04.2023 II U 339/2022-21 090-207/2022 prosilec - Občina Ruše Ali dokument obstaja, Ali gre za zlorabo pravice, Osebni podatek, Kršitev postopka
06.04.2023 I U 1954/2020-38 090-249/2020 prosilec - Ministrstvo za infrastrukturo Ali dokument obstaja
10.03.2023 II U 324/2020/54 090-143/2020 prosilec - Splošna bolnišnica Slovenj Gradec Javni uslužbenci in funkcionarji, Osebni podatek
10.03.2023 IV U 77-2020-62 090-11/2020 prosilec - Družba za avtoceste v RS d.d. Javna naročila, Poslovna skrivnost
13.02.2023 IV U 37/2021-35 090-286/2020 prosilec - Ministrstvo za okolje in prostor Osebni podatek, Poslovna skrivnost, Javna naročila
09.02.2023 I U 830/2020-29 090-60/2020 prosilec - Okrožno sodišče v Ljubljani Osebni podatek, Test interesa javnosti
07.02.2023 II U 255/2022-21 090-170/2022 prosilec - Pošta Slovenije d.o.o. Ali gre za inf. javnega značaja, Osebni podatek, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom
30.01.2023 I U 2335/2018-70 090-143/2018 prosilec - Zdravstveni dom Velenje Javna naročila, Poslovna skrivnost
25.01.2023 I U 602/2018-24 090-228/2017 prosilec - Agencija za trg vrednostnih papirjev Osebni podatek, Poslovna skrivnost
18.01.2023 I U 239/2020-19 0902-11/2019 prosilec - Telekom Slovenije d.d. Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, Poslovna skrivnost, Mediji
10.01.2023 IV U 117/2022-15 090-189/2022 prosilec - Inženirska zbornica Slovenije Dokument v izdelavi, Notranje delovanje organa
04.01.2023 I U 966/2021-26 090-52/2021 prosilec - Srednja trgovska šola Ljubljana Javni uslužbenci in funkcionarji, Ali gre za zlorabo pravice, Osebni podatek, Ali gre za inf. javnega značaja

2022

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorije

23.12.2022 I U 1499/2021-79 090-59/2017 Prosilec - Državni izpitni center Ali dokument obstaja, Notranje delovanje organa, Ali gre za zlorabo pravice
21.12.2022 I U 699/2019-20 090-36/2019 prosilec - Študentska organizacija Slovenije Varstvo nadzornega postopka, Stroški
07.12.2022 I U 432/2021-45 090-250/2020 prosilec - Urad RS intelektualno lastnino Varstvo upravnega postopka, Test interesa javnosti, Poslovna skrivnost, Davčna tajnost
21.11.2022 I U 1761/2019-98 090-206/2019 prosilec - Direkcija RS za Infrastrukturo Javna naročila, Osebni podatek, Poslovna skrivnost
11.11.2022 III U 136/2022-19 090-137/2022 prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor Razno
09.11.2022 III U 109/2022-21 090-104/2022 prosilec - Višje sodišče v Kopru Ali dokument obstaja, Javni uslužbenci in funkcionarji
26.10.2022 II U 312/2021-12 090-19/2020/10 prosilec - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ali dokument obstaja, Odločbe po sodbah Upravnega sodišča
25.10.2022 I U 153/2019-18 090-247/2018 prosilec - Ministrstvo za notranje zadeve, Policija Notranje delovanje organa, Test interesa javnosti
03.10.2022 I U 1226/2021-23 090-200/2021 prosilec - Vrhovno državno tožilstvo Javni uslužbenci in funkcionarji, Mediji, Osebni podatek, Ali dokument obstaja
21.09.2022 I U 311/2020-20 090-25/2020 prosilec - Inšpektorat RS za šolstvo in šport Osebni podatek, Tajnost vira
15.09.2022 III U 226/2021-25 090-305/2021 090-293/2021 prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor Kršitev postopka
06.09.2022 II U 324/2021-22 090-281/2021 prosilec - DUTB d.d. Ali dokument obstaja
29.08.2022 I U 1224/2019-15 0902-13/2015 prosilec - Telekom Slovenije Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, Poslovna skrivnost, Mediji
24.08.2022 I U 1506/2021/12 090-225/2021 prosilec - Generalni sekretariat Vlade RS Dokument v izdelavi, Notranje delovanje organa
24.08.2022 I U 1847/2021-15 090-367/2021 prosilec - UKC Ljubljana Javni uslužbenci in funkcionarji, Osebni podatek, Mediji
09.08.2022 I U 1075/2021-11 090-153/2021 prosilec - Družba za upravljanje terjatev bank d.d. Poslovna skrivnost
04.08.2022 I U 798/2021-16 090-68/2021 prosilec - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS Varstvo upravnega postopka
04.08.2022 I U 784/2021-46 090-48/2021 prosilec - Tržni inšpektorat RS Poslovna skrivnost
04.08.2022 I U 154/2019-18 090-237/2018 prosilec - Ministrstvo za notranje zadeve, Policija Notranje delovanje organa, Test interesa javnosti
20.07.2022 I U 409/2021-23 090-28/2021 prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor Osebni podatek
20.07.2022 I U 273/2021-11 090-241/2020 prosilec - Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o. Ali je organ zavezanec
26.05.2022 I U 1380/2019-28 090-84/2019 prosilec - Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu Osebni podatek, Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti
18.05.2022 I U 2016/2019-23 090-222/2019 prosilec - Vrhovno državno tožilstvo Osebni podatek, Varstvo kazenskega postopka, Tajnost vira, Mediji
18.05.2022 I U 1753/2020-23 090-135/2020 prosilec - Vrhovno sodišče RS Notranje delovanje organa, Ponovna uporaba
18.05.2022 I U 293/2020-21 090-279/2019 prosilec - Tržni inšpektorat RS Ali gre za zlorabo pravice, Poslovna skrivnost, Varstvo upravnega postopka
18.05.2022 II U 114/2021-21 090-69/2021 prosilec - Dom starejših občanov Gornja Radgona Ali gre za zlorabo pravice
09.05.2022 I U 1828/2019-28 090-194/2019 prosilec - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Test interesa javnosti, Poslovna skrivnost
05.05.2022 III U 117/2021-38 090-113/2021 090-125/2021 090-126/2021 090-127/2021 prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor Razno
12.04.2022 II U 286/2019-33 090-20/2019 prosilec - Univerzitetni klinični center Maribor Osebni podatek
23.03.2022 I U 1098/2019-25 0902-1/2019 prosilec - Telekom Slovenije d.d. Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, Poslovna skrivnost
09.03.2022 I U 204/2020-21 090-68/2019 prosilec - Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS Varstvo upravnega postopka
15.02.2022 IV U 108/2021-19 090-177/2021 prosilec - Splošna bolnišnica Celje Javni uslužbenci in funkcionarji, Mediji, Osebni podatek
09.02.2022 I U 1365/2020-32 090-93/2020 prosilec - Srednja trgovska šola Ljubljana Ali gre za delovno področje organa, Javni uslužbenci in funkcionarji
13.01.2022 III U 139/2021-19 090-174/2021 prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor Kršitev postopka

2021

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorije

25.11.2021 II U 25/2021-21 090-298/2020 prosilec - Državni zbor RS varstvo sodnega postopka, Test interesa javnosti
10.11.2021 I U 1807/2019-24 090-201/2019 prosilec - Center za socialno delo Posavje, Enota Krško Osebni podatek
27.09.2021 I U 815/2020-25 090-37/2020 prosilec - Uradni list RS Ali gre za delovno področje organa, Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti
15.09.2021 I U 490/2020-28 090-39/2020 prosilec - Komisija za preprečevanje korupcije Ali gre za zlorabo pravice, Osebni podatek
12.09.2021 IV U 206/2019-21 090-33/2018/13 prosilec - Vrhovno državno tožilstvo RS obnova postopka
30.08.2021 I U 658/2020-52 090-77/2019 prosilec - Ministrstvo za obrambo Osebni podatek
25.08.2021 I U 98/2018-16 090-258/2017 prosilec - Kabinet predsednika vlade RS Ali gre za delovno področje organa, Tajni podatki, Notranje delovanje organa, Dokument v izdelavi
25.08.2021 I U 1083/2018-36 090-17/2018 prosilec - Vrhovno državno tožilstvo Notranje delovanje organa
12.08.2021 II U 58/2020-11 090-19/2020 prosilec - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ali dokument obstaja
17.06.2021 III U 227/2020-28 090-190/2020 prosilec - Upravna enota Koper Javni uslužbenci in funkcionarji, Osebni podatek, Test interesa javnosti, Mediji
28.05.2021 I U 1982/2019-37 090-136/2013/59 Prosilka - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke Odločbe po sodbah Upravnega sodišča, Poslovna skrivnost, Osebni podatek, Test interesa javnosti
25.05.2021 I U 435/2019-33 090-265/2018 prosilec - Upravna enota Grosuplje Poslovna skrivnost, Osebni podatek
24.05.2021 I U 1171/2017-41 090-39/2017 prosilec - Banka Slovenije Notranje delovanje organa, Osebni podatek, Test interesa javnosti
05.05.2021 I U 665/2018-19 090-53/2017 prosilec - Ekonomska fakulteta Ljubljana Ali gre za delovno področje organa, Osebni podatek, Poslovna skrivnost
21.04.2021 I U 76/2019-13 090-222/2018 prosilec- RS Državni zbor Kršitev materialnega prava, Mediji
31.03.2021 I U 1235-2018-32 090-9/2018 prosilka - RS Državno odvetništvo Ničnost, Notranje delovanje organa, Ostali sodni postopki
25.03.2021 I U 685/2018-19 090-67/2017 prosilec - Fakulteta za upravo Ali gre za delovno področje organa, Ali gre za zlorabo pravice, Osebni podatek
23.03.2021 III U 11/2020-25 090-269/2019 prosilec - Zdravstveni dom Koper Ali dokument obstaja, Osebni podatek, Javni uslužbenci in funkcionarji
08.03.2021 I U 1136/2018-42 0902-4/2018 prosilka - Gospodarsko razstavišče d.o.o. Poslovna skrivnost, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom
17.02.2021 I U 677/2018-17 090-67/2017 prosilec - Fakulteta za upravo Ali gre za delovno področje organa, Ali gre za zlorabo pravice, Osebni podatek
17.02.2021 I U 2856/2017-38 090-206/2017 Prosilec - Slovenski državni holding d.d. Poslovna skrivnost

