Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Prosilec - Okrožno sodišče v Ljubljani

+ -
Datum: 10.06.2015
Številka: 090-81/2015/4
Kategorije:Javni uslužbenci in funkcionarji, Osebni podatek

Sodba Upravnega sodišča

POVZETEK:

Prosilec je na organ naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, v kateri je zahteval podatek o številu zadev, ki jih vodi sodnica, število rešenih zadev in rezultat pritožbenih postopkov zoper izdane sodbe te sodnice.  Organ je zahtevo prosilca zavrnil in v odločbi navedel, da prosilec zahteva podatke o oceni sodniške službe, ki pa ni informacija javnega značaja, ker gre za varovane osebne podatke. Prosilec se je zoper odločbo pritožil.  V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da je pritožba prosilca delno utemeljena. IP je ugotovil, da zahtevani podatki predstavljajo zgolj statistične, številčne podatke o delu sodnice. Iz samega števila izdanih sodb ne izhajajo nobene osebne lastnosti, sposobnosti in kvalitete dela sodnika, to se zgodi šele takrat, ko personalni svet te številčne podatke ovrednoti s svojo obrazložitvijo in mnenjem. Šele tako ovrednoteni podatki predstavljajo oceno sodniške službe, torej varovane osebne podatke. Na podlagi navedenega je IP pritožbi prosilca delno ugodil in naložil organu naj prosilcu posreduje zahtevane podatke s katerimi razpolaga. V delu, kjer prosilec zahteva podatke, s katerimi organ ne razpolaga, je IP pritožbo prosilca zavrnil.

ODLOČBA:

Besedilo odločbe v .pdf