Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 31.07.2014
Naslov: Za-misli d.o.o - FIHO
Številka: 090-68/2014/6
Kategorija: Mediji, Osebni podatek
Status: Odobreno


POVZETEK:
Prosilka je na organ naslovila zahtevo po ZMed, s katero je med drugim zahtevala posredovanje podatkov o izplačanih sejninah in prevoznih stroških članom organov, podatke o izplačanih dnevnicah in prevoznih stroških spremljevalcem članov organov ter podatke o izplačanih nagradah članom, ki izvajajo nadzore, oboje za leto 2012 ter 2013. Organ je zahtevo prosilke v tem delu zavrnil zaradi varstva osebnih podatkov. V pritožbenem postopku je Pooblaščenec ugotovil, da organ sam objavlja imena in priimke članov organov ter da gre pri zahtevanih podatkih hkrati tudi za podatke o porabi javnih sredstev (tretji odstavek 6. člena ZDIJZ). V konkretnem primeru navedeni podatki niso varovani osebni podatki.

ODLOČBA:
Številka: 090-68/2014/6
Datum: 31. 7. 2014


Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) po namestnici pooblaščenke Kristini Kotnik Šumah (pooblastilo št. 110-17/2016/48 z dne 17.8.2009), na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZInfP), devetega in desetega odstavka 45. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZMed), tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ) in prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi ZA-MISLI, družba za medije, založništvo, internet in komunikacije d.o.o., Spodnje Škofije 156, 6281 Škofije (v nadaljevanju prosilka), zoper odgovor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), z dne 7. 3. 2014 v zadevi odobritve dostopa do informacij za medije izdaja naslednjo


O D L O Č B O:

1.    Pritožbi prosilke z dne 21. 3. 2014 se ugodi, in se izpodbijani odgovor z dne 7. 3. 2014, ki se nanaša na posredovanje poimenskega seznama članov organa, skupaj s podatki o izplačanih sejninah in prevoznih stroških ter podatki o izplačanih dnevnicah in prevoznih stroških spremljevalcev članov organov ter podatki o nagradah članov, ki izvajajo nadzore, oboje za leto 2012 in 2013, odpravi ter se odloči: Organ je dolžan prosilki v roku petih (5) delovnih dni od vročitve te odločbe v obliki fotokopije posredovati:

1.1 Dokumente v zvezi s sejninami in prevoznimi stroški članov organov ter dokumente v zvezi z dnevnicami in prevoznimi stroški spremljevalcev v letu 2012 ter 2013:
•    odredbo, št. 122/DM/2012 z dne 30. 1. 2012, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 122-3/2012 z dne 30. 1. 2012, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalca;
•    odredbo, št. 122-2/2012 z dne 30. 1. 2012, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 311/DM/2012 z dne 1. 3. 2012, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 311-1/2012 z dne 1. 3. 2012, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 311-2/2012 z dne 1. 3. 2012, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 311-3/2012 z dne 1. 3. 2012, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalca;
•    odredbo, št. 445/DM/2012 z dne 27. 3. 2012, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 565/DM/2012 z dne 25. 4. 2012, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 565-2/2012 z dne 25. 4. 2012, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 710/DM/2012 z dne 1. 6. 2012, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 710-2/2012 z dne 1. 6. 2012, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 710-3/2012 z dne 1. 6. 2012, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalca;
•    odredbo, št. 847/DM/2012 z dne 10. 7. 2012, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 847-1/2012 z dne 10. 7. 2012, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 847-2/2012 z dne 10. 7. 2012, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 1081/DM/2012 z dne 3. 9. 2012, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 1081-1/2012 z dne 3. 9. 2012, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 1180/DM/2012 z dne 28. 9. 2012, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 1180-1/2012 z dne 28. 9. 2012, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 1320/DM/2012 z dne 30. 10. 2012, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 1320-1/2012 z dne 30. 10. 2012, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 1630/DM/2012 z dne 3. 12. 2012, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 1630-1/2012 z dne 3. 12. 2012, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 1718/DM/2012 z dne 21. 12. 2012, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 1718-1/2012 z dne 21. 12. 2012, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 138/2013 z dne 31. 1. 2013, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 285/2013 z dne 1. 3. 2013, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 285-1/2013 z dne 1. 3. 2013, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 506/2013 z dne 3. 4. 2013, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 662/2013 z dne 30. 4. 2013, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 800/2013 z dne 3. 6. 2013, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 938/2013 z dne 2. 7. 2013, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 938-1/2013 z dne 2. 7. 2013, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 1083/2013 z dne 30. 8. 2013, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 1083-1/2013 z dne 29. 8. 2013, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 1212/2013 z dne 30. 9. 2013, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 1212-1/2013 z dne 30. 9. 2013, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 1360/2013 z dne 28. 10. 2013, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 1360-1/2013 z dne 28. 10. 2013, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 1781/2013 z dne 2. 12. 2013, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 1781-1/2013 z dne 2. 12. 2013, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke;
•    odredbo, št. 1780/2013 z dne 20. 12. 2013, za izplačilo sejnin in potnih stroškov;
•    odredbo, št. 1780-1/2013 z dne 20. 12. 2013, za izplačilo dnevnice in potnih stroškov, pri čemer je organ dolžan prekriti TR, naziv banke ter davčno številko spremljevalke.