2020

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

10.12.2020 II U 464/2019-51 090-102/2019/3 Odvetniška družba Grčar o.p.,d.o.o. - Agencija za zavarovalni nadzor Poslovna skrivnost, Osebni podatek
11.11.2020 III U 28/2020-33 090-230/2019 Eko Anhovo in doline Soče, društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo - Ministrstvo za infrastrukturo Poslovna skrivnost, Okoljski podatki
7.10.2020 I U 1544/2018-51 090-38/2018/6 Odvetniška družba Avbreht Zajc & partnerji o.p., d.o.o. - Mestna občina Litija Poslovna skrivnost, Osebni podatek
23.9.2020 I U 1512/2018-14 090-75/2018/5 prosilec - Vrhovno sodišče RS Ostali sodni postopki, Osebni podatek, Test interesa javnosti
2.9.2020 I U 1138/2017-18 090-21/2017/11 prosilec - Državni izpitni center Ali dokument obstaja?, Notranje delovanje organa, Osebni podatek
26.8.2020 III U 86/2019-19 090-35/2019/5 prosilec - Elektro primorska d.d Osebni podatek
22.7.2020 I U 2709/2017-19 090-212/2017/3 A1 Slovenija d.d. - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS Notranje delovanje organa
17.6.2020 I U 1136/2017-52 090-27/2017/7 Slovenska tiskovna agencija - Fakulteta za upravo Ali gre za zlorabo pravice?, Stroški
3.6.2020 I U 2569-2017-15 090-179/2017/4  Novinar Radia Maribor - DUTB d.d. Mediji, Poslovna skrivnost, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom
31.5.2020 I U 1056/2018-10 090-50/2018/8 prosilec - Ministrstvo za infrastrukturo Tajni podatki, Upravni postopek, Kršitev materialnega prava
27.5.2020 I U 1722/2019-15 090-127/2019/5 prosilec - Študentska organizacija Slovenije Varstvo nadzornega postopka, Osebni podatek, Ničnost
20.5.2020 I U 710/2019-10 090-39/2019/7 prosilec - Okrožno sodišče v Ljubljani Kazenski postopek, Test interesa javnosti
20.5.2020 I U 1142/2019-27 090-91/2019/7 prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor Kršitev postopka
20.5.2020 I U 930/2019-18 090-51/2017/17 Tednik Reporter - Vrhovno državno tožilstvo Notranje delovanje organa, Odločbe po sodbah Upravnega sodišča, Kazenski postopek
6.5.2020 I U 2033/2018-11 090-105/2018/6 prosilka - Slovenski državni holding d.d Osebni podatek, Mediji
6.5.2020 I U 2613/2017-14 090-103/2014/17 Časnik Finance - DUTB Mediji, Odločbe po sodbah Upravnega sodišča, Poslovna skrivnost, Osebni podatek
15.1.2020 II U 56/2018-18 090-6/2018           prosilec - Pošta Slovenije Notranje delovanje organa, Poslovna skrivnost, Ali gre za zlorabo pravice?

2019

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

20.12.2019 I U 1697/2017-7 090-122/2017/3 Prosilec - Agencija za trg vrednostnih papirjev Varstvo nadzornega postopka
18.12.2019 I U 1735/2018-43 090-63/2018/6 A1 Slovenija d.d. - AKOS Upravni postopek
18.12.2019 I U 678/2018-43 090-287/2014/21 Inštitut za metalne konstrukcije - Slovenski inštitut za standardizacijo Avtorsko delo, Odločbe po sodbah Upravnega sodišča
11.12.2019 I U 1319/2018-27 090-61/2018/2 prosilka - Državno odvetništvo Ničnost
11.12.2019 I U 543/2017-20 090-81/2015/12 Prosilec - Okrožno sodišče v Ljubljani Odločbe po sodbah Upravnega sodišča, Javni uslužbenci, funkcionarji
28.11.2019 III U 80/2018-29 0902-3/2018/5 Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije - Luka Koper Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, Test interesa javnosti, Poslovna skrivnost
27.11.2019 I U 2599/2018-13 090-223/2018/6 Amnesty international Slovenije - Ministrstvo za notranje zadeve, Policija Notranje delovanje organa, Test interesa javnosti
20.11.2019 I U 2263/2017-29 090-145/2017/9 Brankovič Jure, novinar RTV Slovenija - Energetika Ljubljana d.o.o.  
13.11.2019 I U 244/2017-41 090-216/2016/15 Odvetniki Šelih & partnerji o.p., d.o.o. - Družba za upravljanje terjatev bank d.d. Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti, Osebni podatek
13.11.2019 I U 1549/2019-14 090-106/2018/1 prosilec - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani Ali dokument obstaja?
6.11.2019 I U 1639/2016-43 090-213/2014/15 Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o. - Banka Slovenije Odločbe po sodbah Upravnega sodišča, Kazenski postopek, Test interesa javnosti
6.11.2019 I U 990/2019-22 090-15/2019/10 Dnevnik d.d.- Vrhovno sodišče RS Osebni podatek, Javni uslužbenci, funkcionarji
9.10.2019 I U 1951/2017-21 090-120/2017/21 Prosilec - Komisija za preprečevanje korupcije Osebni podatek, Test interesa javnosti, Javni uslužbenci, funkcionarji, Ničnost
9.10.2019 I U 1788/2016-20 090-234/2016/9 Prosilec - Vrhovno državno tožilstvo Osebni podatek, Kazenski postopek, Javni uslužbenci, funkcionarji
2.10.2019 I U 1472/2017-27 090-64/2017/4 Prosilec - Ministrstvo za pravosodje Osebni podatek
2.10.2019 I U 26/2016-38 090-100/2015/9 Združenje Frank - Banka Slovenije Ali dokument obstaja?, Državna statistika, Notranje delovanje organa, Test interesa javnosti, Upravni postopek
5.9.2019 I U 2372/2017-14 090-130/2017/5 Prosilec - Upravno sodišče RS Osebni podatek, Javni uslužbenci, funkcionarji
4.9.2019 I U 1594/2017-19 090-105/2017/4 Bisnode d.o.o. - Agencija RS za javnopravne evidence in storitve Ponovna uporaba, Osebni podatek
4.9.2019 II U 374/2018-23 090-224/2018/6 Iusta d.o.o - Elektro Ljubljana Javna naročila, Osebni podatek, Poslovna skrivnost
24.7.2019 I U 669/2018-12 090-33/2018/3 prosilec - Vrhovno državno tožilstvo RS Kršitev materialnega prava, Kršitev postopka
10.7.2019 I U 909/2017-23 090-286/2015/12 Prosilec - Ministrstvo za zunanje zadeve Tajni podatki, Odločbe po sodbah Upravnega sodišča
3.7.2019 I U 1520/2016-80 090-136/2013/44 Prosilka - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti
19.6.2019 I U 787/2017-37 090-282/2016/13 Prosilec - Študentska organizacija Slovenije Osebni podatek, Poslovna skrivnost, Ničnost
7.6.2019 I U 205/2018-7 090-221/2017/7 prosilec - Vrhovno državno tožilstvo RS Kršitev postopka
5.6.2019 I U 1123/2017-13 090-32/2017/40 Delo.d.o.o. - Slovenski državni holding d.d. Poslovna skrivnost
7.5.2019 IV U 55/2018-22 090-310/2017/2 Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. - Agencija za energijo Poslovna skrivnost, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom
24.4.2019 I U 391/2018-13

090-253/2017/3

090-253/2017/4

Prosilec - Občina Krško

Osebni podatek, Javni uslužbenci, funkcionarji

17.4.2019 I U 1294/2016-33 0902-10/2016/4 Verbund Hydro Power GMBh - Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Ali je organ zavezanec?, Ali gre za inf. javnega značaja?, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom

17.4.2019 I U 1368/2017-10 090-97/2017/6 Prosilec - Ministrstvo za pravosodje

Kršitev postopka

17.4.2019 I U 4/2018-50 090-229/2017/6 Prosilec - Vrhovno državno tožilstvo RS

Ali dokument obstaja?, Tajni podatki

11.4.2019 II U 555/2017-22 090-219/2017/4 Prosilec - JP GSZ

Davčna tajnost

10.4.2019 I U 1900/2017-23 090-131/2017/5 Prosilec - Slovenski inštitut za standardizacijo

Avtorsko delo, Ali gre za delovno področje organa?

