Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Kako napisati zahtevo?

+ -

Pri pripravi zahteve za ponovno uporabo informacij mora prosilec v prvi vrsti upoštevati osnovna pravila za zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja.

Poleg tega mora v zahtevi za ponovno uporabo prosilec glede na 4. odstavek 17. člena ZDIJZ opredeliti

  1. informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti;
  2. na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa);
  3. za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti.

Za ponovno uporabo podatkov lahko organ zaračuna mejne stroške, ne sme pa zaračunati cene. Ne glede na navedeno pa lahko zaračunava ceno za ponovno uporabo:

-        organ, ki mora v skladu z načrtom ali programom dela ali financiranja poleg proračunskih sredstev ustvariti prihodek za kritje vsaj 30 odstotkov svojih stroškov, povezanih z izvajanjem svojih javnih nalog, in

-        knjižnica, muzej in arhiv.

Če prosilec informacijo uporabi v pridobitne namene, pa takšne uporabe zavezanec ni dovolil, je kot posameznik lahko kaznovan z globo od  700 do 1.400 EUR, kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost pa 2.000 do 30.000 EUR.

V pomoč pri pripravi zahteve za ponovno uporabo vam je lahko že pripravljen vzorec zahteve.