1.2 Dokumente v zvezi z nagradami nadzornikov v letu 2012 ter 2013:
•    izpise »Nagrade - PREGLED OBRAČUNOV« z dne 7. 6. 2012 (oznaka T-23), z dne 4. 6. 2012 (oznaka T-22), z dne 24. 5. 2012 (oznaka T-19), z dne 18. 5. 2012 (oznaka T-18), z dne 14. 5. 2012 (oznaka T-17), pri čemer je organ dolžan prosilcu posredovati stolpca »Priimek« ter »Izplačilo«;
•    izpise »Sejnine, nagrade nadzornikov - PREGLED OBRAČUNOV« z dne 22. 11. 2013 (oznaka T-43), z dne 30. 9. 2013 (oznaka T-35), z dne 25. 9. 2013 (oznaka T-34), z dne 9. 9. 2013 (oznaka T-30), z dne 11. 7. 2013 (oznaka T-27), z dne 26. 6. 2013 (oznaka T-24), z dne 18. 6. 2013 (oznaka T-22), z dne 10. 6. 2013 (oznaka T-21), z dne 4. 6. 2013 (oznaka T-19), z dne 29. 5. 2013 (oznaka T-17), z dne 23. 5. 2013 (oznaka T-15), z dne 9. 5. 2013 (oznaka T-14), pri čemer je organ prosilcu posredovati stolpca »Priimek« ter »Sejnine, nagrade«.

2.    Posebni stroški v tem postopku niso nastali.


O b r a z l o ž i t e v :

Prosilka je dne 14. 2. 2014 na organ naslovila zahtevo po ZMed z naslednjimi vprašanji:
1. prosimo, da nam posredujete poimenski seznam izplačanih sejnin članov sveta in članov organov FIHO za leta 2012 in 2013 ter morebitne stroške prevoza; npr. ….. v letu 2012 in 2013, ..... itd. za vseh 23 članov. Torej, prosimo za poimenski seznam prejemkov sejnin članov organov, prevoznih stroškov članov organov, dnevnice in prevozne stroške spremljevalcev članov organov za 2012 in 2013, tako, da bo možno oceniti, koliko prejemkov prejme letno posamezni član;
2. enako želimo tudi podatke za nagrade članov, ki izvajajo nadzore (za obe leti, vsako posebej);
3. kot je razvidno iz Obrazložitve porabe sredstev za delovanje za 2012; pod konto 0172 - sprotno in investicijsko vzdrževanje opreme znaša 17.060 ter konto 0245 - nadgradnja informacijskega sistema 17.098; nadalje v obrazložitvi govorite za porabo stroškov za investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme, ki znaša 22.236. Prosimo za jasen in natančen prikaz vseh stroškov za vsako leto posebej, ki zadeva informacijski sistem (vzdrževanje, nadgradnja, redno vzdrževanje...) in podjetje, ki to izvaja;
4. izdelavo analitične študije bančnega strokovnjaka za vzpostavitev sistema upravljanja z denarnimi tokovi glede na mednarodne ocene slovenskih bank in objave v Uradnem listu RS; kdo jo je naročil, na kateri seji sveta so člani o njej odločali oz. jo potrjevali ali odobrili;
5. s kakšno višino depozitov razpolaga FIHO in kje v letnem poročilu ali bilanci je to razvidno;
6. prosimo za fotokopijo študije;
7. kdo so prejemniki avtorskih pogodb za izdelavo metodologije iz konta 0241 in kdo prejemniki podjemnih pogodb iz konta 0242.