3.4.2019 I U 1876/2017-8 090-132/2017/4 Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji - Agencija za trg vrednostnih papirjev

Osebni podatek, Omejitev po posebnem zakonu

20.3.2019 II U 36/2018-23 090-277/2017/7 Cehnar Jasmina novinarka ČZP Večer d.d. - Univerza v Mariboru

Osebni podatek, Mediji, Varstvo nadzornega postopka

6.3.2019 I U 2275/2017-30 090-145/2017/9 Brankovič Jure, novinar RTV Slovenija - Energetika Ljubljana d.o.o.

Ali gre za delovno področje organa?,
Poslovna skrivnost, Osebni podatek,
Test interesa javnosti

6.3.2019 I U 1647/2017-29 090-116/2017/9 Vipotnik Tomaž s.p. - Ministrstvo za notranje zadeve

Javna naročila, Poslovna skrivnost

26.2.2019 I U 2678/2017-42 090-210/2017/5 Interseroh zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o. - Agencija RS za okolje

Okoljski podatki, Poslovna skrivnost

20.2.2019 I U 1020/2017-24 090-51/2017/6 Tednik Reporter - Vrhovno državno tožilstvo

Notranje delovanje organa, Mediji, Kazenski postopek

20.2.2019 I U 1048/2017-18 090-291/2016/10 Prosilec - Državni izpitni center

Ali gre za delovno področje organa?,
Ali gre za zlorabo pravice?, Osebni podatek

13.2.2019 I U 1126/2017-68 090-32/2017/40 Delo.d.o.o. - Slovenski državni holding d.d.

Poslovna skrivnost

13.2.2019 I U 2831/2017-14 090-233/2017/5 prosilec - MIZŠ

Notranje delovanje organa, Osebni podatek

13.2.2019 I U 2805/2017-41 090-210/2017/5 Interseroh zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o. - Agencija RS za okolje

Okoljski podatki, Poslovna skrivnost

6.2.2019 IV U 202/2017-19 090-141/2017/16 Mestna občina Velenje - Agencija za energijo

Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti

5.2.2019 I U 899/2016-44 090-112/2015/47 Anuška Delić, novinarka Dela - Ekonomska fakulteta Ljubljana

Osebni podatek, Javni uslužbenci, funkcionarji

9.1.2019 I U 881/2017-94 090-42/2017/4 Prva bonitetna agencija d.o.o. - Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ponovna uporaba

9.1.2019 I U 313/2017-13 090-280/2016/5 Prosilec - Vrhovno državno tožilstvo

Osebni podatek, Javni uslužbenci, funkcionarji

9.1.2019

I U 2040/2017-12

090-165/2017/4

Prosilec - Občina Mengeš

Ali dokument obstaja?

2018

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

19.12.2018 I U 1203/2016-27 090-48/2016/2 NSM neodvisni spletni medij, d.o.o. - Generalni sekretariat Vlade RS

Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti

7.12.2018 I U 1149/2015-16 0902-17/2014/22 novinarka Vesna Zadravec, RTV Slovenija - Telekom Slovenije

Ali gre za inf. javnega značaja?, Ali je organ zavezanec?, Poslovna skrivnost, Odločbe po sodbah Upravnega sodišča

5.12.2018 I U 1757/216-54 090-201/2016/2 Prosilec - Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Kršitev postopka, Tajni podatki

5.12.2018 I U 1372/2017-14 090-233/2015/17 Brankovič Jure;Novinar RTV Slovenija - Sodni svet

Osebni podatek, Odločbe po sodbah Upravnega sodišča, Mediji

28.11.2018 I U 1372/2016-34 090-112/2015/60 Anuška Delić, novinarka Dela - Ekonomska fakulteta Ljubljana

Osebni podatek, Javni uslužbenci, funkcionarji

28.11.2018 I U 1611/2016-14 090-269/2014/13 novinarka Anuška Delić, Delo - Okrajno sodišče v Ljubljani

Ali dokument obstaja?, Osebni podatek, Odločbe po sodbah Upravnega sodišča

28.11.2018 I U 1594/2016-15 090-6/2015/9 Prosilec - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Notranje delovanje organa, Osebni podatek

28.11.2018 I U 676/2016-18 090-302/2015/5 Zadravec Vesna,novinarka RTV - Slovenski državni holding

Ali dokument obstaja?, Mediji, Osebni podatek, Test interesa javnosti

28.11.2018 I U 2751/2017-13 090-232/2017/6 prosilka - Vrhovno državno tožilstvo

Tajnost vira, Kazenski postopek, Osebni podatek

17.10.2018  I U 1228-2016-16 090-115-2016-4 Odvetniška pisarna Mele Peter d.o.o. - Občina Kočevje

Javna naročila, Poslovna skrivnost

9.11.2018 I U 1731-2017-19 090-55-2017-12 Prosilec - Občina Žužemberk

Ali gre za zlorabo pravice?, Osebni podatek, Test interesa javnosti

9.11.2018 I U 2276-2017-19 090-149-2017-13 RTV Slovenija - Snaga d.o.o.

Ali gre za delovno področje organa?, Poslovna skrivnost, Osebni podatek, Test interesa javnosti

30.10.2018 I U 1128-2017-29 090-27-2017-7 Slovenske tiskovna agencija - Fakulteta za upravo

Ali gre za zlorabo pravice?, Stroški

7.11.2018  I U 677-2016-21 090-274-2015-4 Prosilec - Univerzitetni klinični center Ljubljana

Poslovna skrivnost

7.11.2018 I U 1510-2016-27 090-129-2016-3 Društvo za preučevanje rib Slovenije - Zavod za ribištvo Slovenije

Ali gre za delovno področje organa?, Okoljski podatki, Poslovna skrivnost

15.10.2018 I U 236-2016-37 090-159-2015-4 Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj - Banka Slovenije

Kazenski postopek, Test interesa javnosti

3.10.2018 I U 680-2016-17 090-21-2016-3 NSM neodvisni spletni medij, d.o.o - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS

Notranje delovanje organa, Avtorsko delo

3.10.2018 I U 900-2016-44 090-137-2015-27 Delo d.o.o - Fakulteta za upravo

Javni uslužbenci, funkcionarji, Osebni podatek

3.10.2018 I U 1125/2017-62 090-32-2017-40 Delo d.o.o - Slovenski državni holding d.d.

Poslovna skrivnost

17.10.2018  I U 1688-2016-27 090-160-2016-3 Transparency International Slovenia; Društvo Integriteta - Zavod RS za blagovne rezerve

Tajni podatki, Test interesa javnosti

3.10.2018  I U 1112-2017-16 090-44-2017-6 Alta Invest d.d. - Agencija za trg vrednostnih papirjev

Varstvo nadzornega postopka

24.9.2018  I U 929-2016-10 090-60-2016-5 Društvo za preučevanje rib Slovenije - Ministrstvo za infrastrukturo

Dokument v izdelavi, Okoljski podatki, Upravni postopek

27.9.2018  I U 818-2016-12 090-38-2016-10 Prosilec - Ministrstvo za infrastrukturo

Dokument v izdelavi, Okoljski podatki, Upravni postopek

5.9.2018 I U 724-2016-17 090-25-2016-11 POP TV - Slovenski državni holding d.d.

Osebni podatek, Test interesa javnosti, Mediji

19.9.2018 I U 385-2016-79 090-230-2015-7 Prosilec - Banka Slovenije

Test interesa javnosti, Kazenski postopek

22.8.2018 IU 1062-2017-33 090-69/2017/6 Vizija sport d.o.o. - Mestna občina Kranj

Javna naročila, Poslovna skrivnost

29.8.2018 I U 1136-2016-16 090-131-2016-3 NSM neodvisni spletni medij, d.o.o. - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS

Ali dokument obstaja?, Mediji

22.8.2018  I U 561/2017-37 090-288/2016/5 TSmedia d.o.o. - Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ponovna uporaba

22.8.2018 I U 350/2017-21 0902-22/2016/9 G. I. Dakota Investments Limited - Gen-i d.o.o.

Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom

1.8.2018  IU 43/2017-52 090-225/2016/6 Odvetniki Šelih & partnerji o.p., d.o.o. - Banka Slovenije

Notranje delovanje organa, Poslovna skrivnost, Varstvo nadzornega postopka

18.7.2018 I U 1435/2016-38 090-116/2016/5 Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, o.p., d.o.o. - Zavod za ribištvo Slovenije

Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, o.p., d.o.o. - Zavod za ribištvo Slovenije

20.6.2018  I U 84/2017-15 0902-20/2016/2 Harvey Norman Trading d.o.o. - Slovenske železnice d.o.o.

Kršitev postopka, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom

4.7.2018

I U 54/2017-16 090-243/2016/8 Odvetniki Šelih & partnerji o.p., d.o.o. - Računsko sodišče RS

Kazenski postopek, Test interesa javnosti

9.5.2018 I U 1131/2017-22 090-59/2017/3 Prosilec - Državni izpitni center 

Ali dokument obstaja?, Notranje delovanje organa, Ali gre za zlorabo pravice?

