Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Kanja Brege d.o.o. - Direkcija RS za ceste

+ -
Datum: 25.03.2013
Številka: 090-204/2012/34
Kategorije:Avtorsko delo, Javna naročila, Osebni podatek, Poslovna skrivnost, Varstvo kazenskega postopka

Sodba Upravnega sodišča

POVZETEK:

Prosilec je zahteval dokumente v zvezi z javnimi naročili. Organ je zahtevo prosilca v celoti zavrnil iz razloga varstva kazenskega postopka. Pooblaščenec je pritožbi ugodil, saj je ugotovil, da razlogi na obstoj izjeme iz 6. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ niso podani. Ker gre za javna naročila in dokumente izbranih ponudnikov, tudi ni podana izjema varstva poslovnih skrivnosti. Po oceni Pooblaščenca za poslovno skrivnost v postopkih javnega naročanja tako ni mogoče določiti tistih podatkov iz predloženih dokumentov, ki odražajo izpolnjevanje pogojev in merila javnega naročila, saj jih je dopustno razkriti javnosti tudi na podlagi 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, ker gre za javna sredstva.