Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 17.12.2013
Naslov: Tal.si. d.o.o. - DARS
Številka: 090-156/2013/18
Kategorija: Osebni podatek, Poslovna skrivnost, Javna naročila
Status: Delno odobreno


POVZETEK:
Organ je zahtevo prosilca za dostop do tehnološko ekonomskih elaboratov zavrnil iz razloga izjeme poslovne skrivnosti. V pritožbenem postopku je Pooblaščenec ugotovil, da zatrjevana izjema ni podana, saj gre za javna naročila in dokumente izbranih ponudnikov. Po oceni Pooblaščenca za poslovno skrivnost v postopkih javnega naročanja tako ni mogoče določiti tistih podatkov iz predloženih dokumentov, ki odražajo izpolnjevanje pogojev in merila javnega naročila, saj jih je dopustno razkriti javnosti že na podlagi 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, ker gre za javna sredstva. Dokumenti pa vsebujejo varovane osebne podatke oseb, ki niso niti pooblaščenci za zastopanje gospodarskega subjekta, niti pooblaščeni inženirji in vpisani v imenik pri IZS.


Povezava do odločbe IP (PDF)