11.4.2018 IV U 4/2017-11 090-268/2016/6 Praetor d.o.o. - Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Javna naročila, Poslovna skrivnost, Osebni podatek, Stroški

11.4.2018 IV U 203/2017-10 090-170/2017/10 Prosilec - JKP Slovenske Konjice d.o.o.

Poslovna skrivnost, Osebni podatek

4.4.2018 I U 1795-2016-39 090-71/2016/7 Prosilec - Državni izpitni center

Ali dokument obstaja?, Notranje delovanje organa

7.3.2018 II U 410/2016-12 090-194/2016/4 Čisto mesto Ptuj d.o.o. - Občina Juršinci poslovna skrivnost

2017

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

6.12.2017 II U 504/2016-16 090-231/2016/15 Študentski servis d.o.o. - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Kršitev postopka, Ali dokument obstaja?, Osebni podatek
13.11.2017 I U 478/2015-21 090-287/2014/9 Inštitut za metalne konstrukcije - Slovenski inštitut za standardizacijo Ali gre za delovno področje organa?, Avtorsko delo, Stroški
12.10.2017 I U 1503/2015-16 0902-23/2014/19 Prosilec - DRI Upravljanje investicij d.o.o. Ali gre za delovno področje organa?, Ali je organ zavezanec?
12.10.2017 III U 121/2017-33 090-283/2016/6 Vseslovensko združenje malih delničarjev - Občina Ajdovščina poslovna skrivnost
4.10.2017 I U 1816/2016-34 090-211/2016/9 Prosilec - Ministrstvo za zunanje zadeve Ali gre za zlorabo pravice?, Javni uslužbenci, funkcionarji, Osebni podatek
20.09.2017 I U 1448/2016-41 090-120/2016/10 Verbund Hydro Power GMBh - ARSO Poslovna skrivnost, Okoljski podatki
13.09.2017 II U 43/2016-17 090-270/2012/22 Zavod AIPA - Univerza v Mariboru Pravna fakulteta Ali dokument obstaja?, Ali gre za delovno področje organa?, Osebni podatek, Poslovna skrivnost
06.09.2017 I U 167/2016-31 090-270/2012-22 Zavod AIPA - Univerza v Mariboru Pravna fakulteta Ali dokument obstaja?, Ali gre za delovno področje organa?, Osebni podatek, Poslovna skrivnost
25.8.2017 III U 113/2017-15 090-287/2016/6 Prosilec - Upravna enota Izola

Ali dokument obstaja?, Osebni podatek

25.08.2017 III U 113/2017-15 090-287/2016/6 Prosilec - Upravna enota Izola Ali dokument obstaja?, Osebni podatek
23.08.2017 II U 303/2016-6 090-63/2016/7 Združenje Frank - Banka Slovenije Ali dokument obstaja?, Državna statistika, Notranje delovanje organa, Poslovna skrivnost, Varstvo nadzornega postopka
23.08.2017 II U 8/2016-14 090-100/2015/9 Združenje Frank - Banka Slovenije Ali dokument obstaja?, Državna statistika, Notranje delovanje organa, Test interesa javnosti, Upravni postopek
23.08.2017 II U 456/2016-13 090-170/2016/2 Prosilec - Ministrstvo za notranje zadeve (Policija) Tajnost vira
05.07.2017 II U 433/2016-13 090-214/2016/3 Prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor Tajnost vira
05.07.2017 II U 411/2016-12 090-195/2016/2 Čisto mesto Ptuj d.o.o. - Občina Hajdina Poslovna skrivnost
21.06.2017 II U 413/2016-12 090-197/2016/2 Čisto mesto Ptuj d.o.o. - Občina Markovci Poslovna skrivnost
21.06.2017 II U 412/2016-13 090-196/2016/5 Čisto mesto Ptuj d.o.o. - Občina Gorišnica Poslovna skrivnost
21.06.2017 I U 1447/2016-51 090-154/2016/4 Verbund Hydro Power GMBh - Agencija RS za okolje Okoljski podatki, Poslovna skrivnost, Kršitev postopka
10.05.2017 I U 1198/2016/22 090-135/2016/8 Prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor Ali dokument obstaja?
28.02.2017 I U 624/2016-15 090-286/2015/3 Prosilec - Ministrstvo za zunanje zadeve Tajni podatki,
Notranje delovanje organa,
Osebni podatek
24.02.2017 I U 1295/2014-43 0902-6/2014/4 Novinarka Vesna Zadravec, RTV Slovenija - Zavarovalnica Triglav Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom,
Poslovna skrivnost
22. 2 2017 I U 1288-2014-25 090-103-2014-6 Sovdat Petra, Časnik Finance - DUTB Poslovna skrivnost
09.02.2017 I U 1682/2015-38 090-121/2015/9 Prosilka - Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. Ali gre za inf. javnega značaja?,
Ali dokument obstaja?,
Ali je organ zavezanec?,
Poslovna skrivnost,
Osebni podatek
09.02.2017 I U 1654/2015-24 090-141/2015/14 Prosilec - Nepremičninski sklad PIZ Ali gre za inf. javnega značaja?,
Ali dokument obstaja?,
Ali je organ zavezanec?,
Avtorsko delo,
Poslovna skrivnost
07.02.2017 II U 214/2016-12 090-19/2016/26 Prosilec - Dom upokojencev Ptuj Ali dokument obstaja?,
Ali gre za zlorabo pravice?,
Javna naročila,
Javni uslužbenci, funkcionarji,
Osebni podatek,
Poslovna skrivnost
12.01.2017 I U 398/2015-23 090-254/2014/13 Prosilec - AKOS Ali dokument obstaja?,
Avtorsko delo,
Notranje delovanje organa
12.01.2017 I U 897/2015-10 090-81/2015/4 Prosilec - Okrožno sodišče v Ljubljani Javni uslužbenci, funkcionarji,
Osebni podatek
05.01.2017 I U 1604/2015-19 090-233/2015/5 Brankovič Jure;Novinar RTV Slovenija - Sodni svet Tajni podatki

 

2016

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

22.12.2016 I U 1473/2015-15 090-88/2015/10 Novinarka Andreja Rednak, Finance - Ekonomska fakulteta v Ljubljani Ali gre za delovno področje organa?,
Osebni podatek,
Javni uslužbenci,
funkcionarji,
Test interesa javnosti
30.11.2016 I U 1422/2015-18 090-133/2015/6 Kocjan Aleš, novinar STA d.o.o. - Fakulteta za upravo Ali gre za delovno področje organa?,
Osebni podatek
24.11.2016 I U 944/2015-9 090-89/2015/4 Prosilka - Mestna knjižnjica Kranj Ali gre za zlorabo pravice?,
Javni uslužbenci,
funkcionarji,
Osebni podatek
10.11.2016 I U 1439/2015-15 090-120/2015/6 Aleš Kocjan, novinar STA d.o.o. - Ekonomska fakulteta Ali gre za delovno področje organa?,
Osebni podatek
09.11.2016 I U 1878/2015-13 090-61/2014/18 Prosilec - Državni izpitni center Ali dokument obstaja?,
Odločbe po sodbah Upravnega sodišča
12.10.2016 I U 1183/2015-19 090-86/2015/7 Prosilka - DRI d.o.o. Ali gre za inf. javnega značaja?,
Ali je organ zavezanec?
07.09.2016 I U 630/2016-24 090-293/2015/18 Prosilec - Državni izpitni center Ali dokument obstaja?,
Notranje delovanje organa,
Osebni podatek
07.09.2016 I U 250/2016-58 090-217/2014/19 Produkcija Plus d.o.o. - Javna agencija RS za varstvo konkurence Odločbe po sodbah Upravnega sodišča, Poslovna skrivnost
07.09.2016 I U 865/2015-16 090-47/2015/7 novinar Miran Lesjak, Dnevnik - Slovenski državni holding d.o.o. Ali dokument obstaja?,
Mediji,
Poslovna skrivnost,
Test interesa javnosti
24.08.2016 I U 2047/2014-11 090-185/2014/19 Prosilka - RTV Slovenija Ali dokument obstaja?
24.08.2016 I U 764/2015-27 090-210/2014/9 novinar Primož Cirman, Dnevnik - Slovenski državni holding d.d. Kršitev materialnega prava,
Kršitev postopka,
Poslovna skrivnost
13.06.2016 I U 690/2016-10 090-21/2016/3 NSM neodvisni spletni medij, d.o.o - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS Notranje delovanje organa,
Avtorsko delo
09.06.2016 I U 1410/2015-18 090-140/2015/11 Prosilec - Upravna enota Radovljica Avtorsko delo,
Osebni podatek
26.05.2016 I U 1421/2015-18 090-137/2015/9 Anuška Delić, novinarka Dela - Fakulteta za upravo Ali gre za delovno področje organa?
Osebni podatek
06.05.2016 III U 45/2016-10 090-239/2015/7 Prosilec - Upravna enota Idrija Avtorsko delo, Osebni podatek
13.04.2016 II U 417/2015-10 090-175/2015/9 Prosilec - Ministrstvo za javno upravo Ali dokument obstaja?
11.04.2016 I U 896/2015-8 090-6/2015/4 Prosilec - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Notranje delovanje organa
11.02.2016 I U 802/2015-10 090-105/2015/2 AG družba za investicije d.d. - Družba za upravljanje terjatev bank d.d. Ali gre za inf. javnega značaja?,
Proaktivna objava informacij

11.02.2016

I U 1837/2014-25

090-231/2014/7

Prosilec - Vlada RS

Notranje delovanje organa,
Tajni podatki

27.01.2016

I U 1132/2015-26

090-117/2015/4

Medisanus d.o.o. - Zavod RS za transfuzijsko medicino

Ali dokument obstaja?,
Ali gre za zlorabo pravice?,
Poslovna skrivnost,
Stroški

20.01.2016

II U 392/2014-16

090-85/2013/20

A-PROJEKT d.o.o. - Slovenska akreditacija

Osebni podatek

06.01.2016

I U 2052/2014-14

090-188/2014/3

 

Prosilec - Državni izpitni center

 

Ali dokument obstaja?