Ker organ o zahtevi prosilke ni odločil v zakonskem roku, je prosilka na Pooblaščenca naslovila pritožbo zaradi molka organa. Po posredovanju Pooblaščenca je organ, dne 7. 3. 2014, odgovoril na vprašanja prosilke, pri čemer je pojasnil, da ji zaprošenih podatkov o višini prejemkov, navedenih v prvi in drugi točki njene zahteve, zaradi varstva osebnih podatkov, ne more posredovati. V zvezi s prejetim odgovorom je prosilka, v skladu s sedmim odstavkom 45. člena Zmed, od organa zahtevala dodatna pojasnila. Ta ji je organ posredoval z dopisom, št. 213/2014 z dne 14. 3. 2014.

Zoper odgovor organa je prosilka dne 21. 3. 2014 vložila pritožbo, ker ji organ ni posredoval seznama članov, skupaj z izplačanimi sejninami, prevoznimi stroški, dnevnicami, prevoznimi stroški spremljevalcev ter nagradami članov, ki izvajajo nadzore. Prosilka namreč meni, da so plačila, ki jih izplačuje organ, podatki o porabi javnih sredstev, organ pa je zavezan k javnemu, gospodarnemu in transparentnemu delovanju.

Pooblaščenec je dne 1. 4. 2013 od organa prejel odstopljeno pritožbo prosilke. Ob odstopu pritožbe je organ posredoval spisovno dokumentacijo predmetne zadeve in hkrati pojasnil, da je pritožba dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila upravičena oseba.

Po pozivu Pooblaščenca je organ dne 17. 4. 2014 posredoval vso dokumentacijo, ki je predmet presoje v tej pritožbeni zadevi ter obenem podal dodatna pojasnila. Organ je pojasnil vir sredstev, iz katerih se financira njegova dejavnost ter podal mnenje v zvezi z zahtevanimi podatki. Organ namreč meni, da so predmetni podatki osebni podatki, ki nimajo značaja javnosti in da podatki z evidentiranimi informacijami o plačanih davkih oz. prispevkih, skupaj z olajšavami, predstavljajo davčno zaupne podatke. Organ je še poudaril, da ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik, zaradi česar ni mogoče opravičevati višje stopnje interesa javnosti do predmetnih podatkov.

Pritožba je utemeljena.

Pooblaščenec pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti izpodbijano odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Pooblaščenec prvostopenjsko odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Pooblaščenec najprej ugotavlja, da iz prosilkine zahteve z dne 14. 2. 2014 jasno izhaja, da je prosilka zahtevala odgovore na vprašanja kot medij, v skladu z določbami Zmed.

Še preden se Pooblaščenec spusti v vsebinsko presojo konkretne pritožbe, naj doda, da so zavezanci po ZMed enaki zavezancem po ZDIJZ. Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZLPLS) v 8. členu ustanavlja Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (organ) kot pravno osebo javnega prava, Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/1998 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Odlok) pa v drugem odstavku 8. člena določa, da je fundacija nepridobitna in da je njeno delo javno. V skladu z ZLPLS je FIHO oseba javnega prava, za katere ZDIJZ določa javnost in odprtost delovanja, javno delovanje pa prav tako določa tudi Odlok.

Po določbi 45. člena ZMed so informacije za medije informacije, ki jih organ na lastno pobudo posreduje medijem, in informacije organa, ki jih organ posreduje mediju kot odgovor na vprašanje, in so vezane na delovno področje organa. Informacije morajo biti resnične in celovite. Informacije za medije niso enake informacijam javnega značaja po ZDIJZ. Po definiciji informacije javnega značaja, kot je zapisana v prvem odstavku 4. člena ZDIJZ, je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Po primerjavi obeh opredelitev so informacije za medije širši pojem kot informacije javnega značaja, saj med prve sodi tudi priprava odgovorov na vprašanja in informacij, ki jih organ na lastno pobudo, torej brez postavitve posebnega vprašanja, posreduje medijem.

