Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Kako napisati zahtevo?

+ -

Le če boste vložili pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, boste imeli pravico do pritožbe, če z odločitvijo subjekta pod prevladujočim vplivom ne boste zadovoljni. Pisno zahtevo lahko vložite po navadni ali elektronski pošti (digitalno potrdilo ali elektronski podpis nista potrebna). Dostop do informacij javnega značaja sicer lahko zahtevate tudi ustno (osebno ali po telefonu), vendar v tem primeru nimate pravnega varstva, če zavezanec vašo zahtevo zavrne ali nanjo sploh ne odgovori.

Ko pišete zahtevo, upoštevajte naslednje:

1. Zahteva naj ima vse potrebne sestavine:

  • navedbo poslovnega subjekta, ki mu pošiljate zahtevo;
  • vaše osebno ime ali ime pravne osebe; 
  • navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca (ne pozabite zahtevi priložiti pooblastila); 
  • vaš naslov oziroma naslov zastopnika ali pooblaščenca;
  • vaš elektronski naslov, če želite informacije prejeti v elektronski obliki;
  • lahko navedete tudi telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi v dopoldanskem času, saj se da veliko zadev učinkovito in hitro rešiti tudi preko telefona. 

2. V zahtevi nujno opredelite:

  •  s katero informacijo se želite seznaniti;
  •  način seznanitve z informacijo (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis). 

3. V zahtevi skušajte čim bolj določno opredeliti, kateri dokument zahtevate, saj bo subjekt pod prevladujočim vplivom tako lahko enostavneje in hitreje odločil o vaši zahtevi.

4. Priporočamo, da zahtevate le tiste dokumente, ki jih potrebujete, saj vam subjekt pod prevladujočim vplivom lahko zaračuna materialne stroške v skladu s 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. Če pisno zahtevo pošiljate po navadni pošti, priporočamo, da jo pošljete priporočeno in shranite dokazilo o oddani pošiljki - za vsak slučaj, če bi ga potrebovali v morebitnem pritožbenem postopku.

 

Uporabite lahko tudi že pripravljen vzorec zahteve. Dokument prenesite na svoj računalnik, ga natisnite, izpolnite in pošljite subjektu pod prevladujočim vplivom, od katerega zahtevate informacijo.

Preberite tudi, kakšni so pritožbeni razlogi in kako se napiše pritožba. Na tem mestu boste našli tudi pripravljen vzorec pritožbe.

Preden napišete zahtevo

Preden vložite zahtevo, pobrskajte po spletu, če niso morda informacije, ki jih želite pridobiti, že kje javno dostopne – morda jih je subjekt pod prevladujočim vplivom že sam javno objavil.

Pozanimajte se, ali je poslovni subjekt, na katerega se obračate, sploh zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja – to lahko enostavno preverite v registru zavezancev, ki je dostopen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Če je pravna oseba vpisana v register, velja domneva, da je zavezanec; če v register ni vpisana, morate izkazati, da je zavezana po ZDIJZ.

Poskusite izvedeti, kako približno se imenuje dokument, ki ga želite, predvsem pa ga opišite po vsebini. Niste sicer dolžni imenovati dokumenta po številki ali drugih oznakah, vendar pa natančnejša opredelitev zahtevanih informacij prispeva k hitrejšemu postopku – če subjekt pod prevladujočim vplivom ne bo vedel, kaj od njega želite, o vaši zahtevi ne bo mogel odločiti. Odgovorna oseba pri subjektu pod prevladujočim vplivom vam mora sicer pri vlaganju zahteve pomagati – smiselno je tudi, da skupaj definirate, kateri dokument želite. V praksi se obsežne zahteve velikokrat ne obnesejo, saj se postopki po nepotrebnem zavlačujejo, stroški pa večajo. Če vas zanima vsebina konkretne pogodbe, zahtevajte (lahko tudi opisno) to konkretno pogodbo, in ne vseh pogodb, ki jih je organ sklenil v določenem obdobju.