Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Pritožbe v obravnavi

+ -

Število ZDIJZ zadev v obravnavi: 39

Datum Številka Naslov
17.03.2021 090-90/2021 prosilec - Državni zbor RS
16.03.2021 090-91/2021 prosilec - Mestna občina Ljubljana
16.03.2021 090-89/2021 prosilec - Občina Brežice
16.03.2021 090-88/2021 prosilec - Občina Bled
15.03.2021 090-87/2021 prosilc - Okrajno sodišče v Kopru
12.03.2021 090-86/2021 prosilec - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
12.03.2021 090-85/2021 prosilec - Občina Radovljica
10.03.2021 090-82/2021 prosilec - Univerzitetni klinični center Ljubljana
10.03.2021 090-83/2021 prosilec - Mestna občina Ptuj
10.03.2021 090-84/2021 prosilec - Inšpektorat RS za šolstvo in šport
09.03.2021 090-80/2021 prosilec- Okrožno sodišče v Ljubljani
09.03.2021 090-79/2021 prosilec - Elektro Ljubljana d.d.
08.03.2021 090-77/2021 prosilec - Zavod RS za blagovne rezerve
05.03.2021 090-75/2021 prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor
05.03.2021 090-76/2021 prosile - Elektro Primorska d.d.
04.03.2021 090-74/2021 prosilec - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
03.03.2021 090-73/2021 prosilec - Mestna občina Maribor
02.03.2021 090-70/2021 prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor
01.03.2021 090-69/2021 prosilec - Dom starejših občanov Gornja Radgona
25.02.2021 090-68/2021 prosilec - Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS
24.02.2021 090-67/2021 prosilec - Splošna bolnišnica Izola
24.02.2021 090-65/2021 prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor
22.02.2021 090-59/2021 prosilec - Ministrstvo za obrambo
18.02.2021 090-56/2021 prosilec - Zavod RS za blagovne rezerve
17.02.2021 090-53/2021 prosilec - Okrožno sodišče v Ljubljani
16.02.2021 090-52/2021 prosilec - Srednja trgovska šola Ljubljana
15.02.2021 090-51/2021 prosilec - Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
12.02.2021 090-48/2021 prosilec - Tržni inšpektorat RS
11.02.2021 090-43/2021 prosilec - Družba za upravljanje terjatev bank d.d.
11.02.2021 090-45/2021 prosilec - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
09.02.2021 090-40/2021 prosilec - RTV Slovenija
04.02.2021 090-39/2021 prosilec - Ministrstvo za notranje zadeve - Policija
29.01.2021 090-31/2021 prosilec - Univerza v Mariboru
27.01.2021 090-23/2021 prosilec - Javna agencija RS za varstvo konkurence
27.01.2021 090-24/2021 prosilec - Komisija za preprečevanje korupcije
06.01.2021 090-1/2021 prosilec - Občina Žiri
28.12.2020 090-314/2020 prosilec - Ustavno sodišče RS
16.12.2020 090-304/2020 prosilec - Javna Agencija za civilno letalstvo RS
13.11.2020 090-272/2020 prosilec - Okrožno sodišče v Ljubljani