Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Civilno združenje za nadzor nad institucijami - Okrajno sodišče v Sežani

+ -
Datum: 17.01.2011
Številka: 021-116/2007/10
Kategorije:Javni uslužbenci in funkcionarji, Odločbe po sodbah Upravnega sodišča, Osebni podatek, Ostali sodni postopki
POVZETEK
Pooblaščenec je v ponovnem postopku organu naložil, da prosilcu posreduje fotokopijo zapisnika o glavni obravnavi Okrajnega sodišča v Sežani. Pooblaščenec je ugotovil, da obstoj konkretne škode za izvedbo pravdnega postopka v konkretnem primeru ni podan, zato izjema iz 8. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ ni podana. Zahtevani dokument vsebuje nekatere podatke, ki so izjema po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, zato je organ te podatke dolžan prekriti preden dokument posreduje prosilcu.