2015

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

23.12.2015

I U 1777/2014-26

090-192/2014/5

Prosilec - Komisija za preprečevanje korupcije

Osebni podatek,
Poslovna skrivnost,
Dokument v izdelavi,
Test interesa javnosti

10.12.2015

I U 932/2015-10

0902-5/2015/6

novinarka Suzana Perman, POP TV - Telekom Slovenije d.d.

Ali je organ zavezanec?,
Mediji,
Poslovna skrivnost

25.11.2015

I U 1760/2014-12

090-93/2014/8

Prosilec - Državni izpitni center

Ali dokument obstaja?,
Osebni podatek

19.11.2015

I U 536/2015-10

090-19/2015/2

Prosilec - Ministrstvo za pravosodje

Osebni podatek,
Javni uslužbenci,
funkcionarji

18.11.2015

I U 1573/2014-23

090-152/2014/5

novinarka Vanja Brkić, Dnevnik-Energetika Ljubljana

Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom,
Ali gre za delovno področje organa?,
Poslovna skrivnost,
Kazenski postopek

12.11.2015

I U 658/2015-7

090-269/2014/7

novinarka Anuška Delić, Delo - Okrajno sodišče v Ljubljani

Ali dokument obstaja?,
Osebni podatek

03.11.2015 I U 599/2014-20 090-10/2014/6 Papir servis d.o.o. - Javna agencija RS za varstvo konkurence Poslovna skrivnost

22.10.2015

I U 337/2014-26

090-136/2013/28

Prosilka - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

Poslovna skrivnost,
Osebni podatek,
Notranje delovanje organa,
Test interesa javnosti

28.09.2015

I U 1167/2014-12

090-61/2014/6

Prosilec - Državni izpitni center

Ali dokument obstaja?

03.09.2015

I U 817/2015-7

090-62/2015/10

Vertigo zavod za kulturne dejavnosti - Ministrstvo za kulturo

Ali dokument obstaja, Notranje delovanje organa, Osebni podatek

02.09.2015

I U 1026/2014-18

090-50/2014/5

Prosilec - Ministrstvo za finance

Notranje delovanje organa,
Poslovna skrivnost,
Test interesa javnosti

19.8.2015

II U 205/2014-28

090-50/2014/5

Prosilec - Ministrstvo za finance

Notranje delovanje organa, Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti

19.8.2015

II U 317/2014-12

0902-9/2014/9

novinarka Katja Svenšek, Dnevnik - Nova KBM

Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, Ali je organ zavezanec?, Ali gre za inf. javnega značaja?, Poslovna skrivnost

10.7.2015

II U 188/2014-8

090-230/2013/14

Galun Robert, novinar Dela - Mestna občina Maribor

Notranje delovanje organa, Ostali sodni postopki

9.7.2015

I U 686/2015-15

090-151/2014/8

Prosilec - Banka Slovenije

Notranje delovanje organa, Upravni postopek, Tajni podatki, Test interesa javnosti

9.7.2015

I U 454/2015-18

090-217/2014/11

Produkcija Plus d.o.o. - Javna agencija RS za varstvo konkurence

Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti

2.7.2015

I U 391/2014-13

090-263/2013/5

Jager Vasja, novinar Večera - AJPES

Ponovna uporaba

11.6.2015 I U 561/2015-18 090-64/2015/2 Prosilec - Uprava RS Za izvrševanje kazenskih sankcij Notranje delovanje organa,
Osebni podatek

11.6.2015

I U 639/2015-9

/

Odvetniška družba Grčar - Urad za intelektualno lastnino

molk organa, stroški

10.6.2015

II U 308/2014-11

090-94/2014/7

Petra Zemljič, ČZP Večer - Narodni dom Maribor

Poslovna skrivnost, Ostali sodni postopki, Kršitev materialnega prava

27.5.2015

I U 449/2014-18

090-2/2014/10

T-2 d.o.o. - APEK

Dokument v izdelavi, Notranje delovanje organa, Osebni podatek, Poslovna skrivnost, Upravni postopek

25.5.2015

I U 902/2013-29

090-270/2012/5

Zavod AIPA - Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Ali gre za delovno področje organa?

20.5.2015

I U 989/2014-31

090-46/2014/8

Prosilec - Banka Slovenije

Proaktivna objava informacij

14.5.2015

I U 419/2015-13

090-213/2014/7

Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o. - Banka Slovenije

Notranje delovanje organa, Upravni postopek, Tajni podatki, Test interesa javnosti

13.5.2015

II U 208/2014-14

090-38/2014/7

RAFI d.o.o. - AJPES

Ponovna uporaba

7.5.2015

I U 236/2015-11

090-277/2014/2

prosilka - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Stroški

23.4.2015

I U 390/2015-11

0902-17/2014/13

novinarka Vesna Zadravec, RTV Slovenija - Telekom Slovenije

Ali gre za inf. javnega značaja?, Poslovna skrivnost, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, Kršitev materialnega prava

 

23.4.2015

 
 

I U 227/2015-7

 

090-12/2015

Prosilka - Okrožno sodišče v Ljubljani

Osebni podatek, Javni uslužbenci, funkcionarji

 

17.4.2015

 
 

I U 399/2015-13

 
 

090-257/2014

 
 

Svet za elektronske komunikacije - AKOS

 

Ali dokument obstaja?, Avtorsko delo, Notranje delovanje organa

25.3.2015

I U 1437/2013-19

090-134/2013/2

Si.mobil d.d. - APEK

Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti

19.2.2015

I U 130/2015-13

090-242/2014/18

Prosilec - AKOS

Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti

18.2.2015

I U 1877/2013-11

090-200/2013/3

Prosilec - Ministrstvo za notranje zadeve, Policija

Notranje delovanje organa, Osebni podatek

 

2014

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

05.11.2014 I U 725/2014-45 090-33/2014/9 Gole Nejc, novinar Dela - Javna agencija RS za varstvo konkurence Ali dokument obstaja?, Dokument v izdelavi, Poslovna skrivnost, Upravni postopek
29.10.2014 I U 1431/2014-16 090-156/2014/7 Prosilec - Medobčinski inšpektorat Kranj Ali dokument obstaja?, Ostali sodni postopki, Osebni podatek
23.10.2014

I U 1017/2014-34

090-24/2014/8 RAFI d.o.o. - Agencija za javnopravne evidence in storitve Ponovna uporaba
27.08.2014 I U 684/2014-24 090-22/2014/4 Prosilec - Okrožno sodišče v Ljubljani Osebni podatek
23.06.2014 I U 388/2014-32 090-211/2013/14 Prosilec - Okrožno sodišče v Mariboru Tajni podatki, Poslovna skrivnost, Osebni podatek, Notranje delovanje organa
30.05.2014 I U 1130/2012-12 090-77/2012/4 Odvetniška pisarna Jadek & Pensa - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke Poslovna skrivnost
16.05.2014 III U 284/2013-7 090-6/2013/14 Odvetniška družba Kljajić - Mestna občina Koper Dokument v izdelavi
16.05.2014 III U 248/2013-9 090-83/2013/7 Prosilec - Občina Kanal ob Soči Ali dokument obstaja?, Avtorsko delo, Osebni podatek
14.05.2014 II U 469/2013-10 090-155/2013/10 Prosilec - RTV Slovenija Arhivsko gradivo, Osebni podatek
02.04.2014 I U 101/2014-33 090-228/2013/11 Simobil d.d. - Agencija za pošto in elektronske komunikacije Dokument v izdelavi, Notranje delovanje organa, Osebni podatek, Poslovna skrivnost, Upravni postopek
19.03.2014 IV U 282/2013-8 090-207/2013/6 Prosilec - Mestna občina Celje Ali dokument obstaja?
12.03.2014 I U 1943/2012-9 090-150/2010/38 Prosilec - Ministrstvo za finance

Ali dokument obstaja?,

Stroški

05.03.2014

I U 827/2013-10 090-22/2013-6 Prosilec - Državni izpitni center Notranje delovanje organa
19.02.2014 I U 1588/2012-50 090-175/2012/6 Prosilec - Univerzitetni klinični center Ljubljana

Kazenski postopek,

Osebni podatek

15.01.2014 II U 283/2013-10 090-85/2013/4 A-PROJEKT d.o.o. - Slovenska akreditacija Osebni podatek
08.01.2014

II U 289/2013-16

090-184/2012/35

Zavod AIPA - APEK Poslovna skrivnost,
Ponovna uporaba

2013

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

23.12.2013 I U 1911/2012-30 090-81/2011/14 Kostmann, d.o.o. - Ministrstvo za promet, Direkcija za ceste Poslovna skrivnost,
Javna naročila,
Državna statistika,
Odločbe po sodbah Upravnega sodišča
11.12.2013 I U 1391/2013-27 090-123/2013/5 Prosilka - Center za socialno delo Celje Osebni podatek
04.12.2013 I U 628/2013-76 090-204/2012/34 Kanja Brege d.o.o. - Direkcija RS za ceste Javna naročila,
Kazenski postopek,
Avtorsko delo,
Poslovna skrivnost,
Osebni podatek
04.12.2013 I U 1863/2012-24 090-186/2012/7 Prosilec - Državni izpitni center Notranje delovanje organa
27.11.2013 I U 805/2012-15 090-204/2010/10 Prosilec - Pravna fakulteta Osebni podatek,
Odločbe po sodbah Upravnega sodišča
20.11.2013 II U 247/2013-5 090-34/2013/6 Panvita Ekoteh d.o.o. - Statistični urad RS Državna statistika
07.11.2013 III U 339/2012-17 090-140/2012/4 Prosilec - Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor Ali dokument obstaja?
07.11.2013 III U 273/2012-14 090-252/2011/8 Prosilec - Inšpektorat za okolje in prostor Ali dokument obstaja?
07.11.2013 III U 240/2012-15 090-117/2012/3 Prosilec - Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor Ali gre za zlorabo pravice?
16.10.2013 I U 100/2013-10 090-199/2011/21 Norkring d.o.o. - Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK) Poslovna skrivnost,
Odločbe po sodbah Upravnega sodišča
16.10.2013 I U 44/2013-14 090-214/2012/4 Prosilec - Državni izpitni center Notranje delovanje organa
09.10.2013 I U 1029/2012-16 090-90/2012/7 Norkring d.o.o. - APEK, Agencija za pošto in elektronske komunikacije Poslovna skrivnost
09.10.2013 I U 266/2013-34 090-229/2011/12 Si.mobil d.d. - Javni holding Ljubljana d.o.o. Poslovna skrivnost,
Osebni podatek
09.10.2013 I U 937/2012-27 090-240/2011/9 Si.mobil d.d. - Energetika Ljubljana d.o.o. Ali je organ zavezanec?,
Ali gre za delovno področje organa?,
Poslovna skrivnost
09.10.2013 I U 336/2013-17 090-234/2011/10 Si.mobil d.d. - Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. Ali je organ zavezanec?,
Ali gre za delovno področje organa?,
Poslovna skrivnost,
Osebni podatek
09.10.2013 I U 505/2013-20 090-233/2011/15 Si.mobil d.d. - Vodovod kanalizacija d.o.o. Ali je organ zavezanec?,
Ali gre za delovno področje organa?,
Poslovna skrivnost,
Osebni podatek
09.10.2013 I U 1857/2012-12 090-203/2012/4 Mercata d.d. - Komisija za preprečevanje korupcije Notranje delovanje organa
26.09.2013 I U 695/2012-32 090-227/2011/20 Gozdno gospodarstvo Bled d.o.o. - Zavod za gozdove Slovenije Ali dokument obstaja?,
Notranje delovanje organa,
Dokument v izdelavi,
Osebni podatek
11.09.2013 I U 1739/2012-50 090-91/2010/115 Prosilec - Ministrstvo za finance Ali dokument obstaja?,
Poslovna skrivnost,
Test interesa javnosti
11.09.2013 I U 542-2013-18 090-31/2013/4 Iva Ropac, časopis Delo - Okrožno sodišče v Ljubljani Osebni podatek,
Ostali sodni postopki
12.08.2013 I U 200/2012-17 090-198/2011/17 Norkring d.o.o. - RTV Slovenija Ali gre za inf. javnega značaja?,
Poslovna skrivnost
10.07.2013 I U 636/2011-18 090-28/2011/8 Odvetniška pisarna Erjavec Matej - Carinska uprava RS-Generalni carinski urad Poslovna skrivnost
04.07.2012 I U 1551/2012-8 090-165/2009/29 Prosilec - Okrajno sodišče v Kočevju

Ali dokument obstaja?

Odločbe po sodbah Upravnega sodišča

26.06.2013 I U 1670/2011-48 / Norkring d.o.o. - RTV Slovenija Molk organa
24.06.2013 I U 997/2011-30 090-25/2011/10 Norkring d.o.o. - APEK, Agencija za pošto in elektronske komunikacije Poslovna skrivnost
19.06.2013 I U 1719/2012-14 090-211/2012/4 Prosilka - Inšpektorat RS za okolje in prostor Osebni podatek
30.05.2013 III U 103/2012-8 090-73/2012/2 Občina Izola - Pravna fakulteta v Ljubljani Osebni podatek,
Javni uslužbenci,
funkcionarji
10.05.2013 III U 41/2012-12 090-239/2011/5 Prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor Ali dokument obstaja?
21.03.2013 I U 394/2012-19 090-278/2011/9 Odvetniška zbornica Slovenije - Vrhovno sodišče RS Davčni postopek
13.03.2013 I U 2042/2011-62 090-195/2011/4 Si.mobil d.d. - Urad RS za varstvo konkurence

Upravni postopek,
Test interesa javnosti

13.03.2013 I U 1915/2011-14 090-132/2011/12 Prosilec - Ministrstvo za gospodarstvo Poslovna skrivnost,
Test interesa javnosti,
Okoljski podatki,
Avtorsko delo
27.02.2013 I U 1096/2012-11 021-58/2008/27 Odvetniška družba Brecelj in partnerji d.n.o. - Mestna občina Ljubljana Notranje delovanje organa,
Dokument v izdelavi,
Osebni podatek
21.02.2013 ZSV 161/2012 0901-2/2012/7 Odločba o prekršku Neizvršitev odločbe Pooblaščenca

2012

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

19.12.2012 I U 12/2011-14 090-158/2010/5 Prosilec - Odvetniška zbornica Slovenije Ali je organ zavezanec?,
Poslovna skrivnost,
Notranje delovanje organa
12.12.2012 I U 1835/2011-12 0900-80/2009/18 Prosilec - Vrhovno državno tožilstvo Osebni podatek
21.11.2012 II U 213/2012-12 090-279/2011/13 Prosilec - Dom upokojencev Ptuj Poslovna skrivnost,
Avtorsko delo
21.11.2012 I U 1521/2011-26 090-84/2011/5 Prosilec - Upravno sodišče RS Ali gre za inf. javnega značaja?,
Osebni podatek
26.10.2012 I U 1635/2011-17 090-60/2010/25 Prosilec - Upravna enota Ljubljana Ali dokument obstaja?
19.09.2012 I U 2187/2011-24 090-6/2011/5 Prosilec - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Notranje delovanje organa, Osebni podatek
29.08.2012 I U 1333/2011-22 090-97/2011/7 Mensel d.o.o. - Aerodrom Ljubljana d.d. Ali je organ zavezanec?
22.08.2012 II U 501/2011-10 090-55/2009/21 Prosilec - Okrožno državno tožilstvo v Mariboru  
04.07.2012 II U 10/2012-14 090-225/2011/2 Prosilec - Ministrstvo za notranje zadeve, Policija Osebni podatek
30.06.2012 I U 350/2012-34 090-199/2011/8 Norkring d.o.o. - Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK) Poslovna skrivnost
13.06.2012 I U 404/2012-18 090-35/2012/2 Prosilka - Ministrstvo za notranje zadeve, Policija Osebni podatek
13.06.2012 I U 84/2012-17 090-200/2011/12 Prosilec - Okrožno sodišče v Ljubljani Osebni podatek,
Poslovna skrivnost
06.06.2012 I U 1429/2011-20 090-106/2011/15 Prosilec - Okrožno sodišče v Ljubljani Ali dokument obstaja?
09.05.2012 I U 2287/2011-25 090-207/2011/6 Prosilec - Okrožno sodišče v Ljubljani

Poslovna skrivnost,
Osebni podatek

25.04.2012 I U 1257/2011-11 090-178/2010/15 Marko Milenković, Svet na Kanalu A - Vlada RS Notranje delovanje organa, Test interesa javnosti
18.04.2012 I U 35/2011-42 090-188/2010/5 Prosilka - Okrajno sodišče v Kočevju Ali dokument obstaja?
18.04.2012 I U 1488/2011-95 090-91/2010/69 Prosilec - Ministrstvo za finance Poslovna skrivnost
11.04.2012 I U 1363/2011-16 090-204/2010/5 Prosilec - Pravna fakulteta Osebni podatek
04.04.2012 I U 846/2011-26 090-68/2011/1 Herba medica d.o.o. - Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave Ali je organ zavezanec?
14.03.2012 I U 2021/2010-30 090-191/2010/5 Prosilka - Okrajno sodišče v Kočevju Kršitev postopka
18.01.2012 I U 1993/2010-12 090-206/2010/1 Prosilec - Študentska organizacija Slovenije

Ali je organ zavezanec?, Poslovna skrivnost,
Osebni podatek

18.01.2012 I U 1584/2011-16 090-83/2011/7 Prosilec - Okrožno sodišče v Ljubljani Osebni podatek
18.01.2012 I U 1551/2011-21 090-32/2010 Siemens d.o.o. - Ministrstvo za promet Notranje delovanje organa,
Poslovna skrivnost,
Razno
18.01.2012 IU 581/2011-15 090-189/2010/6 Prosilec - Ministrstvo za promet, Direkcija za ceste Avtorsko delo, Osebni podatek

 

