Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 23.03.2011
Naslov: Prosilec - Občina Cankova
Številka: 090-161/2010/17
Kategorija: Osebni podatek, Poslovna skrivnost
Status: Odobreno


POVZETEK
Prosilec je zahteval fotokopije pogodb in računov za rekonstrukcijo različnih lokalnih cest, fotokopije prijave na razpis za sredstva za izgradnjo javne razsvetljave, fotokopije pogodb o odprodaji nepremičnin Občine Cankova in še nekatere druge dokumente. Organ je zahtevo prosilca zavrnil z utemeljitvijo, da ta zlorablja svojo pravico, saj naj bi mu bila kot članu enega od občinskih odborov zahtevana dokumentacija vedno na voljo. Pooblaščenec je ugotovil, da je na prvi stopnji prišlo do bistvene kršitve pravil postopka, saj se organ ni opredelil do vsebine zahtevanih dokumentov. Pooblaščenec je odločbo organa razveljavil in sam odločil o zahtevi prosilca. Naložil je organu, da mora zahtevane dokumente posredovati prosilcu, pri čemer mora prekriti osebne podatke.    


Povezava do odločbe IP (PDF)