Organi morajo medijem poslati odgovor na vprašanje najpozneje v sedmih delovnih dnevih od prejema vprašanja v pisni obliki (šesti odstavek 45. člena), pri čemer lahko zavrnejo ali delno zavrnejo odgovor na vprašanje, le če so zahtevane informacije izvzete iz prostega dostopa po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja (peti odstavek 45. člena ZMed).

Zavrnilni ali deloma zavrnilni odgovor (v konkretnem primeru odgovora organa z dne 7. 3. 2014 ter z dne 14. 3. 2014) se, v skladu z devetim odstavkom 45. člena Zmed, šteje kot zavrnilna odločba. Na podlagi devetega odstavka 45. člena ZMed je pritožba zoper zavrnilni odgovor oziroma zoper fiktivno zavrnilno odločbo,(ki je sicer lahko sestavljena zgolj v obliki dopisa), dovoljena le, če zavrnilni ali delno zavrnilni odgovor na vprašanje izhaja iz dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva.

Iz zgoraj navedene določbe devetega odstavka 45. člena ZMed nedvoumno izhaja, da pritožba ni dovoljena v vseh primerih, ko je medij nezadovoljen s prejetim odgovorom, temveč da le, ko odgovor na vprašanje izhaja iz določenega materializiranega, že ustvarjenega dokumenta. Na podlagi navedenega je pritožbeni postopek po določbi 45. člena ZMed pred Pooblaščencem vedno omejen na naslednji zaporedni fazi:
- na formalni preizkus, ali odgovor na vprašanje izhaja iz dokumenta v smislu prvega odstavka 4. člena ZDIJZ in
- na vsebinski preizkus, ali je ta dokument prosto dostopen ali predmet izjem iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

Omejitev pritožbe zgolj na primere, ko odgovor na vprašanje izhaja iz določenega dokumenta, je nujna glede na naravo pritožbenega postopka. V nasprotnem primeru bi se v pritožbenem postopku pred Pooblaščencem pojavil problem izoblikovanosti izreka odločbe in nemožnosti ugotovitve materialne resnice oziroma popolnega in pravilnega dejanskega stanja. Pritožbeni postopek po ZMed zato ne more voditi do pridobivanja odgovorov na vprašanja po 45. členu ZMed, temveč le do informacij javnega značaja v smislu prvega odstavka 4. člena ZDIJZ. Ta določa, da je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V omenjeni določbi so zapisani trije osnovni kriteriji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije javnega značaja:
1.    informacija mora izvirati iz delovnega področja organa,
2.    organ mora z njo razpolagati,
3.    nahajati se mora v materializirani obliki.

Pooblaščenec je moral najprej izvesti formalni preizkus prosilkine pritožbe ter ugotoviti, ali informacije javnega značaja, iz katerih izhajajo odgovori na vprašanja, ki jih je zastavila, pri organu sploh obstajajo v materializirani obliki. Pri tem je Pooblaščenec ugotovil, da odgovori na prosilkina vprašanja v zvezi z izplačanimi sejninami, prevoznimi stroški, dnevnicami, prevoznimi stroški spremljevalcev ter nagradami članom, ki izvajajo nadzore, nedvomno izhajajo iz dokumentov, s katerimi organ razpolaga, saj jih je organ Pooblaščencu tudi posredoval.

Ker je bilo ugotovljeno, da dokumenti, ki jih zahteva prosilka, pri organu obstajajo v materializirani obliki, zaradi česar je prosilkina pritožba dovoljena, je Pooblaščenec nadalje preverjal, ali gre v primeru teh dokumentov za prosto dostopne informacije javnega značaja, oziroma ali gre za informacije, ki predstavljajo katero izmed izjem od prostega dostopa, kot so določene v prvem odstavku 6. člena ZDIJZ.