2011

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

28.12.2011 I U 2255/2011-6 0900-79/2009/2 Prosilec - Okrožno državno tožilstvo v Mariboru Osebni podatek
23.12.2011 I U 1194/2010-18 090-181/2009/21 Poslanska skupina SDS - Vlada RS Zahteva za umik stopnje tajnosti,
Tajni podatki
07.12.2011 I U 512/2010-32 090-165/2009/7 Prosilka - Okrajno sodišče v Kočevju (sklep Vrhovnega sodišča: X Ips 287/2012) Osebni podatek,
Ali dokument obstaja?
30.11.2011 I U 1176/2010-12 090-120/2010/5 Prosilka - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja Notranje delovanje organa
08.11.2011 II U 187/2011-14 090-161/2010/17 Prosilec - Občina Cankova Osebni podatek,
Poslovna skrivnost
28.09.2011 I U 1992/2010-28 090-118/2010/11 Turk Ana, novinarka na Kanalu A - Študentska organizacija Slovenije Ali je organ zavezanec?,
Poslovna skrivnost,
Test interesa javnosti,
Mediji
06.09.2011 II U 436/2010-11 090-187/2010/1 Prosilec - Študentska organizacija Univerze v Mariboru Ali je organ zavezanec?,
Poslovna skrivnost
08.06.2011 I U 1589/2010-17 090-150/2010/6 Prosilec - Ministrstvo za finance Ali dokument obstaja?, Notranje delovanje organa
08.06.2011 II U 65/2009-16 090-7/2009/1 Prosilec - Študentska organizacija Univerze v Mariboru

Poslovna skrivnost

08.06.2011 I U 295/2011-11 021-116/2007/10 Civilno združenje za nadzor nad institucijami - Okrajno sodišče v Sežani Osebni podatek,
Ostali sodni postopki
25.05.2011 I U 1410/2010-13 090-106/2010/9 Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov - ZD Vrhnika Ali dokument obstaja?, Osebni podatek
25.05.2011 I U 1351/2010-12 090-153/2010/4 Prosilka - Ministrstvo za okolje in prostor Osebni podatek
23.05.2011 III U 523/2010-8 090-202/2010 Prosilec - Študentska organizacija Univerze na Primorskem Ali je organ zavezanec?, Osebni podatek,
Poslovna skrivnost
18.05.2011 I U 1722/2010-16 090-190/2010 Prosilec - Študentska organizacija Univerze v Ljubljani Ali je organ zavezanec?, Osebni podatek,
Poslovna skrivnost
20.04.2011 I U 1594/2010-15 090-91/2010/42 Prosilec - Ministrstvo za finance Poslovna skrivnost,
Test interesa javnosti
13.04.2011 I U 1497/2010-36 090-69/2010/7 Prosilec - Upravna enota Grosuplje Avtorsko delo,
Ali dokument obstaja?
30.03.2011 I U 1003/2010-43 090-109/2010/4 Prosilka - JZ Lekarne Ljubljana
(sklep Vrhovnega sodišča: X Ips 187/2011)
Osebni podatek
17.03.2011 I U 1220/2010-9 090-60/2010/13 Prosilec - Upravna enota Ljubljana Ali dokument obstaja?
23.02.2011 I U 415/2009-21 021-165/2008/5 Prosilka - Državni izpitni center Osebni podatek
19.01.2011 I U 369/2010-18 090-12/2010/4 VPK d.o.o. - Filmski studio Viba film Ljubljana (sklep Vrhovnega sodišča: X Ips 96/2011) Ali je organ zavezanec?
14.01.2011 IV U 109/2009-8 021-98/2008/3 Prosilec - Urad za varstvo konkurence Ponovna uporaba, Poslovna skrivnost

 

2010

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

30.12.2010 U 478/2008-17 021-116/2007/4 CZNI - Okrajno sodišče v Sežani Ali gre za inf. javnega značaja?
08.12.2010 U 88/2008-11 021-108/2007/1 Prosilec - Državno tožilstvo v Kranju Ali gre za inf. javnega značaja?,
Ali dokument obstaja?,
Ostali sodni postopki
08.12.2010 I U 150/2009-10 021-101/2007/15 Prosilec - Delovno sodišče v Celju Osebni podatek,
Ostali sodni postopki
14.11.2010 I U 1821/2009-12 090-108/2009/5 Prosilec - Kapitalska družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. Poslovna skrivnost
27.10.2010 I U 658/2009-10 090-34/2009/4 Prosilec - Okrajno sodišče v Ljubljani Kazenski postopek,
Osebni podatek
27.10.2010 U 1943/2008-15 021-17/2007/37 Mekina Borut, novinar časnika Večer - Pravna fakulteta v Ljubljani Osebni podatek,
Ali gre za inf. javnega značaja?,
Test interesa javnosti
29.06.2010 U 548/2008-9 021-67/2006 CZNI - Okrajno sodišče v Radovljici Kazenski postopek,
Osebni podatek
16.06.2010 U 2566/2007-23 021-70/2007 Mekina Borut, novinar Mladine - Pravna fakulteta v Ljubljani Ali gre za inf. javnega značaja?,
Osebni podatek,
Mediji
14.06.2010 U 1637/2008-11 021-99/2007 YHD - FIHO Ali gre za inf. javnega značaja?
12.05.2010 U 2423/2007-23 021-91/2005 Gizmo d.o.o. zoper Slovenska odškodninska družba d.d. Ali je organ zavezanec?,
Poslovna skrivnost
10.06.2010 U 392/2009-11 021-58/2008 Odvetniška družba Brecelj in partnerji d.n.o. - Mestna občina Ljubljana Notranje delovanje organa,
Osebni podatek
09.06.2010 U 1424/2007-23 021-51/2007 Andreja Rednak, novinarka časnika Financ - Pravna fakulteta v Ljubljani Mediji,
Ali je organ zavezanec?,
Osebni podatek,
Test interesa javnosti
02.06.2010 U 2111/2008-13 021-9/2007 Odvetniška družba Kotolušek & Pavčič - Stanovanjski sklad RS Poslovna skrivnost,
Dokument v izdelavi,
Ali gre za inf. javnega značaja?
02.06.2010 U 26/2009-8 021-91/2008/11 IZUM - Univerza v Mariboru
(sklep Vrhovnega sodišča: X Ips 340/2010)
Ali dokument obstaja?,
Ali gre za inf. javnega značaja?
02.06.2010 U 347/2010-9 090-168/2009 Prosilec - Vrhovno državno tožilstvo Osebni podatek,
Test interesa javnosti,
Ali gre za inf. javnega značaja?
02.06.2010 U 1900/2009-12 090-94/2009 Praprotnik Rok, novinar Dnevnika - Vrhovno državno tožilstvo RS
(sklep Vrhovnega sodišča: X Ips 1613/2011-28)
Ali gre za inf. javnega značaja?,
Notranje delovanje organa,
Osebni podatek
26.05.2010 U 2042/2009-7 090-133/2009 Prosilec - Sodni svet Osebni podatek,
Tajni podatki,
Test interesa javnosti
26.05.2010 U 1976/2008-26 0900-224/2006 Združenje malih delničarjev Mladinske knjige Založbe - SOD Ali je organ zavezanec?,
Poslovna skrivnost
19.05.2010 U 72/2009-12 021-89/2008/6 Univerza v Mariboru - Svet RS za visoko šolstvo Osebni podatek
12.05.2010 U 127/2010-23 090-181/2009/3 Poslanska skupina SDS - Vlada RS

Tajni podatki,
Zahteva za umik stopnje tajnosti

12.05.2010 U 260/2008-11 021-6/2008 Prosilec - Študentska organizacija Univerze v Mariboru
(sodba Vrhovnega sodišča: X Ips 318/2010)
Ali gre za inf. javnega značaja?,
Osebni podatek
12.05.2010 U 2004/2008-11 021-26/2007 Produkcija Plus d.o.o. - RTV Slovenija Test interesa javnosti,
Poslovna skrivnost,
Osebni podatek
12.05.2010 U 127/2010-23 090-181/2009/3 Poslanska skupina SDS - Vlada RS Tajni podatki,
Zahteva za umik stopnje tajnosti
28.04.2010 U 1613/2009-32 090-78/2009 Elsa Gornja Radgona - Elektro Slovenija Poslovna skrivnost
28.04.2010 U 783/2007-22 021-24/2007 Moja naložba d.d. - Kapitalska družba d.d. Ali je organ zavezanec?, Poslovna skrivnost
28.04.2010 U 1864/2009-16 090-137/2009 SGP TEHNIK d.d. - AJPES Ali gre za inf. javnega značaja?
28.04.2010 U 503/2007-18 021-2/2007 Simobil d.d. - Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS Poslovna skrivnost
10.03.2010 U 227/2009-9 090-69/2009 Prosilec - Rdeči križ Slovenije Osebni podatek,
Poslovna skrivnost
10.03.2010 U 2634/2008-16 021-37/2007 Rednak Andreja, novinarka časnika Finance - Fakulteta za upravo Osebni podatek,
Mediji
20.01.2010 U 79/2009-10 021-128/2008/10 Prosilec - Višje sodišče v Mariboru Ali dokument obstaja?

