Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Anuška Delić, novinarka Dela - Fakulteta za upravo

+ -
Datum: 07.09.2015
Številka: 090-137/2015/9
Kategorije:Ali gre za delovno področje organa?, Osebni podatek
Sodba Upravnega sodiščaPOVZETEK:

Prosilka je od organa zahtevala dostop do avtorskih in/ali podjemnih pogodb, ki jih je organ sklenil z izbranimi profesorji v obdobju od leta 2003 do dneva vložitve zahteve za dostop do informacij javnega značaja. Organ je zahtevo v celoti zavrnil s sklicevanjem, da ne gre za informacijo javnega značaja, saj je z izvajanjem pogodb organ izvajal tržno dejavnost. IP je v pritožbenem postopku po pregledu vseh zahtevanih pogodb ugotovil, da gre v celoti za informacije z delovnega področja organa. IP je ugotovil, da se pogodbe (v večini) nanašajo na izvajanje javne službe organa, npr. izvajanje pedagoške in drugih dejavnosti, ki po zakonodaji veljajo za javno službo. Pri tem je IP poudaril, da tudi če dejavnost organa ni financirana neposredno iz proračuna, še ne pomeni, da v tem delu ne gre za javno službo. Tudi če bi bila delitev na tržno dejavnost in javno službo relevantna, pa je IP poudaril, da gre pri zahtevanih pogodbah za podatke, za katere je novela ZDIJZ-C predvidela absolutno javnost tudi za povsem tržne subjekte. Glede vprašanja varstva osebnih podatkov je IP ugotovil, da gre tako za podatke o porabi javnih sredstev kot za informacije v zvezi z delovnim razmerjem javnih uslužbencev, saj gre pri večini pogodb za opravljanje del, ki sodijo v okvir delovnih obveznosti iz rednega delovnega razmerja javnega uslužbenca. Prav tako je IP presodil, da je podan prevladujoč javni interes, da se javnost seznani z obravnavanimi informacijami. IP je zavrnil tudi navedbe organa, da do zaključka postopkov v zvezi z aplikacijo Supervizor ne sme posredovati zahtevanih podatkov, saj je IP ugotovil, da morebitnim upravnim postopkom ne bi nastala nikakršna škoda. Zaradi vsega navedenega je IP organu naložil, da prosilki posreduje zahtevane pogodbe skupaj s podatki o imenu, priimku, znesku in namenu izplačila, zaradi varstva osebnih podatkov pa mora prekriti podatke kot so prebivališče, EMŠO, davčna številka ipd.