Glede na pojasnila organa v dopisu z dne 15. 4. 2013 je Pooblaščenec v pritožbenem postopku preverjal, ali so v konkretnem primeru utemeljene navedbe organa o obstoju izjeme iz 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Navedena izjema organu nalaga, da prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se ta nanaša na osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Pravila Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Pravila) v 7. členu določajo, da so organi fundacije svet fundacije, direktor, komisije in nadzorni odbor, pri čemer so posamezni organi fundacije podrobneje opredeljeni v Pravilih. Opredelitev navedenih organov s poimensko navedbo članov je mogoče zaslediti tudi na spletni strani organa (www.fiho.si), v rubriki »Sestava FIHO«. Tudi iz te rubrike izhaja, da so organi fundacije svet FIHO, nadzorni odbor, komisija za pripravo aktov, invalidska komisija ter humanitarna komisija.

Na tem mestu Pooblaščenec dodaja, da je vpogledal in primerjal poimenske sezname, ki se nahajajo na spletni strani organa, v rubriki »Sestava FIHO«, in ugotovil, da so člani komisij hkrati tudi člani sveta fundacije, v katerega so imenovani s strani Državnega zbora Republike Slovenije ter Vlade Republike Slovenije. Sestavo članov sveta FIHO in njegovih organov, v skladu s 3. točko Navodila o posredovanju informacij javnega značaja, na svoji spletni strani, objavlja organ samoiniciativno, kar pomeni, da organ sam javno objavlja imena in priimke članov organa ter da so ti podatki javnosti že dostopni.

Prosilka je v konkretnem primeru zahtevala podatke o izplačanih sejninah in prevoznih stroških članom organov ter podatke o izplačanih dnevnicah in prevoznih stroških spremljevalcem članov organov ter podatke o izplačanih nagradah članom, ki izvajajo nadzore, oboje za leto 2012 ter 2013.

Ob pregledu zahtevane dokumentacije je Pooblaščenec ugotovil, da dokumenti, iz katerih izhajajo odgovori na prosilkina vprašanja, vsebujejo osebne podatke, pri čemer je treba poudariti, da vsi osebni podatki niso varovani. Osebni podatki, ki so vsebovani v dokumentih, so: imena in priimki članov organov, imena in priimki nadzornikov, imena in priimki spremljevalcev članov organa ter podatki o TR spremljevalcev, nazivih bank ter podatki o njihovih davčnih številkah.

ZDIJZ v 3. točki prvega odstavka 6. člena kot izjemo od prosto dostopnih informacij določa osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in tako napoti na uporabo Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1). Ker razkritje osebnega podatka predstavlja vrsto obdelave osebnih podatkov, je za presojo dopustnosti treba upoštevati splošne podlage za obdelavo osebnih podatkov, opredeljene v 8. in 9. členu (javni sektor) ZVOP-1. Iz navedenih členov kot splošno pravilo izhaja, da je obdelava osebnih podatkov dopustna, če tako določa zakon ali če je za to podana osebna privolitev posameznika.

Kot izhaja iz zgoraj navedenega, osebni podatki članov organov niso varovani (in so tudi že javno dostopni na spletni strani organa). Prav tako niso varovani osebni podatki o imenih in priimkih spremljevalcev, skupaj s podatki o izplačilih nagrad, sejnin, potnih stroškov, dnevnic ter podatki o izplačilih članom organov in izplačilih nagrad nadzornikom. Pri teh osebnih podatkih je podlaga za javno razkritje podana v 1. alineji tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, ker gre za podatke o porabi javnih sredstev. Navedena določba namreč pravi, da se, ne glede na določbo prvega odstavka tega člena (kjer je opredeljenih 11 izjem, zaradi katerih se dostop do informacije zavrne, tudi varstvo osebnih podatkov), dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega odstavka, ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače.

Pooblaščenec ob tem ugotavlja, da organ v skladu z Zakonom o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZIS) ter Odlokom upravlja s sredstvi plačil koncesijskih dajatev, pri čemer obračunavanje in plačevanje koncesijskih dajatev nadzira davčni organ. Razporeditev teh sredstev pa je urejena s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Pravilnik), ki v 4. členu določa, da se pri prihodkih finančnega načrta upoštevajo:
• pripadajoči del koncesijskih dajatev od klasičnih iger na srečo, od posebnih iger na srečo, od plačil za občasno prirejanje iger na srečo,
• pripadajoči del dividend pri poslovanju Loterije Slovenije, d.d.,
• darila, volila in drugi prihodki.
Nadalje 5. člen istega Pravilnika določa, da se odhodki v finančnem načrtu med drugim razdelijo tudi na znesek, do 3% za delovanje FIHO, kamor pa nedomno spadajo tudi podatki v zvezi z izplačilom sejnin, dnevnic, potnih stroškov, nagrad, itd.
Glede na to, da se organ financira iz sredstvev iz plačil koncesijskih dajatev, te dajatve pa izvirajo iz posebne pravice, ki jo država prizna koncesionarju z določenim namenom in pod določenimi pogoji (financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij) gre v konkretnem primeru nedvomno za javna sredstva. Prav tako javna sredstva predstavljajo tudi pripadajoče dividende, ki jih organ prejema na podlagi delnic, ki so bile nanj prenesene v skladu s 1. členom ZLPLS.