 

2009

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

28.12.2009 U 1778/2006-10 021-49/2006/3 City Express d.o.o. - Inštitut za varovanje zdravja RS Razno
02.12.2009 U 1303/2009-15 090-87/2009/2 Prosilec - Upravno sodišče RS Notranje delovanje organa
25.11.2009 U 1324/2009-13 090-45/2009/6 Odvetniška pisarna Ulčar & partnerji - Komisija za preprečevanje korupcije Kazenski postopek,
Ali dokument obstaja?
02.11.2009 U 22/2009-15 021-116/2008/3 Prosilka - Ministrstvo za okolje in prostor Ali dokument obstaja?
20.10.2009 U 278/2008-23 021-111/2008/2 Prosilka - Urad za varstvo konkurence Stroški
23.09.2009 U 1410-2009-9 090-54/2009/7 Prosilec - Občina Radovljica Osebni podatek
11.09.2009 U 936/2009-12 090-29/2009/5 Dnevnik d.d. - Vlada Republike Slovenije Tajni podatki
17.06.2009 U 548/2009-8 090-11/2009/8 Prosilec - Mestna občina Novo mesto Osebni podatek,
Mediji
27.05.2009 U 284/2008-35 021-83/2007/17 ITINERA S.p.A., Italija - DARS d.d. Ali gre za inf. javnega značaja?,
Poslovna skrivnost
13.05.2009 I U 213/2009 021-142/2008/6 Prosilec - Občina Radovljica
(sodba Vrhovnega sodišča:

Ips 252/2009)

Osebni podatek
29.04.2009 U 83/2008-11 021-96/2007/4 Sindikat UE Žalec - UE Žalec Ali gre za inf. javnega značaja?
01.04.2009 U 1435/2008-11 021-52/2007/12 Pušnik Manja, novinarka časnika Finance - Stanovanjski sklad RS Poslovna skrivnost,
Mediji
25.02.2009 U 1151/2007-15 0900-248/2006/18 Združenje malih delničarjev Mladinske knjige Založbe d.d. - KAD d.d.
(sodba Vrhovnega sodišča: Ips 131/2009)
Ali je organ zavezanec?,
Poslovna skrivnost

 

2008

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

03.12.2008 U 503/2007-10 021-2/2007/3 Simobil d.d. - Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS Poslovna skrivnost
03.12.2008 U 1347/2005-33 020-5/2003/9 Prosilec - Agencija za trg vrednostnih papirjev Veljavnost ZDIJZ za nazaj
08.10.2008 U 32/2008-25 021-18/2005/32 Istrabenz-Gorenje - Elektro Slovenija Poslovna skrivnost,
Notranje delovanje organa,
Test interesa javnosti
29.07.2008 U 1110/2006-21 021-17/2006/32 Prosilec - Ministrstvo za notranje zadeve Kazenski postopek,
Osebni podatek
16.07.2008 U 165/2006-19 021-90/2005 Sovdat Petra, novinarka Financ - KAD
(sodba Vrhovnega sodišča: Ips 638/2008)
Ali je organ zavezanec?,
Poslovna skrivnost
02.07.2008 U 14/2008-17 021-86/2007/8 Prosilec - Okrajno sodišče v Ljubljani Osebni podatek,
Tajni podatki
02.06.2008 U 1269/2007-23 021-9/2007/5 Odvetniška družba Kotolušek & Pavčič - Stanovanjski sklad RS Poslovna skrivnost,
Dokument v izdelavi,
Ali gre za inf. javnega značaja?
14.05.2008 U 2025/2007-10 021-26/2007/16 Produkcija Plus d.o.o. - RTV Slovenija Test interesa javnosti,
Poslovna skrivnost,
Osebni podatek
14.05.2008 U 1444/2007-25 021-37/2007/5 Andreja Rednak, novinarka Financ - Fakulteta za upravo Osebni podatek, Mediji
14.05.2008 U 2574/2007-20 021-77/2007/10 Borut Mekina, novinar Mladine - Fakulteta za družbene vede Ali gre za inf. javnega značaja?,
Osebni podatek,
Mediji
23.04.2008 U 2631/2006-13 021-70/2006/6 Odvetnik Erjavec Matej zoper Kontrole zračnega prometa Slovenije Osebni podatek,
Poslovna skrivnost
26.03.2008 U 1557/2007-8 021-52/2007/12 Pušnik Manja, novinarka časnika Finance zoper Stanovanjski sklad RS Poslovna skrivnost,
Mediji
19.03.2008 U 1160/2007-27 021-17/2007 Mekina Borut, novinar časnika Večer - Pravna fakulteta v Ljubljani Osebni podatek,
Ali gre za inf. javnega značaja?,
Test interesa javnosti
19.03.2008 U 1934/2007-37 021-75/2007/1 Sašo Kralj, novinar Vikenda - RTV Slovenija Osebni podatek,
Poslovna skrivnost,
Test interesa javnosti
12.03.2008 U 2536/2006-10 021-65/2006/6 Prosilec - Ministrstvo za notranje zadeve Osebni podatek
05.03.2008 U 62/2007-12 021-88/2006/4 Ropac Iva, novinarka časopisa Delo zoper Okrožno sodišče v Ljubljani Ostali sodni postopki
21.02.2008 U 664/2007-9 021-7/2007 Novinarka Iva Ropac - Okrožno sodišče v Ljubljani Osebni podatek,
Ostali sodni postopki
13.02.2008 U 3019/2006-13 021-89/2006 Novinarka Iva Ropac - Okrožno sodišče v Ljubljani Osebni podatek,
Ostali sodni postopki
09.01.2008 U 2398/2006-17 021-67/2006/4 CZNI - Okrajno sodišče v Radovljici Kazenski postopek,
Osebni podatek

 

2007

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

28.11.2007 U 2118/2006-16 021-21/2006/2 Noviforum d.o.o. - Vrhovno sodišče Republike Slovenije Poslovna skrivnost,
Ponovna uporaba
24.10.2007 U 831/2007-7 021-21/2007/4 Prosilec - Sodni svet Osebni podatek,
Ostali sodni postopki
04.10.2007   0900-229/2006/10 Prosilec - SOVA  
04.10.2007 U 92/2006-8 021-40/2005/5 Prosilec - Uprava RS za pomorstvo Osebni podatek
19.09.2007 U 2987/2006-10 021-77/2006/6 Glucks Nenad, novinar - Sodni svet RS  
20.06.2007 U 1781/2006-11 021-20/2006/5 Združenje Moč za zaščito otrok - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Osebni podatek

11.05.2007

U 89/2006-9

021-53/2005/115

Monika Weiss, novinarka časnika Finance - Notarka Mojca Tavčar Pasar Ali je organ zavezanec?

25.04.2007

U 935/2005

020-50/2004/72 Monika Weiss, novinarka časnika Finance, - Notar Peter Meze
(sodba Vrhovnega sodišča: I Up 122/2006-3)
Ali je organ zavezanec?

04.04.2007

U 1989/2006-48

021-40/2006/9

Avbreht Aleš, odvetnik - Javna agencija za železniški promet RS Poslovna skrivnost

21.03.2007

U 797/2006-13

092-2/2005/638

Prosilec - Skupnost osnovnih šol  

21.03.2007

U 1999/2006-11

021-57/2006/3

Prosilec - Višje sodišče v Ljubljani Osebni podatek

21.03.2007

U 2409/2005-20

021-18/2005/24 Istrabenz, Gorenje d.o.o. - Elektro Slovenija d.o.o. Poslovna skrivnost

28.02.2007

 U 613/2005-24

020-34/2004/3

Prosilka - odločba Uradne osebe za dostop do informacij javnega značaja Kršitev materialnega prava

13.02.2007

U 86/2006-10

021-53/2005/96

Monika Weiss, novinarka časnika Finance - Notarka Jožica Škrk Ali je organ zavezanec?

24.01.2007

U 60/2005-13

020-31/2004/3

Noviforum d.o.o. - Vrhovno sodišče RS Kršitev materialnega prava

10.01.2007

U 907/2005-11

020-50/2004/73

Monika Weiss, novinarka časnika Finance - Notar Vojko Pintar Ali je organ zavezanec?

 

2006

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

29.11.2006

U 614/2006-16

021-53/2005/105

Monika Weiss, novinarka časnika Finance - Notar Vojko Vintar Ali je organ zavezanec?

11.05.2006

U 167/2006-16

021-79/2005 Sovdat Petra, novinarka Financ - Slovenska odškodninska družba
(sodba Vrhovnega sodišča: I Up 1126/2006-2)
Ali je organ zavezanec?,
Poslovna skrivnost

 

2005

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

16.11.2005

U 1050/2005

021-11/2005/5 Podjetje Arhimed d.o.o. - Banka Slovenije Osebni podatek

16.11.2005

U 1574/2005

020-10/2004/15 Rok Kajzer, novinar časnika Delo - RTV Slovenija Osebni podatek

23.11.2005

U 935/2005

020-50/2004/72

Monika Weiss, novinarka časnika Finance - Notar Peter Meze; Pritožba Informacijskega pooblaščenca na Vrhovno sodišče Ali je organ zavezanec?

30.03.2005

U 965/2004

020-2/2004/2

Prosilec - Agencija za trg vrednostnih papirjev Upravni postopek

13.04.2005

U 655/2004

020-10/2004/4

Novinar Rok Kajzer, Delo d.d. - Javni zavod RTV Slovenija; Nova odločba št. 020-10/2004/15 izdano na podlagi sodbe Osebni podatek

23.03.2005

U 1676/2003

020-2/2003/2

Prosilec - Agencija za trg vrednostnih papirjev; Kasnejša odločba št. 020-5/2003/9 Veljavnost ZDIJZ za nazaj

 

2004

Datum

Sodba

Odločba IP

Subjekti

Kategorija

21.04.2004

U 172/2004

020-4/2003/10

Prosilec - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Maribor; Kasnejša odločba št. 020-4/2003/21 Osebni podatek

 

 

 

Sodbe upravnega sodišča