Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah

+ -
Datum Naslov Številka Kategorije Status
15.04.2021 prosilec - Univerzitetni klinični center Ljubljana 090-117/2021 Javni uslužbenci in funkcionarji, Osebni podatek Odobreno
15.04.2021 prosilec - Univerzitetni klinični center Ljubljana 090-119/2021 Javni uslužbenci in funkcionarji, Osebni podatek Odobreno
14.04.2021 prosilec - Občina Radovljica 090-85/2021 Osebni podatek Zavrnjeno
14.04.2021 prosilec - Splošna bolnišnica Izola 090-67/2021 Javna naročila, Kršitev postopka, Poslovna skrivnost Vrnjeno v ponovno odločanje
14.04.2021 prosilec - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 090-74/2021 Ali dokument obstaja? Zavrnjeno
13.04.2021 prosilec - Elektro Primorska d.d. 090-76/2021 Ali dokument obstaja? Zavrnjeno
12.04.2021 prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor 090-75/2021 Ali dokument obstaja? Zavrnjeno
12.04.2021 prosilec - Ustavno sodišče RS 090-314/2020 Razno Zavrženo
09.04.2021 prosilec - Dom starejših občanov Gornja Radgona 090-69/2021 Ali gre za zlorabo pravice? Odobreno
09.04.2021 prosilec - Ministrstvo za notranje zadeve-Policija 090-102/2021 Javni uslužbenci in funkcionarji, Kršitev postopka, Notranje delovanje organa Vrnjeno v ponovno odločanje
08.04.2021 prosilec - Občina Žiri 090-1/2021 Ali dokument obstaja? Delno odobreno
07.04.2021 prosilec - Komisija za preprečevanje korupcije 090-24/2021 Mediji, Osebni podatek, Test interesa javnosti, varstvo sodnega postopka Delno odobreno
07.04.2021 prosilec - Ministrstvo za notranje zadeve - Policija 090-98/2021 Javni uslužbenci in funkcionarji, Osebni podatek Vrnjeno v ponovno odločanje
07.04.2021 prosilec - Državno odvetništvo RS 090-97/2021 Notranje delovanje organa Zavrnjeno
06.04.2021 prosilec - Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 090-51/2021 Oblika seznanitve, Osebni podatek, Stroški Delno odobreno
06.04.2021 prosilec - Urad Vlade RS za komuniciranje 090-95/2021 Mediji, Osebni podatek Odobreno
02.04.2021 prosilec - Tržni inšpektorat RS 090-48/2021 Poslovna skrivnost Zavrnjeno
01.04.2021 prosilec - Elektro Ljubljana d.d. 090-79/2021 Ali dokument obstaja?, Osebni podatek Zavrnjeno
01.04.2021 prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor 090-65/2021 Ali dokument obstaja? Zavrnjeno
31.03.2021 prosilec - Občina Bled 090-88/2021 Ali dokument obstaja? Zavrnjeno