Da organ krije zgoraj navedene stroške (sejnine, dnevnice, prevozne stroške, nagrade, itd.) iz koncesijskih dajatev, izhaja tudi iz njegovega odgovora z dne 15. 4. 2014, v katerem je Pooblaščencu pojasnil, da je v skladu s 47. in 48. členom ZIS prejemnik koncesijskih dajatev, ki jih različne gospodarske družbe s koncesijo za registrirano dejavnost iger na srečo, vplačujejo na račun organa.

Pooblaščenec tako ugotavlja, da gre v konkretnem primeru pri izplačilih zahtevanih podatkov (sejnin, potnih stroškov, dnevnic, nagrad) nedvomno za podatke o porabi javnih sredstev. Na tem mestu se Pooblaščenec opredeljuje tudi do navedbe organa, da ni niti posredni niti neposredni proračunski uporabnik. Pooblaščenec pojasnjuje, da je pojem »javnih sredstev«, kot ga opredeljuje 1. alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, pomensko širši od pojma »proračunskih sredstev«, saj ne zajema le neposrednih ali posrednih izplačil iz državnega proračuna, ampak tudi druga javna sredstva. Ker se, kot ugotovljeno zgoraj, organ financira iz koncesijske dajatve, pri kateri gre nedvomno za javna sredstva, razkritje zahtevanih podatkov narekuje 1. alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ.

Pri pregledu dokumentov, ki so bili predmet presoje, je Pooblaščenec ugotovil, da ti vsebujejo tudi varovane osebne podatke, za katere ni pravne podlage, da bi jih razkrili javnosti. Gre za podatke o številkah transakcijskih računov, nazivih bank ter podatke o davčnih številkah prejemnikov sredstev. Pooblaščenec ugotavlja, da za obdelavo navedenih podatkov ni podane pravne podlage v skladu z 9. členom ZVOP-1, zato jih je pri posredovanju dokumentov organ dolžan prekriti, upoštevaje pravilo delnega dostopa, kot je urejeno v 7. členu ZDIJZ. Organ je dolžan varovane osebne podatke prekriti na način, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Pooblaščenec na tem mestu še dodaja, da so v dokumentih, ki se nanašajo na nagrade nadzornikov v letu 2012 ter 2013, poleg nagrad nadzornikov, vsebovani tudi drugi podatki ter na roko zapisane zabeležke, ki jih prosilka ni zahtevala, zato niso bili predmet presoje v tem postopku. Pooblaščenec se v vprašanje, ali gre v tem delu za prosto dostopne informacije ali ne, ni spuščal, ker pa jih prosilka niti ni zahtevala, jih organ na posredovanih dokumentih lahko prekrije.

Izhajajoč iz vsega navedenega Pooblaščenec zaključuje, da je treba pritožbi prosilke ugoditi. Na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP je Pooblaščenec izpodbijano odločitev organa odpravil ter sam rešil zadevo. Odločil je, da je organ prosilki dolžan omogočiti dostop do zahtevanih informacij javnega značaja, in sicer na način, kot je določen v 1. točki izreka te odločbe. Organ je dolžan to izvršiti v roku petih (5) delovnih dni od vročitve te odločbe, kot to določa deseti odstavek 45. člena ZMed.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo; ZUT) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč je dopustno sprožiti upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko pošlje priporočeno po pošti, vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodila    :                             
Mevlida Mehović, univ. dipl. prav.,                                
Asistentka svetovalca Pooblaščenca                     

Informacijski pooblaščenec          
Kristina Kotnik Šumah, univ. dipl. prav.,
namestnica pooblaščenke