Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Projekti s področja ponovne uporabe

+ -

PROJEKT LAPSI 2.0

Gre za nadaljevanje projekta LAPSI (glej spodaj). V projektu LAPSI 2.0 je Informacijski pooblaščenec sodeloval od januarja 2013 do januarja 2015. Projekt se je osredotočal na odkrivanje preostalih pravnih ovir in omejitev pri dostopu in ponovni uporabi informacij javnega značaja na evropskem trgu vsebin. Hkrati je bil projekt namenjen iskanju ukrepov in orodij za spodbujanje evropskega trga k prosto dostopnim podatkom. Delovne skupine projekta so se ukvarjale s temami licenciranja, pritožbenih postopkov, dostopnosti podatkov, varstva zasebnost in osebnih podatkov, konkurenčnega prava, pravic intelektualne lastnine, itd. Partnerji projekta so na podlagi v okviru projekta LAPSI pripravljenih priporočil za Evropsko Komisijo pripravili smernice in nasvete za premagovanje pravnih ovir pri razvoju sistema prosto dostopnih podatkov.

PROJEKT LAPSI

Informacijski pooblaščenec je od marca 2010 do julija 2012 sodeloval v evropskem projektu LAPSI (Legal Aspects of Public Sector Information), ki je namenjen izgradnji tematske mreže na področju ponovne uporabe informacij javnega značaja. Projekt se je osredotočal na odkrivanje in odstranjevanje pravnih ovir pri dostopu in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki se postavljajo na področju prava, informatike, intelektualne lastnine, zasebnosti, konkurenčnega prava, upravnega in okoljskega prava ter oblikovanje strategij, kako te ovire preseči. Cilj projekta je bil priprava smernic oz. priporočil za Evropsko Komisijo, ki so pripomogle k bolj učinkovitemu izkoriščanju ponovne uporabe informacij javnega značaja in pripravi Direktive 2013/37/EU. Kot del programa CIP-ICT PSP (podporni program politike IKT), je projekt LAPSI neposredno prispeval k i2010 strategiji Evropske unije (i2010 – Evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje). Informacijski pooblaščenec je v okviru mednarodnega projekta LAPSI izdal brošuro na temo ponovne uporabe informacij javnega značaja z naslovom »Podatki, neusahljivi viri poslovnih idej«.

EPSI PLATFORMA

Evropska PSI platforma (European Public Sector Information Platform), ki jo financira Evropska komisija, na svoji spletni strani (http://www.epsiplatform.eu/) združuje informacije o novostih, dogodkih, dobrih praksah, primerih iz sodne prakse ter novih proizvodih in storitvah na področju ponovne uporabe informacij javnega značaja. Njihov cilj je delovati v smeri močnejšega in bolj transparentnega okolja za razvoj nacionalnih in evropskih trgov na področju ponovne uporabe javnih informacij.