Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 23.05.2012
Naslov: Si.mobil d.d. - Energetika Ljubljana d.o.o.
Številka: 090-240/2011/9
Kategorija: Ali je organ zavezanec?, Ali gre za delovno področje organa?, Poslovna skrivnost
Status: OdobrenoSodba Upravnega sodišča

POVZETEK:

Prosilec je zahteval celotno dokumentacijo javnih naročilih, na podlagi katerih je organ v letu 2011 naročal storitve mobilne in stacionarne (fiksne) telefonije; vseh faktur za opravljene storitve v letu 2011, na podlagi katerih so poravnali svoje obveznosti za storitve mobilne in stacionarne (fiksne) telefonije; podatek, ali so lastnik ali najemnik telefonskih aparatov za stacionarno (fiksno) telefonijo, ki jih trenutno uporabljajo, ter dokumentacijo o postopku, na podlagi katerega so izvedli nakup ali najem, ter pogodbo, ki je pravna podlaga za nakup ali najem opreme (ali seznam osnovnih sredstev za te telefonske aparate). Organ je zahtevo prosilca v celoti zavrnil z utemeljitvijo, da so vsi zahtevani podatki poslovna skrivnost. Pooblaščenec je ugotovil, da dokumenti ne glede na podano izjemo poslovne skrivnosti v pretežnem delu predstavljajo informacije o porabi javnih sredstev. Le v manjšem delu pa so bili v zahtevanih dokumentih zajeti tudi zakonsko varovani osebni podatki, ki predstavljajo izjemo od prostega dostopa do informacij. Zato je Pooblaščenec postopek dopolnil, odpravil pomanjkljivosti ter naložil organu, da prosilcu omogoči dostop do zahtevanih dokumentov v obliki delnega dostopa.
Povezava do odločbe IP (PDF)