Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Prevajalci kot pogodbeni obdelovalci

+ -
Datum: 16.12.2018
Številka: 0712-3/2018/2589
Kategorije: Pogodbena obdelava podatkov

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede statusa prevajalske agencije.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP pojasnjuje, da prevajalcev praviloma ne štejemo za pogodbene obdelovalce osebnih podatkov. Njihov stik z osebnimi podatki pri upravljavcu namreč ni namen storitve, ki se najema. Tako gre pri prevajalcih za uporabnike osebnih podatkov z vidika obdelav teh podatkov za namene priprave prevoda. Ne glede na status pa morajo prevajalci vedno zagotoviti potrebne ukrepe varnosti osebnih podatkov, ki jih obdelujejo.

S spoštovanjem.

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka