Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 25.03.2014
Naslov: Sovdat Petra, Časnik Finance - Ministrstvo za finance
Številka: 090-1/2014/12
Kategorija: Notranje delovanje organa, Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti
Status: Odobreno


POVZETEK:
Prosilka je zahtevala podatek o kupcu obveznic, izdanih v zaprti izdaji dne 15. 11. 2013. Organ je zahtevo prosilke zavrnil in se skliceval, da zahtevana informacija predstavlja poslovno skrivnost kupca, prav tako bi razkritje informacije povzročilo motnje v delovanju oz. dejavnosti organa. Pooblaščenec je v pritožbenem postopku ugotovil, da kupec obveznic podatka o svoji identiteti ne šteje kot poslovne skrivnosti, prav tako je ugotovil, da dokument ne predstavlja dokumenta v zvezi z notranjim delovanjem organa, katerega razkritje bi  povzročilo znatne motnje v njegovem delovanju. Nazadnje je Pooblaščenec ugotovil tudi, da so v obravnavanem primeru izrazito močno izražene okoliščine, ki so v prid interesu javnosti. Javni interes se v konkretni zadevi kaže v zahtevi po preglednem, odprtem delovanju organov in potrebi po odgovornem in skrbnem odločanju v zvezi z zadolževanjem. Zadolževanje, ki bo bremenilo desetletja generacij je tematika, pri kateri je javnost dolžna bdeti nad odločitvami organov z vso potrebno skrbnostjo.


Povezava do odločbe IP (PDF)