Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 27.07.2014
Naslov: Prosilec - Univerzitetni klinični center Ljubljana
Številka: 090-71/2014/15
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?, Osebni podatek
Status: Delno odobreno


POVZETEK:
Prosilec je zahteval dostop do dokumentov, ki so del evidenc, ki naj bi jih organ vodil na podlagi sklepa strokovnega sveta. Ker je prosilec v zahtevi navedel, da želi informacije, ki se nanašajo na izdelavo "izvedenskega mnenja" oziroma "izvedenske ekspertize", organ pa je skladno s sklepom št. 03-95/13 dolžan voditi zgolj evidence v zvezi z izvedenskimi pregledi,  je organ zahtevo prosilca v celoti zavrnil, saj je štel, da z informacijami v materializirani obliki ne razpolaga. Pooblaščenec je odločil, da ob dejstvu, da je prosilec laik, kateremu pravno odločilno izrazoslovje ter sam postopek izdelave sodno izvedenskega mnenja ni nujno znan, obravnavanje prosilčeve zahteve, upoštevajoč izključno njeno gramatikalno formo in ne vsebine, predstavlja kršitev določb ZUP (načelo varstva pravic strank ter strankine pravice do izjave). Pooblaščenec je na podlagi dopolnjenega ugotovitvenega postopka ugotovil, da na nekaterih klinikah in kliničnih oddelkih evidenc na podlagi sklepa strokovnega sveta ne vodijo oziroma na teh klinikah in kliničnih oddelkih ni bilo niti enega pregleda, ki bi ga za potrebe izdelave izvedenskega mnenja izdelal s strani sodišča neposredno imenovani zdravnik, zato je pritožbo prosilca v tem delu zavrnil iz razloga neobstoja informacij v materializirani obliki. Pri drugih klinikah oziroma kliničnih oddelkih pa je Pooblaščenec ugotovil, da z nekaterimi zahtevanimi informacijami razpolagajo, zato je v tem delu pritožbi delno ugodil, odločbo delno odpravil in organu naložil, da mora prosilcu posredovati v izreku navedene dokumente na način, da prekrije varovane osebne podatke o pacientih.


Povezava do odločbe IP (PDF)